Pred Božičem dobiva prvi odsek Slovenske ceste v Mengšu grobi asfalt

0
159

Rekonstrukcija Slovenske ceste se je začela v mesecu oktobru in kot je bilo napovedano bo potekala v fazah. Prva faza, od križišča Grobeljske in Slovenske ceste do križišča pri občini, se z grobim asfaltom zaključuje v decembru. Nato bo izvajalec začel z naslednjimi fazami. Sledila bo rekonstrukcija od križišča pri občini do križišča s Šolsko ulico, zatem odsek med Šolsko in Pavovcem in nazadnje še rekonstrukcija vseh križišč. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je o izvedbi del povedal: »Dela potekajo v okviru predvidenega terminskega plana. Naj povem še, da bo dostop do vrtca in šole omogočen tudi v naslednjih fazah.«

Prva faza rekonstrukcije Slovenske ceste, odsek od križišča Grobeljske in Slovenske ceste do objekta Slamnik, se je začela oktobra in se skladno s terminskim planom zaključuje v decembru, ko pred Božičem poteka preplastitev cestišča z grobim asfaltom. Na omenjenem odseku ceste je bila obnovljena vsa infrastruktura, ki je vgrajena v cestišče, obnovljeni so tudi vsi kanalizacijski in vodovodni hišni priključki.

V naslednji  fazi se bo urejal odsek od križišča pri občini do križišča s Šolsko ulico. Sledil bo daljši odsek med Šolsko in križišča s Kolodvorsko cesto. Poleg omenjenih posegov in obnove celotne infrastrukture bo na Glavnem trgu oblikovala nova javna površina, ki bo kot manjši trg tudi delno ozelenjena. Osrednji del Glavnega trga bo tudi spomenik Kokrškemu bataljonu, ki bo služil kot pitnik.

V zadnji fazi se bodo urejala križišča. Tudi križišča se bodo urejala tako, da bo z delnim odprtjem zagotovljen neoviran dostop do vrtca in šole. V križišču Grobeljske in Slovenske ceste se bo zaradi preureditve križišča pridobilo dodatne površine za pešce in kolesarje. Na zahodni strani pa bodo na razširjeni del pločnika umeščene klopi in posamezna drevesa. Del površin bo tudi tlakovan.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »S celostno ureditvijo starega mestnega jedra Mengša bo urejen privlačen javni prostor. V prvi vrsti je naš cilj umiritev prometa in s tem povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, zlasti pešcev in kolesarjev ter hkrati zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom in izpušnimi plini

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo