Številne prenove železniške postaje Domžale

0
699

Prenavljanje železnice v Domžalah je velik projekt, ki ga politika obljublja že več let, prejšnji minister za infrastrukturo g. Vrtovec je tudi javnosti predstavil svoje videnje celotnega kompleksa, ki obsega od ureditve podhoda do montaže dvigala za pešce, od modernizacije tirov do ureditve signalizacije in še celo vrsto spremljajočih novosti. Med drugimi je tudi prenova stavbe železniške postaje, katere nastanek sega v čas Avstro-Ogrske vladavine, takšna je tudi namembnost: blagajna, čakalnica, nadstrešek, sanitarije in dvoje stanovanj.
Kot je razvidno iz dosedanjih skic v prihodnje ne bo več dostopa do prvega perona neposredno s postaje, ampak bo vsak potnik moral po stopnicah ali z dvigalom v podhod na drugi ali tretji peron, odvisno, s katere strani bo pripeljal ali odpeljal vlak. Z digitalizacijo nakupa vozovnic zelo kmalu ne bomo potrebovali na postaji prav nobene blagajne, čakalnica pa že do sedaj ni imela kakšne omembe vredne funkcije. Čemu torej sredstva vlagati v prenovo starega in nefunkcionalnega objekta? Edini smoter je, kot kaže, zgolj v preureditvi dveh stanovanj, ki jih Železnica daje v najem. Vse to so vprašanja, ki se porajajo ob razmisleku o prenovi železniške postaje, saj bo njena funkcija čedalje manj aktualna. Funkcionalnost, ki je preživela stoletje in več in jo je domislil takratni avstroogrski cesar Franc Jožef, je v sodobnem času vprašljiva, če s svojim obstojem ne dobi nobenega novega namena. Pa vendar je za prenovo poslopja, ki ne bo služilo kakšnemu sodobnemu namenu, predvidenih cca 300.000 Eur. Morda bi bilo dobro še enkrat razmisliti, kaj ta investicija razen lepšega zunanjega videza, sploh prinaša.

Populizem ali pranje javnega denarja?

Vhod v stanovanjski del železniške postaje


Za izvedbo nadgradnje železniške postaje Domžale je bila dne 26. 5. 2022 podpisana pogodba s konzorcijem podjetij SŽ-ŽGP, GH Holding in Garnol v višini 13.902.801,54 EUR. Izvajalec je bil uveden v delo dne 29.7.2022, s pripravljalnimi deli pa je začel 16. 8. 2022. Trenutno je v teku gradnja podhoda, izvedba del na tirnih napravah in v postajnem poslopju. Zaključek vseh del je predviden v mesecu juliju 2023


Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo naslovili naslednje vprašanje:
„Občani sprašujejo koliko je predviden strošek prenove zgradbe na železniški postaji v Domžalah?“
Domžale, 8.11.2022

Vrednost prenove postajnega poslopja na železniški postaji Domžale je ocenjena na 294.077,43 evra in bo zajemala ureditev prostorov blagajne in čakalnice pod obstoječim nadstreškom, ureditev novih sanitarij, razširitev in prenova tehničnih prostorov, izvedbo ogrevanja poslopja na zemeljski plin, izvedbo nove fasade in stavbnega pohištva.

Služba za odnose z javnostmi
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Še pogled v zgodovino 

Železniška postaja Domžale pa je sicer stara in, na milost ter nemilost, prepuščena zobu časa. Bo kdaj dočakala prenovo?

Naša velika težava v Domžalah je vandalizem. Leta 2007 so vandali zažgali postajno poslopje. Po tem smo v postajo vložili kar precej sredstev. Še istega leta so bila zamenjana vsa okna, urejena fasada in tudi na novo urejeni vsi prostori – čakalnica, potniška blagajna in prometni urad. Leto pozneje je bila zamenjana še streha. Postaja je bila torej pred nekaj leti celovito obnovljena in ni prepuščena propadanju.
Goran Brankovič, direktor Slovenskih železnic
26. marec 2010, intervju NOV!CE (delni povzetek)Prenova železniške postaje 6.6.2007

Prenova železniške postaje 25.10.2008


V Domžale je 21. novembra 1890 pripeljal prvi vlak. Kmalu za tem, so ob progi postavili tudi prvo stavbo železniške postaje (danes Kolodvorska cesta 11), ki se je skozi leta posodabljala in dograjevala …


Predvsem kozmetična prenova železniške postaje Domžale 2022


 

Oglasno sporočilo