Na konstitutivni seji potrdili mandat županji mag. Renati Kosec

0
388

V četrtek, 8. decembra 2022, se je v Občini Domžale sestal novoizvoljeni Občinski svet Občine Domžale. Sejo je vodila najstarejša izvoljena svetnica, Marija Doroteja Grmek. Po potrditvi mandatov svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Domžale ter potrditvi mandata županji Občine Domžale, mag. Renati Kosec, ki je bila za županjo izvoljena v prvem krogu, je sledila slavnostna prisega županje: »Izjavljam, da bom ravnala po ustavi, zakonih in statutu Občine Domžale in da bom svojo dolžnost opravljala vestno in odgovorno. Svoje moči bom usmerjala v napredek in razvoj občine ter skrbela za blagostanje občanov.«  Na 1. seji Občinskega sveta Občine Domžale so imenovali tudi člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Konstitutivna, 1. seja Občinskega sveta Občine Domžale je potekala v četrtek, 8. decembra 2022, ob 16.00, v sejni sobi Občine Domžale. Na seji se je s potrditvijo mandatov svetnicam in svetnikom konstituiral Občinski svet Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale sestavlja 7 svetniških skupin, Lista Tonija Dragarja – Lista za vse generacije, Lista Mateja Oražma, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenije – krščanski demokrati in Lista Renate Kosec – lista povezovanja in sodelovanja. Od 31 svetnic in svetnikov je v mandatnem obdobju 2022–2026 kar 20 novih, kar skupaj s spremembo v vodstvu občine ponuja priložnost za spremembe v načinu dela in odgovornosti svetnikov za prihodnost Občine Domžale.

S potrditvijo mandata županji, izvoljeni v prvem krogu lokalnih volitev, je Občina Domžale dobila tudi novo vodstvo, novo županjo mag. Renato Kosec, ki je po slavnostni prisegi prevzela vodenje občine. Po konstitutivni seji je povedala: »Velika čast in odgovornost je voditi sedmo največjo občino v Sloveniji. Vsi, svetnice in svetniki ter občinska uprava, se moramo zavedati, da smo tu za občanke in občane, za naše skupno javno dobro. Naša naloga prihodnjega mandata bo tudi, da v politiko vključimo oziroma zanjo navdušimo mlade, da jim pokažemo politiko kot dobro orodje za vodenje naše občine za skupno dobro.« Napovedala je, da je že začela z uvajanjem nove politike v občino, prvi korak je bila gradnja iskrene, strokovne in občini predane ekipe v času volitev, drugi korak bo vzpostavitev sodelovanja s svetnicami in svetniki, ki bodo prevzeli odgovornost za izvedbo občankam in občanom napovedanih projektov v času volitev ter vzpostavitev občinske uprave, ki bo odgovorna prav občankam in občanom. Svoj nagovor je zaključila: »Kot sem napovedala bom dostopna, gradila bom vzajemno zaupanje s skupinami in posamezniki v občini, da bom lahko vodila občino hkrati z ter za občanke in občane

Na 1. seji Občinskega sveta Občine Domžale je bila imenovana tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavlja 5 članov, Damjana Korošec, predsednica komisije, Matej Primožič, Borut Ernestl, Klavdija Gregorin Štiftar, vsi člani Liste Renate Kosec, in Robert Hrovat, Slovenska demokratska stranka.

Seja je bil zaključena ob 17.30.

Tina Drolc

Oglasno sporočilo