PIRATI: Sveži veter v domžalska jadra

0
521

Program, kot ga predstavljamo kandidati Piratov za občinske svetnike, je najverjetneje drugačen od ustaljenih programov, ki jih ponujajo kandidati drugih skupin. Tudi zato, ker smo novi in sveži veter na domžalskem  prizorišču, kjer se  bolj ali manj izvajajo ustaljene prakse ljudi, skupin in povezav, ki že leta odločajo. Prav je, da se pogleda izven ustaljenih okvirjev pri načrtovanju prihodnosti Domžal  ter dodamo pridih novega, drugačnega, svežega in progresivnega pogleda na razvoj občine, dobrobit njenih prebivalcev, s pogledom v prihodnost in kaj nam ta prihodnost  prinaša. Piratski kandidati za svetnike v občini Domžale se zavedamo vseh dobrobiti, ki jih imamo živeči v naši občini in pa tudi pomanjkljivosti. V našem programu ni klasičnih obljub in predlogov kot so npr. prepotrebni infrastrukturni projekti, ker smo prepričani, da so takšni projekti že po definiciji nekaj za kar je občina dolžna skrbeti in izvajati (dovolj prostora v vrtcih, osnovnih šolah in domžalskem  domu upokojencev, primeren prostor za večje gledališke igre in glasbene projekte v zaprtih prostorih, razširitev zdravstvenega doma, ureditev stoječega prometa v Domžalah in podobno). Potrebno se je ozreti širše ter, skladno z napovedmi globlje v prihodnost, poiskati in umestiti v največji možni meri rešitve, ki ne bodo zadovoljile samo trenutnega umanjka in potreb. Piratski kandidati za občinske svetnike želimo prispevati prav v tem delu – z svežimi in argumentiranimi pogledi na razvoj, z jasnim ciljem kaj se želi doseči, ob upoštevanju  napovedi tehnološkega razvoja, boja proti podnebnim spremembam in upadu biotske raznovrstnosti, naraščanju št. prebivalcev na tem planetu, samooskrbi ter razvoj gospodarstva in kmetijstva in skrbi za socialno šibkejše ter marginalne skupine prebivalcev.

Prvič ponujena Piratska alternativa

Kot novi občinski svetniki predlagamo:

  • Postavitev pokrite občinske tržnice s prodajnimi avtomati, kjer bodo 24/7 ponujeni izdelki lokalnih pridelovalcev in obrtnikov,
  • dejansko vzpostavi participialni proračun, ki ne bo samo na papirju,
  • spodbujali bomo odkupe nepremičnin za namen občinskih stanovanj. Zavzeli se bomo za to, da vsi morebitni novi trgovski centri, vključno z diskontnimi prodajalnami, ki bodo sezidani /postavljena na novo, nujno poskrbijo za parkirišča pod zemljo ter stanovanjskimi enotami nad njimi,
  • pri dogradnji zdravstvenega doma zahtevamo, da se v izgradnjo vključijo tudi zbiralci deževnice za namen sanitarne vode. Prav tako načrtujemo zbiralnike deževnice v Domžalah, za namen vzdrževanja mestnega zelenja in širše,
  • dejanska ozelenitev središča Domžal. Prebivalci centra Domžal si želimo več zelenja, ki bo opravljalo svojo funkcijo hlajenja središča Domžal ob poletni pripeki,
  • organizirano zbiranje koles, ki jih občani ne potrebujejo ter financiranje popravila oz. servisa koles,
  • knjižnica reči. So stvari, ki jih potrebujemo enkrat do dvakrat letno oz. še to ne. Zakaj bi jih kupovali, če si jih lahko preprosto sposodimo?,
  • center urbane in alternativne kulture,
  • ODGOVORNOST! Od mestnih svetnikov, župana(je) in drugih uslužbencev v javni upravi bomo zahtevali osebno in družbeno odgovornost.
  • vsa programska oprema in avtorska dela narejena z občinskim denarjem javno dostopna pod odprto licenco.

Brez podpore podjetništvu in našim kmetovalcem pa tudi ne bo šlo in so ključni pri uresničevanju naše vizije.

Naš pogled na razvoj občine je progresiven in usmerjen v prihodnost in ne v instant rešitve. Zagovarjamo kvaliteto nad kvantiteto.

Pirati ciljamo na raznoliki občinski svet. Prav takšna pa je tudi naša skupina kandidatov za svetnike.

Urša Orehek: zaposlena v zadrugi, blagajnik stranke, ekonomist
Maks Musar: študent strojništva
Katja Orehek: absolvent arhitekture
Vinko Keržan – Miško: upokojenec, dipl.soc. delavec

Spremljate nas na naši facebook strani PIRATI DOMŽALE

Zagovarjamo kvalieto nad kvantiteto! In, če delaš(voliš) vedno isto(e), ne pričakuj sprememb.

Pirati Domžale

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglasno sporočilo