T e D n i (K) Občine Kamnik 3.10.2022

0
363

Vas zanima, kaj se je dogajalo na Občini v preteklem tednu? Odpiramo vam vrata Glavnega trga 24. Dobrodošli!

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije Stahovica – Črna pri Kamniku

V preteklem tednu se je v okviru rednega vzdrževanja nadaljevala obnova državne ceste, pričelo pa se je tudi polaganje zaščitnih cevi za pokablitev električnega omrežja.

Na uradni spletni strani www.kamnik.si bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima. Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Obnova kanalizacije v Volčjem Potoku 

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z obnovo kanalizacije za odpadne vode v naselju Volčji Potok. Zaradi dotrajanosti sistema ter poddimenzioniranjem obstoječe kanalizacije, je večkrat prišlo do okvare ter zamašitve sistema.

Izgradnja opornega zidu Markovo

Izvajalec del VBT d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo podpornega kamnitega zidu med kategoriziranima cestama v naselju Markovo. Tako se bo zaščitila obstoječa cesta, ki je bila obnovljena v času izgradnje kanalizacije, prav tako pa se bodo zavarovali ostali vodi javne infrastrukture, ki potekajo po cesti Markovo – Studenca.

Komisija za plazove

Na podlagi izdane sklepa Vlade RS za ocenjevanje škode posledic neurja iz meseca septembra, je komisija za plazove na terenu izvedla ogled zemeljskih plazov. Na podlagi terenskih ugotovitev bo komisija izvedla prijavo zemeljskega plazu v bazo podatkov, skladno z navodili ministrstva.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli za izvedbo asfaltiranja javne poti (JP 661471) v naselju Okrog pri Motniku, v tem tednu oa bo pričel z deli za del za asfaltiranje makadamskega odseka v Veliki Lašni (JP 661052 – območje od naslova Velika Lašna 1 do naslova Velika Lašna 41).

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., bo v tem tednu izvajal dela za sanacijo cestišča na odsekih:

  • Buč – Hruševka (JP 661581 – območje od naslova Buč 8 a do naslova Buč 1 a),
  • Šmartno v Tuhinju – Gradišče (JP 661321).

Izvajalec del, Trgograd d. o. o., bo v tem tednu pričel z deli za izvedbo asfaltiranja javne poti (JP 661471) v naselju Volčji Potok (JP 660075 – območje proti naslovu Volčji Potok 17).

Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del in zapor.

Oddelek za družbene dejavnosti

Sanacija dotrajane lovilne mreže na športnem igrišču Loke v Tuhinju

Sanacija dotrajane lovilne mreže je zaključena. Vrednost investicije je znašala 7.112,66 evrov z DDV, izvajalec pa je bil Dorman, d. o. o..  Uporabnikom želimo obilo športnih uspehov.

Občina Kamnik je mladim prijazna občina

Občina Kamnik je uspešno podaljšala certifikat Mladim prijazna občina, in sicer do leta 2026. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Podeljuje se lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik.

Certifikat podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja.

Občina Kamnik je sodelovala na konferenci in razstavi Dan za kreativni sektor

29. septembra je v Sodnem stolu v Mariboru potekal dogodek Dan za kreativni sektor. Občina Kamnik je bila predstavljena na okrogli mizi, kot primer dobre prakse, in sicer s projektom Kreativna četrt Barutana.

Projekt so predstavili Goran Završnik – Javni zavod za kulturo Kamnik, Sara Sitar – oddelek za družbene dejavnosti Občine Kamnik, Jan Šimnovec in Urban Kavka – Mladi Štajn.

Obnova elektro inštalacij v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna (II. faza)

 V Vrtcu Antona Medveda Kamnik, v enoti Pestrna poteka II. faza obnove elektro instalacij, ki zajema celotno zamenjavo svetlobnih teles.

Zahvala Občini Kamnik ob podpori Dirke po Sloveniji

Kolesarski klub Adria Mobil  je pripravil srečanje in razglasitev Naj gostitelja Dirke po Slovenije. Občina Kamnik je v znak zahvale prejela  zeleno majico, ki sta jo v imenu Občine prevzela direktorica občinske uprave Bogomira Skvarča Jesenšek in občinski svetnik Duško Papež, za Naj gostitelja Dirke po Sloveniji pa je bila razglašena Mestna občina Celje.

Komisija za izbor Naj gostitelja, vodila jo je znana turistična novinarka Marjana Grčman, je o zmagovalcu odločala med vsemi 41 destinacijami, ki so sodelovale pri izvedbi letošnje Dirke Po Sloveniji. Kot so poudarili v komisiji, so tudi tokrat imeli zelo zahtevno delo, saj so se vse destinacije izkazale kot izjemne gostiteljice in pripravile enkratno dobrodošlico dirki ter zanimive in inovativne aktivacije. Od vseh destinacij pa so letos komisijo najbolj prepričali gostitelji v Celju.

Tradicionalna spominska slovesnost v Golicah

V soboto, 1. oktobra 2022, se je pri spomeniku v Golicah odvila tradicionalna slovesnost v spomin na delovanje Manevrske strukture narodne zaščite v občini Kamnik v letu 1990 in delovanje narodne zaščite v Tuhinjski dolini v letu 1991. Dogodku je v imenu Občine Kamnik prisostvoval podžupan Aleksander Uršič skupaj z organizatorjem dogodka, predsednikom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda mag. Zvonkom Cvekom in slavnostno govornico Natašo Pirc Musar.

Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenije Kamnik Zvonko Cvek je v nagovoru spomnil na pomen osamosvojitvene vojne in vlogo posameznikov ter njihovih družin, ki so bili v ključnih trenutkih naše države, tudi na območju Tuhinjske doline, pripravljeni sprejeti tveganje ter na svojih domovih skriti orožje in strelivo.

V imenu Občine Kamnik pa je prisotne na slovesnosti nagovoril podžupan Aleksander Uršič in dejal: »Spoštovane veteranke, spoštovani veterani, spoštovane tovarišice in tovariši, gospe in gospodje. V imenu Občine Kamnik lepo pozdravljeni, v naši lepi Tuhinjski dolini, na tradicionalni slovesnosti, v spomin na delovanje Manevrske strukture narodne zaščite v občini Kamnik v letu 1990 in delovanju narodne zaščite v Tuhinjski dolini v letu 1991. Večkrat na leto, se na več mestih v Tuhinjski dolini in občini Kamnik, srečujemo in spominjamo pogumnih posameznic in posameznikov, ki so se v preteklosti odločili stopiti v bran slovenskemu narodu. V naši zgodovini, vse od Trubarja naprej, nam ni bilo nič podarjeno zato se moramo spominjati preteklosti, a če želimo biti uspešni, moramo dnevno zreti v prihodnost, ne v preteklost. Pogosto slišimo, da se je treba spominjati zato, da se tragične napake in zmote preteklosti ne bi nikoli več ponovile. Pa vendar se, kljub bridkim izkušnjam človeštva in kljub zavezam politikov, strahote danes dogajajo tako blizu nas. To dejstvo kaže, da ni dovolj le ohranjati spomin na preteklo trpljenje, ampak je naša dolžnost storiti vse, da se konča množično uničevanje človeških življenj. Menim, da več orožja ni pravi odgovor na poti k miru. Pravi odgovor zame je več dialoga in iskrena pomoč pri iskanju zdrave pameti, tistim, ki so jo očitno zgubili. Spoštovane, spoštovani, hvala vsem za udeležbo, vsem pa želim žal še vedno preveč aktualno, obilo zdravja to jesen in zimo. Naj bo mir!«

Dogodek so popestrile godbenice in godbeniki Mestne godbe Kamnik, učenke in učenci POŠ Zgornji Tuhinj ter Ljudski pevci Tuhinjske doline, za preplet misli in besed je poskrbela Ivica Bajde.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje. V občini Kamnik in v Občini Mengeš so gradbena dela zaključena.

V občini Trzin so dela na Kidričevi ulici zaključena, potekajo pa še zaključna dela na Ljubljanski cesti in v industrijski coni Trzin.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Regionalna inovacijska strategija Ljubljanske urbane regije (RIS LUR)

Kot drugod v Sloveniji smo tudi v LUR priča številnim izzivom na področjih demografije, mobilnosti, okolja, omejenih virov, globalizacije in kakovosti življenja. LUR sestavlja 25 občin, inovativnost regije pa v veliki meri temelji na inovativnosti podjetij, raziskovalnih inštitutov in fakultet.

Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije so izdelali dokument »Regionalna inovacijska strategija Ljubljanske urbane regije« (RIS LUR). V RIS LUR so izpostavljeni temeljni družbeni in gospodarski izzivi in ponujene usmeritve za reševanje identificiranih izzivov v skladu s pristojnostmi, ki jih ima regija in njene občine na področju spodbujanja inovativnosti. Središče priprave RIS LUR je človek ter njegove potrebe in končni cilj je izboljšanje blaginje prebivalcev LUR.

Delavnica s predstavniki občin

V regiji se je vzpostavil dinamičen start-up ekosistem. Priča smo rasti različnih vrst novih pobud, nekatere so vzniknile iz podjetniške dejavnosti, torej od spodaj navzgor, druge spodbuja javna politika, vse pa so usmerjene v zagotavljanje ustrezne podpore podjetjem. Ker regija ne more biti inovativna brez inovativnosti njenih občin, številni izzivi pa na obeh nivojih podobni, so v LUR v proces priprave RIS občine aktivno vključene. RIS LUR bo izpostavila aktivnosti, ki so izvedljive na regionalni in lokalni ravni in bodo temeljile predvsem na netehnoloških inovacijah. Dopolnjevala se bo z državno politiko tako na področju spodbujanja znanosti, razvoja, podjetništva, izobraževanja, informacijske družbe, mobilnosti, regionalnega razvoja, razvoja podeželja kot tudi drugih področjih.

Priprava in izvedba RIS LUR je del modela uspešnih (pionirskih) mest in regij in temelji na zgledu držav, ki imajo podobno upravno ureditev kot Slovenija. RIS LUR je teritorialna strategija in predstavlja eksperimentalni pristop k spodbujanju inovativnosti na ravni razvojne regije. Je ‘živ’ dokument, ki indikativno določa smer razvoja in se bo prilagajal glede na spremenjene razmere.

Oglasno sporočilo