Zadnja seja Občinskega sveta Občine Mengeš v mandatu 2018 2022 je bila v oktobru

0
953

V četrtek, 20. oktobra 2022, se je ob 17.00 začela in ob 18.00 zaključila zadnja seja Občinskega sveta Občine Mengeš v mandatu 2018 – 2022. Občinske svetnice in svetnice, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 2018, so se sestali na 28. rednih sejah in 3. izrednih sejah. Na zadnji seji se je Franc jerič, župan Občine Mengeš, zahvalil za sodelovanje: »Hvala vsem svetnicam in svetnikom za plodno sodelovanje v mandatu, ki se izteka. Veliko smo naredili, nekatere stvari so vidne, druge bodo v prihodnosti. Kot občina rabimo vse, upam da boste to spoštovali.« Zadnja seja Občinskega sveta Občine Mengeš se je zaključila z druženjem in klepetom o izzivih naslednjega mandata.

Občinski svet Občine Mengeš je najvišji organ odločanja v Občini Mengeš ter šteje 16 svetnikov in svetnic. Funkcija svetnika občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Svetniki občinskega sveta se volijo za štiri leta.

V mandatu 2018-2022 so bilo v občinski svet med 16 člani izvoljenih 6 svetnic in 10 svetnikov in sicer na Rok Burja s stranke Nova Slovenija – Krščanski demokrati; Peter Gubanc, Mery Kegl in Aleš Janežič s stranke Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več, Franc Hribar s stranke Slovenska ljudska stranka, Tina Jamšek, Mojca Likar, Matjaž Loboda, Urška Mehle, Bogo Ropotar, Robert Ručigaj, Jure Šinkovec in Tina Štrukelj z liste Franc Jerič – Lista za občino Mengeš, Matic Slokan s Slovenske demokratske stranke ter dr. Urška Koce in  Mag. Tomaž Štebe s stranke Zeleni Slovenije. Seje Občinskega sveta Občine Mengeš je po pooblastilu Franca Jeriča vodil Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ob izteku svojega četrtega županskega mandata povedal: »Med nami so danes štirje kandidati za župana občine Mengeš. Želim vam strpno in spoštljivo volilno kampanjo ter da bo izvoljen kandidat skupaj s svetnicami in svetniki še naprej delal v dobro občine. V kampanji je veliko obljub, sam sem bolj nagnjen k optimizmu

Oglasno sporočilo