Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah (8)

0
274

Nadaljujemo s sprehodom med domžalskimi spomeniki, ki pripovedujejo o dediščini slamnikarstva. V ta namen je bila oblikovana tematska pot z naslovom Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah kot interpretacija dediščine, postavljena v urbani prostor. Izhodišče tematske poti je Slamnikarski muzej s podrobnejšo predstavitvijo domžalske slamnikarske dediščine. V muzeju je na voljo tiskani vodnik, s katerim se lahko podate na pot, in v spletni različici na spletni strani www.kd-domzale.si.

Predstavili smo vam že domača slamnikarska podjetja Cerar, Košir in Jančigaj-Ravnikar in tuja, ki so jih postavili Tirolci in Sudetski Nemci. Prva svetovna vojna in nastanek jugoslovanske države po njej sta hudo prizadela dotedanji razcvet slamnikarske industrije. Podružnice tirolskih podjetij so se znašle v različnih državah, eno za drugim so propadla in opustila proizvodnjo v Domžalah. V kritičnem obdobju so tirolske tovarne v Domžalah izdelale le še tretjino prejšnje proizvodnje. Delavci so bili Slovenci in surovine so uvažali. Skoraj vse tirolske tovarne so propadale zaradi dolgov do Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo iz Ljubljane; najdlje se je samostojno obdržala tovarna Bratje Oberwalder, ki je niso obvezovali kreditni dolgovi, vendar pa je potek nacionalizacije terjal prisilno delitev premoženja.

 

Bratje Oberwalder ali Povževa slamnikarska tovarna

Primer Povževe slamnikarske tovarne nam pripoveduje, kako so tirolski krošnjarji v Domžalah lahko dobili neveste, katerih dota je omogočala zagon slamnikarske proizvodnje.

Tirolec Jožef Oberwalder je začel v Domžale prihajati kot krošnjar okoli leta 1840. Njegov sin, Jožef Oberwalder, je bil najprej družabnik 1869 zgrajene slamnikarske tovarne Bratje Kurzthaler, nato pa se je leta 1881 poročil z Marijo Hribar, ki je v zakon prinesla začetni kapital – podedovala je namreč Povževo kmetijo v Zg. Domžalah 30, v kateri je bila 1882 ustanovljena slamnikarska tovarna, imenovana Bratje Oberwalder.

Tovarna, ki je imela na Dunaju trgovsko poslovno stavbo, je svoj vrhunec doživela do leta 1907. Družabniki podjetja so bili še trije bratje Oberwalder: Thomas, Peter in Johan. Po 1. svetovni vojni so bili zaradi nacionalizacije prisiljeni razdeliti premoženje v Domžalah in na Dunaju. Leta 1921 je bilo zaposlenih 6 delavcev in 12 delavk, ki so izdelali 18.000 slamnikov in jih prodajali o vsej državi.

Leta 1932 je podjetje prenehalo delovati in je bilo nekaj let kasneje izbrisano iz registra kot zadnje tirolsko podjetje v Domžalah. Kasneje je Tomaž Oberwalder še nekaj časa nadaljeval slamnikarsko obrt, vendar v mnogo manjšem obsegu.

Celoten kompleks Povževe slamnikarske tovarne, ki na prvi pogled deluje kot kmetija, stoji še danes. Za njo je ostal le obsežen spomin, ki ga je z mnogimi spoštljivimi zapisi o svojih prednikih ohranil univ. dipl. ing. Jože Oberwalder.

K. R. K.

 

Vir: Sprehod med tovarnami slamnikov; Vodnik, avtorica Saša Roškar, založila Občina Domžale, 2015; Brojan Matjaž: Slamnata sled Domžal: 300 let slamnikarstva, Domžale 2012; S. Stražar: Domžale, mesto pod Goričico, Škocjan 1999; Justin Klemen in Oberwalder Zupanc Liza: Knjiga vzorcev kit slamnikarske tovarne Bratov Oberwalder iz leta 1912; raziskovalna naloga OŠ Rodica, Domžale 2017.

Naslovna fotografija:
Thomas Oberwalder, družabnik podjetja, je bil tudi ljubiteljski fotograf, gornik in smučar. Njemu se imamo zahvaliti za prve fotografske posnetke Domžal. Ena izmed njih je verjetno tudi posnetek Polževe slamnikarske tovarne. S kapitalom njegove tovarne je bila na Grossglocknerju postavljena Oberwalderjeva koča. Tam se je leta 1906 smrtno ponesrečil. (Foto: iz arhiva SMD, iz zbirke G. Dimc)

 

 

 

 

 

Oglasno sporočilo