Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 8 2022)

0
1278

Na Urad župana Občine Domžale smo poslali naslednja vprašanja na katera smo dobili odgovore:

“Na spletni strani ste zapisali: V poletnih mesecih nadaljujemo z izvajanjem regionalne kolesarske povezave Domžale-Ljubljana. Naložbo poleg Občine Domžale sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Občane zanima, koliko je občina Domžale soudeležena pri sofinanciranju tega projekta.”

Odgovor:
Za projekt gradnje regionalne kolesarske povezave občine Domžale so rezervirana nepovratna sredstva v višini 2.198.020,00 evrov, od tega znaša podpora Evropske Unije 1.758.416,00 evrov (80 odstotkov), nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 439.604,00 evrov (20 odstotkov). Pogodbena vrednost gradnje z izbranim izvajalcem znaša 3.148.046,56 evrov z DDV.

Urad Občine Domžale

Izračunali smo v prejetem odgovoru manjkajoči podatek, za katerega smo zaprosili. Predvideni strošek iz občinske blagajne je 950.000 EUR.


Odgovor, ki smo ga dali na vaše prvo vprašanje je korekten. Navajamo lahko le nepovratne zneske, ki so odobreni in sicer:
– podpora Evropske Unije 1.758.416,00 EUR (80%)
– nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 439.604,00 EUR (20%), kar je skupaj 2.198.020,00 EUR.
Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 3.148.046,56 EUR z DDV. Skupni ocenjeni stroški operacije znašajo 3.785.091,22 EUR, v ta znesek pa so poleg gradbenih del zajeti tudi vsi ostali stroški: projektna dokumentacija, odkup zemljišč, koordinator za varstvo pri delu, ipd…
Šele, ko bo izstavljena končna situacija, bo mogoče natančno povedati, koliko bodo upravičeni stroški in koliko neupravičeni stroški operacije. In takrat bo jasno, koliko bo strošek, ki ga bo krila Občina Domžale.
Urad Občine DomžaleFotografije: arhiv NOV!C


“Zadnja leta vsa gradbena dela v Domžalah izvaja gradbeno podjetje Gp Hribar, gradbeništvo in prevozništvo, d.o.o.. Občane zanima, v čem je skrivnost tega, da ko je na razpisu izbrano drugo podjetje, dela kljub temu izvaja omenjeno podjetje. Ali je to za občinsko blagajno cenejše, dražje in ali je že v sklepanju pogodbe dogovorjeno (pogojevano), da dela izvaja domači gradbinec?”

Odgovor:
Občina Domžale kot javnopravni subjekt pri naročilu blaga in storitev ravna v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3), ki določa pravila o postopkih javnega naročanja. ZJN-3 se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od mejnih vrednosti, določenih z zakonom. Za javna naročila torej ZJN-3 določa postopke, na podlagi katerih se izbere izvajalca oz. dobavitelja. Izvajalec ni izbran »vnaprej«, ampak se izvajalca izbere šele po končanem postopku, ko vsi ponudniki oddajo svoje ponudbe in se kot izvajalca izbere najugodnejšega ponudnika. Koga, oziroma če izbrani izvajalec izbere podizvajalca pa ni v naši pristojnosti.

Urad Občine Domžale


Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here