Ugrabljanje Zaboršta

0
2078

Foto: arhiv Domžalsko-kamniške NOV!CE/2018

VPRAŠANJA, KI OSTAJAJO BREZ ODGOVORA

Domžale imajo poleg betona v vseh oblikah in spalnih objektov – prav tako v vseh oblikah – tudi svoja zelena pljuča, čudovit zelen predel, ki omogoča prebivalcem mesta, da se rekreirajo, si spočijejo oči v svežem zelenilu in da se otroci brezskrbno podijo po travnikih in gozdičkih. Sodoben človek se čedalje bolj zaveda pomembnosti predela mesta, kjer lahko diha svež zrak in razumljivo je, da se občani odzivajo na odločitve župana oziroma občinskega sveta, ki vodi okoljsko politiko in načrte prihodnje pozidave. Tako je glasno završalo ob zadnjem sklepu sodišča, da mora občina takoj ustaviti vsa dela na projektu Zaboršt, ker zahtevajo občani referendum na to temo. Sklep je ostal s strani občine kot investitorja brez odmeva, brez jasne namere, da nameravajo  sklep sodišča upoštevati. Spontano so se med prebivalci oblikovala sledeča odprta vprašanja, ki jih objavljamo v kratkem povzetku:

  • Zakaj občina TAKOJ ne upošteva sodbe Vrhovnega sodišča RS in zakaj se župan neovirano lahko norčuje iz inštitucij in predpisov?
  • Zakaj se posega (s kakšno pravico) v zaščiteno območje Šumberka?
  • Zakaj skrivanje informacij o gradnji v Zaborštu?
  • Zakaj gradnja ne poteka v skladu s predpisi in ni prijavljena na UE Domžale?
  • Zakaj si župan vztrajno, ne glede na posledice, prizadeva za prav ta projekt in prav tega investitorja?

Ostaja pa še mnogo  neodgovorjenih operativnih vprašanj, ki so pereča za domačine ob samem poteku te nezakonite gradnje:

  • Zakaj gradbeni inšpektor ne ukrepa zaradi nevarnega, nezaščitenega in neurejenega gradbišča?
  • Krajani tega dela Zaboršta s težavo pridejo domov; gradnja poteka s težkimi stroji, nikjer ni označena varna pot mimo oziroma čez gradbišče!
  • Prehod za pešce je neosvetljen in nevaren!
  • Zakaj pri Veterinarskem domu v Zaborštu na Ihanski cesti ni prehoda za pešce?
  • Zakaj se še vedno neovirano vozi ogromno težkih tovornih vozil po Ihanski cesti? Zakaj ni nobene kontrole?

Občani so ogorčeni, ker ne dobivajo resničnih  informacij, ampak samo tiste, prikrojene po meri župana. V javnih občilih, ki jih občina kot zgled demokracije redno objavlja, niso navedeni posamezni razpravljavci-svetniki, ki postavljajo konkretna vprašanja in pomisleke, ampak so informacije zavite v: razpravljali so.

Krajani so tudi dali pobudo za postavitev stacionarnega radarja, da bi tako umirili promet. Vendar pobuda ni bila sprejeta s pojasnilom, da občina nima denarja v ta namen. Zlobni jeziki namigujejo, da zaradi župana, ki se tam vsakodnevno vozi.

Če občina ne bo jasno in nedvoumno ukrepala, bo nejevolja med krajani velika, vprašanja se bodo kopičila in dvomi v zakonitost in finančno relevantnost bodo ostajali. Samo lepe besede o ‘uspehih’ in prirejene informacije v občinskih glasilih občanov ne bodo pomirili. Zahtevajo odgovore!


Zaboršt


Koalicija, ki podpira župana:

Člani občinskega sveta (mandat 2018 do 2022)

1. Joško KOROŠEC, LTD
2. Andreja POGAČNIK JARC, LTD
3. Maksimiljan KARBA, LTD
4. Damjana KOROŠEC, LTD
5. Janez AVSEC, LTD
6. Anže KOROŠEC, LTD
7. Marjeta RODE, LTD
8. Janez BRECELJNIK, LTD
9.Sonja OREŠEK, LTD
10. Metod MARČUN, LMM
11. Matej ORAŽEM, LMM
12. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, LMM
13. Kaja ČOKAN, LMM
14. Maja BURJA, LMM
15. Ivan PŠAG, LMM
16. Robert HROVAT, SDS
17. MARIJA DOROTEJA GRMEK, SDS
18. mag. Tomaž DEŽELAK, SDS
19. mag. Majda PUČNIK RUDL, SDS
20. Žiga ŠTIFTAR, SDS
21. Peregrin STEGNAR, NSi
22. Tadeja ŠUŠTAR, NSi
23. Urška KABAJ PLETERSKI, LMŠ
24. mag. Branko HEFERLE, LMŠ
25. Marjan RAVNIKAR, SD
26. Kristina HAFNER, SD
27. Alenka RESINOVIČ REZA, Lista Reza
28. mag. Bojan ARH, Stranka Alenke Bratušek
29. Gregor HORVATIĆ, Zeleni Slovenije
30. Mateja KEGEL, samostojna svetnica

Z rdečo barvo so označene osebe koalicije.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here