Pobuda za dopis župana ministrici za pravosodje v zvezi z nevarnostjo zastaranja zadeve Svilanit (obtožena Mojca Šubic)

0
891
ŽUPAN OBČINE KAMNIK
OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK
 
Spoštovani župan in člani občinskega sveta!

Mojca Šubic je v zadevi Svilanit obtožena zlorabe položaja in izčrpavanja gospodarske družbe, postopek pa na kranjskem okrožnem sodišču traja že več kot 10 let. Zadeva Svilanit je vsebinsko podobna ostalim odmevnim primerom gospodarskega kriminala, kot so Merkur, Vegrad, Pivovarna Laško, Primorje in SCT. V omenjenih primerih so sodni postopki že zdavnaj zaključeni, nesprejemljivo dolg postopek proti obtoženi Mojci Šubic pa kaže na namerno zavlačevanje z namenom zastaranja zadeve Svilanit.

Poslali smo že dopis ministrici za pravosodje, odboru za pravosodje, predsednici okrožnega sodišča v Kranju, pa nihče ne ukrepa. V upanju na pomoč, se obračamo še na župana in občinski svet občine Kamnik, saj si odpuščeni delavci Svilanita zaslužijo pravico.
Župana in občinski svet prosimo, da zadevo obravnava na seji občinskega sveta in sprejme sklep, da se pošlje uradni dopis ministrici za pravosodje v katerem se jo pozove, da ukrepa v skladu 67.a členom Zakona o sodiščih.
 
Prosimo za odgovor.
Zainteresirana javnost
 

Ministrstvo za pravosodje
Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan
v skladu z 67.a členom Zakona o sodiščih zahtevamo, da od predsednice Okrožnega sodišča v Kranju Špele Jakopič zahtevate prednostno poročilo o reševanju kazenske zadeve Svilanit (obtožena Mojca Šubic) in o vsebini poročila obvestite javnost. Razlogi za zahtevo poročila so nepotrebno odlašanje, nespoštovanje pravil o vrstnem redu reševanja zadev in nespoštovanje zakonskih rokov za razpis narokov.
Mojca Šubic je v zadevi Svilanit obtožena zlorabe položaja in izčrpavanja gospodarske družbe, postopek pa traja že več kot 10 let. Zadeva Svilanit je vsebinsko podobna ostalim odmevnim primerom gospodarskega kriminala, kot so Merkur, Vegrad, Pivovarna Laško, Primorje in SCT. V omenjenih primerih so sodni postopki že zdavnaj zaključeni. Zakaj je Svilanit izjema?
Zgoraj navedeno izkazuje nepotrebno odlašanje, nespoštovanje pravil o vrstnem redu reševanja zadev, nespoštovanje zakonskih rokov za razpis narokov in drugih pravil procesnega sodstva. Ministrstvo za pravosodje ima v skladu z 67.a členom Zakona o sodiščih pravico od sodišča zahtevati poročilo o stanju posamezne zadeve ali druge podatke v zvezi z delom sodišča.
Zahtevamo, da v skladu z 67.a členom Zakona o sodiščih pridobite poročilo o stanju reševanje kazenske zadeve Svilanit in o tem obvestite javnost na spletnih straneh ministrstva.
Prosimo za odgovor v roku 15 dni.

Zainteresirana javnost.
Oglasno sporočilo