Glasovati ZA je nujno!

0
377

Novela Zakona o RTV Slovenija prinaša spremembe upravljanja javnega zavoda. Po predlogu vlade bi upravljanje in nadzor namesto programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTV Slovenija. Tega bi sestavljalo 17 članov, pri imenovanju katerih bi imeli odločilno vlogo strokovna javnost oz. civilna družba in zaposleni na RTV Slovenija.

Trenutno je namreč v veljavi zakon, ki ga je leta 2005 pripravil SDS in predvideva, da ima RTV programski in nadzorni svet, ki imata programske in nadzorne funkcije ter generalnega direktorja, ki vodi posle. Od 29 članov programskega sveta jih 21 imenuje državni zbor.

Ne sme se zgoditi, da bi RTV dokončno ugrabila nazadnjaška politika, ki jo zanima zgolj tistih nekaj oddaj in večernih pozicij za voditeljskim pultom. Oddaje, kot so Odmevi, Studio City, Dnevnik, je na referendumu res treba ubraniti; trenutno vodstvo je treba z glasovanjem za spremembo zakonodaje zamenjati in zavod depolitizirati. Stranska korist obrambe pa bo daljnosežnejša: ponovno bo omogočen razvoj kakovostnih vsebin. Ljudstvo z RTV-prispevkom kakovost že podpira. Na referendumu jo mora še ubraniti.

https://www.domzalske-novice.si/2022/09/07/mobing-ali-davljenje-rtv/

Oglasno sporočilo