Obnova cestišča, vodovoda in kanalizacijskega omrežja v Loki pri Mengšu

0
791
V juliju 2022 so se v sodelovanju z JKP Prodnik začela obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju dela ceste Loka–Dobeno (del Gasilske ceste in Pot na Dobeno), in sicer od kamnitega mostu proti Dobenu. Obnovljenih bo 160 m vodovoda s hišnimi priključki, točkovno bo sanirana kanalizacija ter urejeno cestišče v dolžini 445 m. Dela bodo predvidoma zaključena konec meseca septembra. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora, zato se vse občanke in občanke, ki uporabljajo območje obnovitvenih del, naproša za strpnost in upoštevanje nove prometne ureditve.

Občina Mengeš skupaj z JKP Prodnik opozarja, da je za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustrezno urejenega odvajanja komunalne odpadne vode ključnega pomena redno investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V okviru načrtovanih del bo dotrajano omrežje na cesti Loka–Dobeno, od kamnitega mostu proti Dobenu, obnovljeno z novimi, bolj vzdržljivimi, varnimi in okolju prijaznimi materiali. Hkrati bodo ustrezno urejeni obstoječi vodovodni hišni priključki, točkovno sanirana kanalizacija in v celoti obnovljeno cestišče.

Na območju del bo vzpostavljena popolna zapora ceste. Dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, ob upoštevanju poteka gradbenih del in navodil izvajalca ter skladno z odločbo občine Mengeš. Posamezni odseki obnovljenega vodovoda se bodo dnevno zasipavali, v primeru gradnje jaškov pa bo območje dela posebej označeno in zaščiteno.

JKP Prodnik opozarja tudi, da bo občasno motena oskrba z vodo (prebivalci bodo predhodno obveščeni), vzpostavljen bo nov režim glede odvoda odpadkov (na predviden dan odvoza se zabojnike za odpadke, ki so na vrsti za praznjenje, pripelje do mesta, do katerega je dostop s smetarskim vozilom mogoč oziroma do zapore ceste). Zaradi črnih kod na zabojniki JKP Prodnik posebej opozarja, da se pri vračanju zabojnikov odpelje zabojnik, ki ste ga pripeljali.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here