NOV!CE št. 7/2018: Znižali bomo cene komunalnih storitev na razumen nivo!

0
6376

Spoštovane volivke in spoštovani volivci. V imenu Slovenske Demokratske Stranke (SDS) se vam najlepše zahvaljujem za vaš glas, vašo podporo in zaupanje. Zato bi se vam rad na začetku zahvalil za vse podpise, ki ste nam jih zaupali za znižanje cene komunalnih storitev.
Verjetno se sprašujete, kaj sedaj? Ali je bilo vredno dati vaš podpis? Seveda je bilo! Po 2. decembru bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo cene znižali. Ne glede na to, kdo bo končni zmagovalec bo dane obljube treba izpolniti. Seveda pri tem sedaj nastopi vaše legitimno vprašanje: Kaj pa boste storili? Zato je treba na tem mestu jasno povedati, da bomo v prvi fazi opravili temeljito analizo cene storitev, ki jih opravlja Prodnik in njegovi podizvajalci. Pregledali bomo amortizacijsko stopnjo omrežnine. Naredili analizo izvajalcev, ki za Prodnik opravljajo gradbena in druga pogodbena dela. Predvsem pa bomo naredili podrobno analizo cene (stroška) storitev. Na navedeni način bomo ugotovili dejanske stroške, jih primerjali s sosednjimi občinami ter znižali cene na razumen nivo.

Stroški na katere ima občina vpliv
A da bo do tega lahko prišlo, potrebujemo vas. Dejstvo pa je, da če hočemo to storiti moramo 2. decembra zmagati. Zato se vsi skupaj zavedamo dejstva, da brez vaše podpore v drugem krogu županskih volitev ne gre. Zmagovalci pišejo našo skupno usodo pa če si mi to želimo ali ne. Tudi višino položnic. In položnice so tista točka, ki nas vsak mesec najbolj bolijo. Zato moramo vedeti, da strošek komunalnih storitev ni edini strošek opravljanja javnih služb (koncesij), ki se izvaja v občini Domžale, in ki koplje luknjo v na naše denarnice. V veliki občinski čudežni torbi se jih skriva še kar nekaj (stroški upravljanja, stroški ravnanja z javno razsvetljavo, pogrebne storitve …). Na vse te stroške ima občina posreden ali pa neposreden vpliv. Vendar pa bi se na tej točki ustavil in prepustil pregled stroškov povolilnemu obdobju.
Obenem pa bi želel izkoristiti priložnost, da čestitam vsem, ki jim je uspelo imenovanje v občinski svet, vsem, ki so se uvrstili v svete krajevnih skupnosti in jim zaželeti veliko uspeha pri nadaljnjem delu. In seveda bodočemu županu. V stranki SDS se skladno z našo konstruktivno politiko in vrednotami zavedamo dejstva, da se ljudem lahko služi le s sodelovanjem, zato si v prihajajočem mandatu želimo povezovalnosti in razvojnih projektov. To izhaja tudi iz našega predvolilnega programa, katerega želimo uresničiti (predvidevam, da ste nam zato dali svoj glas).
S tem namenom smo, kot enega izmed ključnih ciljev, kateri druži tudi stranke podpornice kandidata za župana Metoda Marčuna, izpostavili dejstvo, da si vsi želimo, da bi se več avtonomnosti vrnilo na raven krajevnih skupnosti. Več avtonomnosti pomeni, da bi krajevne skupnosti s spremembo proračuna za leto 2019 pridobile več sredstev ter veliko več občinske strokovne (pravne in računovodske) podpore. Zakaj? Predvsem zato, ker v stranki SDS, tako kot Metod Marčun menimo, da krajevne skupnosti predstavljajo (oziroma bi morale predstavljati) tisti prvi stik z občani. Tako imenovano prvo pomoč, ki se jo lahko nudi občanom pri reševanju najosnovnejših problemov (promet, varnost …). Zato bomo v primeru, da bomo oblikovali koalicijo dvakrat letno sklicevali krajevne zbore na katerih bomo prisluhnili težavam občanov. Rešitve bomo poiskali predvsem tako, da bomo skupaj z Metodom Marčunom uvedli t.i. županove govorilne ure. Na navedeni način bomo lažje ugotavljali skupne potrebe (težave), ki jih je treba rešiti. Zavedati pa se moramo dejstva, da je za nami šele prvi del volitev, in da je potrebno zmagati tudi v drugem krogu, če želimo izpolniti obljubljeno. Zato vas vljudno vabim, da si 2. decembra vzamete čas ter pridete na volišče. Zavedati se morate dejstva, da je usoda lokalnih odločitev v vaših rokah. Ne glede na to kako se boste odločili vam želim vse dobro.

mag. Tomaž Deželak, OO SDS Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here