Končan prvi korak zbiranja hišnih imen v kamniški občini

0
485

Občina Kamnik se je z letošnjim letom pridružila projektu zbiranja hišnih imen, ki je od leta 2009 pokril že 24 občin širše Gorenjske. V prvem koraku so bile v kamniški občini obravnavane krajevne skupnosti Tunjice, Kamniška Bistrica, Šmartno v Tuhinju in Motnik.

Ob pregledu zgodovinskih zapisov in kasnejšem zbiranju starih hišnih imen z domačini se je izkazalo, da so hišna imena še ohranjena med starejšim domačim prebivalstvom, med mladimi in priseljenimi pa je poznavanje hišnih imen že omejeno. Namen projekta zato ni samo, da se hišna imena zberejo in obeležijo, temveč tudi ta, da uporaba hišnih imen v vsakdanjem pogovoru oživi oziroma se ponovno obudi. K temu bodo veliko pripomogle tudi lončene table, ki so jih brezplačno prejeli lastniki domačij, ki so za to podali pisno soglasje. Na njih je hišno ime zapisano v pristnem narečnem izgovoru, kar bo prispevalo k ohranitvi pestrosti lokalnih narečij in govorov v kamniški občini.

V zgoraj naštetih štirih krajevnih skupnostih je bilo zabeleženih 532 starih hišnih imen, za označitev s tablico se je odločilo 297 domačij. Najboljši odziv je bil v Krajevni skupnosti Tunjice, kjer je s tablami označenih kar 90 odstotkov domačij s starim hišnim imenom.

Hišna imena v krajevnih skupnostih Tunjice in Kamniška Bistrica so zbrana v tiskani knjižici, ki je brezplačno na voljo na sedežih teh dveh krajevnih skupnosti. Imena, zbrana v krajevnih skupnostih Šmartno in Motnik, bodo v knjižni obliki obeležena prihodnje leto.

Vsa zbrana imena so umeščena tudi na spletni portal Slovenskih hišnih imen www.hisnaimena.si, kjer se poleg hišnih imen najdejo tudi zgodovinski podatki o hišah.

Letošnji projekt je bil med domačini izredno dobro sprejet. Pokazal je, da domačini cenijo svoja stara hišna imena ter so nanje ponosni. Predstavljajo del naše nesnovne kulturne dediščine in prav je, da se ohranijo in zaživijo tudi v prihodnjih rodovih. S to popotnico bo Občina Kamnik projekt podprla tudi naslednje leto, ko bomo zbrali hišna imena v krajevnih skupnostih Pšajnovica, Špitalič in Zgornji Tuhinj. Zato že na tem mestu lastnike domačij iz vasi teh treh krajevnih skupnosti vabimo, da nam svoje hišno ime javijo na e-naslov klemen.klinar@ragor.si ali telefonsko številko 04/581 34 16.

Besedilo: Klemen Klinar, RAGOR
Fotografija: Luka Pogačnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here