Pranje javnega denarja pri sanaciji Osnovne šole Venclja Perka Domžale

0
2794

Ko smo sledili projektu ‘obnova osnovne šole Venclja Perka’, za kar je občina po uradnih podatkih odštela debeli milijon in dvesto tisočakov, smo se ponovno lahko prepričali, da so dela, ki so potekala dobra štiri leta, kot razbito ogledalo razkosana na majhne parcialne dele. Tako je zamegljen pogled na celoten znesek, kakršnega je občina odštela iz proračuna – pa ni prav veliko videti. Ponavlja se stara praksa delati vtis, da je skrb občine za blagor krajanov velika, posamezni stroški se zdijo zmerni, ko pa pogledamo projekt v celoti, dobimo šele pravo podobo. To smo poskušali prikazati v spodnjem članku.


Šli smo po poteh prenove in sprememb, ki jih je šola doživela. Kaj vse se je v tem času dogajalo za 1.178.351 EUR brez aneksov, torej končne cene, si lahko preberete v nadaljevanju …


Energetska sanacija šole 2017
Energetska sanacija Osnovne šole Venclja Perka je bila izvedena leta 2017, vrednost del po končni situaciji pa je znašala 556.837,21 EUR z DDV.
Urad župana Občine Domžale


A to ni bila edina »obogatitev« osnovne šole, ki stoji skoraj v centru Domžal. Dela so se vrstila tudi v letu 2018 in 2019 in 2022, skupno pa se je v tem času samo v eno šolo namenilo 1.178.351 EUR!!


Najprej ureditev okolice zahodne strani leta 2018…
»Investicija je bila zaradi omogočanja nemotenih dostopov v času izvajanja šolskih dejavnosti razdeljena na dva dela. Izvedli smo zahodni del zunanje ureditve, v naslednjem letu pa načrtujemo ureditev vzhodnega dela. V sklopu obnove zahodnega dela je bila obnovljena meteorna in fekalna kanalizacija, na novo urejene parkirne in manipulativne površine, na zahodni strani pa je bila izvedena tudi hidroizolacija samega objekta. Izvajalec del je bilo podjetje LAVACO, d.o.o. v vrednosti cca 180.000 evrov,« so zapisali na občini Domžale.


… nato leta 2019 še ureditev okolice vzhodne strani
»Predmet projekta je menjava dotrajane zunanje kanalizacije ter delna preureditev zunanje ureditve na vzhodu OŠ Venclja Perka v Domžalah. Površine, namenjene prostemu prehodu pešcev in kolesarjev se asfaltira, površine ob šoli, namenjene učencem, se tlakuje z betonskimi ploščami večjega formata. Vzdolž telovadnice se zaradi višinske razlike izvede betonski zidec, ki bo hkrati klop. Obnovljena bo tudi kolesarnica.
Vrednost pogodbenih del za zunanjo ureditev OŠ Venclja Perka (vzhodna stran) znaša 176.610,53 € z DDV,« pa je bilo rečeno še pred začetkom sanacije vzhodne strani Osnovne šole Venclja Perka. Izvajalec del je bilo podjetje LAVACO, d.o.o.
Urad župana Občine Domžale


Pogled na igrišče pred nepotrebno obnovo zahodnega dela okolice šole.


Pogost prizor v času trajanja prenove okolice šole, kakor tudi na ostalih gradbiščih po občini Domžale, kar so nam sporočali občani. Časovna komponenta občutno vpliva na ceno projekta.


Obnovili strehe šole in nova betonska ograja v letu 2022
Tudi med letošnjimi šolskimi poletnimi počitnicami je Občina Domžale pristopila k investicijam na nekaterih šolskih in vrtčevskih objektih.

V sredini avgusta 2022 smo zaključili z deli na Osnovni šoli Venclja Perka Domžale, kjer smo obnovili streho šole, zaradi dotrajanosti pa zamenjali tudi betonsko ograjo vzdolž železniške proge. Dela so vključevala menjavo dotrajane in poškodovane kritine. Glavnina konstrukcije strehe (leseno paličje) je bila v dobrem stanju, tako da se je v sklopu prenove menjal le del konstrukcijskih elementov strehe. Objekt je na novo prekrit s profilirano jekleno, pocinkano in barvano pločevino. Pred tem pa je bila že zaključena zamenjava dotrajane betonske ograje vzdolž osnovne šole in železniške proge.
Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek in arhiv Občine Domžale


Ker stara ograja, predvsem v estetskem smislu, ni več ustrezala, so se odločili za zamenjavo. V skladu s trendi bi pričakovali bolj, okolju prijazno, ograjo, a očitno je domžalski politiki beton najljubši. To Domžalčani opažamo že zadnja tri desetletja.
Pričakovati je tudi, da bomo ob progi, pri prenovi železniške postaje, dobili še eno, državno ograjo, ob ograji, torej.

Dela je izvajalo gradbeno podjetje GP Hribar d.o.o.


Sami presodite, če je bila zamenjava ograje potrebna.


Vprašanje: „Kolikšen bo strošek obnove strehe na Osnovni šoli Venclja Perka Domžale in ureditev betonske ograje in kdo je izvajalec del?“

Pogodbena vrednost obnove strehe na OŠ Venclja Perka znaša 228.663,25 € z DDV, izvajalec je MLAKAR MARTIN d.o.o., Aškerčeva ulica 34, 1230 Domžale.
Pogodbena vrednost del za zamenjavo betonske panelne ograje ob igrišču pri OŠ Venclja Perka znaša 36.240,49 € z DDV. Izvajalec del je GP Hribar d.o.o., Preserje pri Lukovici 1E, 1225 Lukovica.
Občina Domžale


Če se vrnemo na Osnovno šolo Venclja Perka in njeno večletno sanacijo, ugotavljamo, da bi z zneskom milijon in 178 EUR tisoč evrov, kot ga je Občina Domžale namenila za sanacijo šole in za, na presenečenje vseh, popolnoma nepotrebno ureditev okolice, praktično lahko obogatili kakovost šolanja in bivanja v več šolah v domžalski občini.
Dela so se izvajala v času šolskih počitnic.
Po tem ključu pranja javnega denarja obnavljajo vse šole v občini Domžale.
Starši in zaposleni na OŠ Preserje pri Radomljah ter na OŠ Dob že dalj časa že opozarjajo na prostorsko stisko. Kakšne korake je Občina Domžale storila, da bi se prostorska stiska rešila? Odgovor sledi.


Gre za javno naročilo male vrednosti, ki se objavi na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Eden izmed podatkov, ki se pri objavi na omenjenem portalu zahteva, je tudi ocenjena vrednost naročila.
Ocenjena vrednost investicije je opredeljena s projektantskim predračunom (Občina), ki je del izvedbene projektne dokumentacije.


Nadzorni odbor Občine Domžale bi sicer lahko opravil pregled smotrnosti porabe konkretnih sredstev, a se bojimo, da bo predsednik Borut Kurmanšek, član stranke, ki je v koaliciji z županom, mimogrede spregledal potratno investicijo.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here