Občina Kamnik ima prvič v zgodovini državnega svetnika

0
610

Župana Mateja Slaparja so elektorji v sredo, 23. novembra 2022, izvolili za državnega svetnika. Za to mesto sta kandidirala župan Občine Kamnik Matej Slapar in župan Šmartnega pri Litiji Rajko Meserko. Elektorji iz Kamnika so bili občinski svetniki Aleksander Uršič, dr. Janez Rifel, Anton Tone Smolnikar, Edis Rujović, Matija Sitar Močnik in Karla Urh.

Volilni odbor, v sestavi 29 elektorjev, je izvedel tajno glasovanje, po preštetih glasovih, predsednik volilne komisije je bil podžupan Aleksander Uršič, pa je z 21 glasovi državni svetnik postal župan Matej Slapar8 glasov pa je prejel drugi kandidat župan Šmartnega pri Litiji Rajko Meserko.  

Župan Matej Slapar je ob tem poudaril, da se bo regija razvijala in povezovala. Da se bo kot državni svetnik večkrat srečal z vsemi župani v regiji, hkrati pa tudi pri zainteresirani javnosti. »Verjamem v to regijo, da smo lahko močni gospodarsko in tudi turistično prepoznavni. Kar nekaj je aktivnosti, ki se v teh regijah izvajajo, ena od teh je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kjer smo vključene vse občine, drugo povezovanje je LAS Srce Slovenije, kjer je vključenih le del občin. Mislim, da si Kamnik zasluži državnega svetnika, ki ga do zdaj ni imel. Regijo bom povezoval, sodeloval z župani in to regijo zastopal v Državnem svetu Republike Slovenije. Že sedaj smo močni tako gospodarsko kot tudi turistično, verjamem pa, da lahko to še nadgradimo.«

Kaj je Državni svet Republike Slovenije?

Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljen je iz:

  • predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi) in
  • predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi).

Interese, ki pokrivajo  vse glavne segmente družbe, med seboj sooča štirideset državnih svetnic in svetnikov:

  • 4 predstavniki delodajalcev,
  • 4 predstavniki delojemalcev,
  • 4 predstavniki kmetov, obrtnikov ter samostojnih poklicev,
  • 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti,
  • 22 predstavnikov lokalnih interesov.

Interesi različnih družbenih skupin se v Državnem svetu srečujejo na institucionaliziran način, odločitve pa sprejemajo na podlagi soočenja argumentov na strokovni ravni. Z namenom ohranitve visoke stopnje strokovnosti in izločitve političnih interesov iz delovanja Državnega sveta je zakonodajalec določil, da državni svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Državni svetniki so zaposleni na različnih družbenih in gospodarskih področjih, ki so prek interesnih skupin zastopana v Državnem svetu, in tako ohranjajo vsakodnevni stik s področjem, ki ga zastopajo.

Sestava Državnega sveta naj bi nevtralizirala vpliv političnih strank, ki se predvsem prek Državnega zbora vključujejo v zakonodajni postopek. Državni svet ne predstavlja vseh državljanov Republike Slovenije, temveč le posamezne družbene in gospodarske interese. Njegov položaj in njegova struktura zato narekujeta ustrezni volilni sistem, ki je različen od sistema volitev v Državni zbor. Temeljne razlike so v načinu volitev, v volilni pravici, v vlogi političnih strank, v sistemu razdelitve mandatov ter mandatni dobi.

Volitve v Državni svet ne ureja Ustava Republike Slovenije, ampak zakon, ki ga sprejme Državni zbor z absolutno dvotretjinsko večino. Volitve so posredne prek ustreznih interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnostih. Posredne volitve omogočajo tesnejšo povezanost med člani interesnih skupin in njihovimi predstavniki kot neposredne volitve. Prav iz tega razloga pri takih volitvah ni potrebno predstavništvo političnih strank, vendar pa politični vpliv ni povsem izključen iz delovanja Državnega sveta. Največji vpliv imajo politične stranke prek svetnikov, ki so predstavniki lokalnih interesov. Volijo jih predstavniška telesa lokalne skupnosti, ki se oblikujejo na podlagi splošnih volitev, na katerih imajo politične stranke odločujočo vlogo. Mnogo manjši vpliv kot pri predstavnikih lokalnih interesov pa ima politika pri predstavnikih funkcionalnih interesov.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here