Prenova športnega parka VIRTUS je velika dodana vrednost za kamniške športnike in šport

0
914

Občina Kamnik je v tem letu posebno pozornost namenila urejanju športne infrastrukture, med katerimi je zagotovo ena pomembnejših investicij prenova Športnega parka Virtus. Župan Matej Slapar pri tem poudarja: »V  Kamniku je v primerjavi s primerljivimi občinami športna infrastruktura v podhranjenem položaju. Pri pregledu športnih objektov je moč opaziti, da na to področje v zadnjih nekaj desetletjih ni bilo večjih vlaganj. Prenova športnega igrišča z umetno travo v športnem parku Virtus je ena prvih večjih investicij. Nogomet ima v Kamniku več kot 100-letno tradicijo, Športni park Virtus pa neizkoriščen potencial za ureditev športno-rekreativnih površin. Investiranje v športno infrastrukturo se zagotovo povrne, če je le ta namenjena delu z mladimi. Občina Kamnik bo nadaljevala z investiranjem v izgradnjo in prenovo športno-rekreativnih površin, in sicer z izgradnjo peš in kolesarskih poti, izgradnjo športnih igrišč na podeželju ter izvedbo nadkritja olimpijskega bazena ter izgradnjo Športne dvorane Kamnik. Kamniškim otrokom in staršem je potrebno zagotoviti kvalitetne pogoje za preživljanje prostega časa in udejstvovanja v športu v domačem okolju, zato investiramo v prenovo športne infrastrukture. Ob tem bi rad poudaril, da je ogromno angažiranost pri ureditvi parka pokazal podžupan Bogdan Pogačar, ki je ves čas kot vodja investicije bdel na ureditvijo parka, zato se mu na tem mestu iskreno zahvaljujem.« Podžupan Bogdan Pogačar, vodja investicije, pa dodaja: »Projekt prenove športnega parka Virtus  – Ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo smo prijavili na razpis Fundacije za šport RS in razpis Nogometne zveze Slovenije. S projektom smo bili na obeh razpisih uspešni, in sicer smo v okviru Fundacije za šport opravičeni do 45.210 evrov s strani Nogometne zveze Slovenije pa bo projekt podprt v višini 40.000 evrov. Celotna vrednost investicije znaša preko 0,5 milijona evra.«

 

S pripravo idejne zasnove – IZP smo pričeli v lanskem letu. Celotna prenova je razdeljena na več faz, od katerih je prva in verjetno  tudi najdlje pričakovana ureditev velikega nogometnega igrišča v igrišče z umetno travo. Jeseni je bila pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo del – PZI na podlagi katere je bil v februarju izveden javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del. V začetku aprila so na gradbišču zabrneli gradbeni stroji ter pričeli z deli prenove velikega nogometnega igrišča.

Podžupan Bogdan Pogačar pri tem poudarja: »Kamniški nogometaši na dodatne vadbene površine čakajo že vrsto let, saj razen glavnega igrišča na stadionu Prijateljstva v Mekinjah nimajo ustreznih površin za trening in izvedbo tekem mlajših selekcij. Nogomet kot najpomembnejša postranska dejavnost na svetu ima  v Kamniku več kot 100-letno tradicijo, tudi v Kamniku je nogomet med mladimi eden izmed bolj priljubljenih športov. Z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z umetno travo, želimo mladim nogometašem zagotoviti kakovostne in primerljive pogoje za trening in izvedbo tekem kot jih imajo nogometaši v sosednjih klubih. Z izboljšanjem športne infrastrukture in izboljšanjem pogojev bomo čim več kamniškim nogometašem omogočili kakovosten trening v domačem okolju, naš cilj je, da jih čim več igra v modrem dresu s kamniškim grbom.«

Športni park Virtus zaradi svoje lege ob reki Kamniški Bistrici in dobre prometne povezave ter prostorskih možnosti za umestitev dodatnih površin ponuja izjemne možnosti za ureditev sodobnega športnega parka, ki bo namenjen nogometu, v njem je načrtovanjih tudi nekaj površin za druge športne panoge in rekreacijo. Za ureditev igrišča z umetno travo smo se na Občini Kamnik odločili zaradi potreb kamniškega športa, v tem primeru nogometa in ne na podlagi želja nekaterih posameznikov. »Ker Kamnik takšne površine preprosto potrebuje za razvoj športa, smo preverili, kje bi bilo najprimerneje in najhitreje možno umestiti veliko nogometno igrišče z umetno travo. Virtus je bil zaradi prej naštetih prednosti in nogometne tradicije na tem območju ena od bolj verjetnih lokacij. Idejo o prenovi športnega parka smo predstavili domicilnemu klubu oziroma predstavnikom uporabnika t. j. Nogometnega kluba Kamnik. Ko je takratno vodstvo podalo načelno soglasje k ureditvi velikega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Virtus, smo pristopili k pripravi potrebne projektne dokumentacije. Zagotovo najpomembnejši sta prvi dve fazi prenove, ki obsegata ureditev velikega nogometnega igrišča z umetno travo zadnje generacije, vključno z izvedbo sistema drenaže igrišča, ter postavitvijo lovilnih mrež in opremo igrišča v I. fazi, ki bo dokončana do začetka meseca avgusta. V II. fazi prenove, ki je v proračunu načrtovana v letu 2023, pa je predvidena izgradnja elektrokabelske kanalizacije in postavitev 4. stebrov s svetilnimi elementi za razsvetljevanje igrišča ter postavitev montažnih tribun. Idejna zasnova predvideva tudi možnost umestitve malega nogometnega igrišča na zgornjem platoju in v zadnji fazi prenovo objekta s spremljajočimi prostori (garderobe, tuši, …). Z realizacijo ureditve igrišča z umetno travo in ureditvijo razsvetljave igrišča, bodo kamniškim nogometašem izpolnjeni pogoji za izvajanje kvalitetnega trenažnega procesa skozi vse leto. Kamnik bo tudi v naslednjih 100 letih mesto nogometa,« je še ob zaključku investicije dejal podžupan Bogdan Pogačar.

Predsednik Nogometnega kluba Kamnik Slobodan Vuk pa o projektu razmišlja sledeče: »Prenova športnega parka Virtus pomeni za kamniški nogomet en ogromen korak k dvigu kamniškega nogometa na višji nivo. Kamniški nogomet bo s prenovo športnega parka pridobil prepotrebne pogoje za razvoj naših najmlajših. V naslednjih petih letih se mora nogomet v Kamniku razviti do te mere, da bomo imeli popolnjene vse mlajše selekcije, ki bodo težile k uvrstitvi v višje lige prav tako pa vidim naše člansko moštvo kot stabilnega tretje ligaša, morda kdaj tudi v drugi ligi. Z izgradnjo igrišča z umetno travo bodo izpolnjeni pogoji za izvajanje modernega trenažnega procesa, stik s konkurenco in velika dodana vrednost trenutnemu delu NK Kamnik.« Nekdanji predsednik NK Kamnik Tomaž Mencinger o ideji o ureditvi velikega nogometnega igrišča z umetno travo v športnem parku Virtus, ki mu je bila najprej predstavljena, skozi celotno pripravo na investicijo pa je z Občino Kamnik odlično sodeloval, pa ob zaključku dodaja: »Vesel sem, da se je to zgodilo še v mojem mandatu, saj je bila ena od pomembnih prioritet mojega mandata ravno zagotovitev ustrezne infrastrukture za zagotovitev normalnih trenažnih pogojev skozi vse leto, za kar je igrišče z umetno travo nujno potrebno. Res se počutim tako, kot da je igrišče malo tudi “moje”, saj je bila tudi moja ideja od samega začetka mandata ravno ta, da se ustrezno usposobi igrišče na Virtusu. Zelo sem zadovoljen, da je sedanja občinska oblast imela enako idejo in predvsem voljo ter zagnanost, da jo je tudi pripeljala do izvedbe. S tem je omogočen nadaljnji razvoj kamniškega nogometa kakor tudi NK Kamnik in pripravljena podlaga za še višje tekmovalne ambicije.«

Projekt Občine Kamnik sofinancirata Fundacija za šport in Nogometna zveza Slovenije.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here