2. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale – 2023

0
408

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale so se sestali na 2. redni seji, ki je potekala v četrtek, 26. januarja 2023, v sejni sobi Občine Domžale. Na seji so svetnice in svetniki potrdili predsednike in člane delovnih teles Občinskega sveta, Nadzornega odbora ter Občinske volilne komisije Občine Domžale.  Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Damjana Korošec je poudarila, da je komisija pozvala vse svetniške skupine k predlogom, ki jih je nato preučila. Pri oblikovanju predlogov je upoštevala načelo proporcionalne zastopanosti glede na razmerja v občinskem svetu in želje svetniških skupin. Nato je oblikovala usklajen predlog za imenovanje, na katerega ni bilo pripomb, je še izpostavila.

Več na povezavi.

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Domžale. Direktor občinske uprave Edvard Ješelnik je v obrazložitvi sklepa pojasnil, da politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet dobijo sredstva iz občinskega proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.  Do teh sredstev so tako upravičene naslednje politične stranke: Lista Renate Kosec, Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, LTD – Lista za vse generacije, Nova Slovenija, Socialni demokrati in Piratska stranka Slovenije. Lista Mateja Oražma, ki je prav tako sodelovala na zadnjih lokalnih volitvah, pa ni upravičena do teh sredstev, saj ni politična stranka.

Bolj podrobno je financiranje opredeljeno na naslednji povezavi.

Svetnice in svetniki so na koncu sprejeli še sklep programa dela občinskega sveta za prvo polletje 2023. Ta je okviren, tako terminsko kot vsebinsko, saj ga je možno dopolnjevati z zadevami, ki so nujne in jih v programu ni.

Program je na voljo na tej povezavi.

Občina Domžale

Foto: Občina Domžale

Oglasno sporočilo