Pravljični prostor za sproščanje pod električnimi žicami

0
671

Pa smo ga le dobili, tako težko pričakovanega!

Odgovor Urada župana Občine Domžale (16. julij 2021):
Ob mostu v Jaršah se gradi prostor za sprostitev, ki bo nagovarjalo druge uporabnike, kot tiste, katerim je namenjeno otroško igrišče in športne površine na nasprotnem bregu Kamniške Bistrice. Gre za dopolnitev različnih vsebin, ki se jih ponudi obiskovalcem in uporabnikom rekreacijskih površin ob Kamniški Bistrici. Dela izvaja podjetje Lavaco d.o.o, ki je bilo izbrano skladno z navodili za prevzemanje evidenčnih naročil Občine Domžale, ki ga vodimo pod številko 4300-15/2021. Razlog za izbor izvajalca pa je izvedba gradbenih del vezanih ne predmetni projekt, saj teh občina sama ne izvaja. Sredstva za projekt so bila zagotovljena s sprejetjem proračuna za leto 2021 in njegovo spremembo sprejeto 26.11.2020 in se nahaja v načrtih razvojnih programov pod številko NRP 18047, postavka 185130. Ureditev v Srednjih Jaršah se nahaja na zemljišču s parc. št. 673/3 k.o. Domžale, ki se po OPN Občine Domžale nahaja v enoti urejanja prostora JR-05. Namenska raba enote urejanja prostora je ZD – Druge urejene zelene površine. Osnovna dopustna dejavnost je zaščitna funkcija zelenega pasu, spremljajoče dejavnosti pa so športne in druge dejavnosti za prosti čas. Ureditev je tako skladna z namensko rabo prostora.
16. julij 2021

Vrednost investicije gradbenih del je 70.100,00 EUR.


Odgovor Urada župana Občine Domžale (oktober 2022):
Park sprostitve (gre za ureditev zelenice) dopolnjuje zeleno rekreacijsko os (kolesarjenje, tek, sprehodi) ob Kamniški Bistrici. Na ploščadih se lahko izvajajo različne vadbe, kot so joga, pilates ipd. ali pa se le poseda in počiva na ležalnikih. V parku je postavljen tudi pitnik.
Vrednost investicije je 155.513 EUR.Brez javnega razpisa!
Drobljenje vrednosti projekta in posledično brez javnega razpisa!
Modus operandi pranja javnega denarja?

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here