To presega že vse meje!!!

0
785

Občinski uradniki na Savski cesti 2 (gasilski dom Domžale) so si kar čez park naredili potko-bližnjico do ograjenega parkirišča, kjer imajo parkirana svoja vozila in v ograjo vstavili tudi vstopna vrata. Očitno jim je zelo težko narediti teh 300 korakov do službe, a teh 50 m bodo pa zagotovo zmogli. Če pogledamo na situacijo malo širše, lahko ugotovimo, da je “sporno” že samo občinsko parkirišče, ki se grobo zajeda v parkovno površino in ga na tem mestu, v takem obsegu, sploh ne bi smelo biti, kar je v normalnih skupnostih popolnoma jasno. Tukaj bi morala rasti drevesa, občinsko parkirišče-dvorišče pa bi se moralo zaključiti z južnima stranicama občinske stavbe.
Zgrajena je bila parkirna garaža, ki je kar nekaj let samevala prazna, brez avtomobilov. Zakaj ne parkirajo tam? Prav vsi občinski (tudi državni) uradniki bi morali s parkiranjem v garažni hiši biti za zgled vsem ostalim, a si raje naredijo bližnjico do svojih, parkiranih jeklenih konjičkov.
Kakor nam je znano, se v parkovno (in kmetijsko) zemljišče v nobenem primeru ne sme gradbeno posegati, zato je tudi ta primer nedopusten. Občinsko upravo sprašujemo, če je bilo za le to izdano kakršnokoli dovoljenje in s čigave strani.


Občani sprašujejo, če je bilo za potko na parkirišče Občine Domžale in ureditev vhoda v ograji izdano gradbeno dovoljenje in na katero ime. Zanima jih tudi strošek tega gradbenega dosežka.
Domžale, 5.12.2022

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
“Dela na parceli št. 4763/1 k.o. Domžale so bila izvedena skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja gradnjo in vrste posegov v prostor v okviru vzdrževanja površin, skladno z veljavno uredbo o razvrščanju objektov.
Občina Domžale je za izvedbo del pridobila ponudbo ter izdala naročilo. Naročilnica je bila izdana v znesku 2422,30 EUR, vendar za opravljeno delo še ni bil izdan račun, ker se bo obračun izvedel po dejanskih količinah.”

Na podroben odgovor še čakamo!

Oglasno sporočilo