Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 9 2022)

0
594

Ali je obnova bazena padla v vodo zaradi rezervacije sredstev za izgubljene tožbe? Koliko omenjenih sredstev je ves čas rezerviranih v občinskem proračunu?
V občinskih medijih smo lahko prebrali sporočilo župana, da se varčuje za prizidek zdravstvenega doma. Občane zanima, koliko je že privarčevanega denarja.
Domžale, 12.8.2022

Odgovor:
Odločitev glede obnove bazena ni povezana z rezervacijami sredstev za izgubljene tožbe, kot navajate v vašem novinarskem vprašanju. Občina Domžale ima za namen, ki ga navajate in za druge nepredvidene namene, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, v letu 2022 zagotovljena sredstva v višini 669.909 EUR. Pridobljena cena za novogradnjo bazena je močno presegla sredstva rezervirana za ta namen v proračunu.
V Načrtu razvojnih programov za obdobje od leta 2022-2025, ki je javno objavljen na spletni strani občine Domžale https:
//www.domzale.si/DownloadFile?id=496027 je razvidna dinamika financiranja ZD Domžale po letih, od leta 2022 do 2026. To so sredstva, ki so v prihodnjih letih namenjena financiranju izgradnje ZD Domžale.
Urad župana Občine Domžale


Kolikšen bo strošek davkoplačevalcev za nove tribune in nadstrešek v Ihanu?
Domžale, 7.9.2022

Odgovor:
Pogodbena vrednost tribun, nadstreška in zunanje ureditve v Športnem parku Ihan znaša 167.970,47 EUR z DDV.

Oglasno sporočilo