Komenda z dvema podžupanoma v mandatnem obdobju 2022-2026

0
649

V skladu s statutom Občine Komenda je župan Komende, Jurij Kern, v začetku meseca podpisal sklep o imenovanju podžupanov občine Komenda. Kern se je odločil, da bosta zaradi večjega številnih načrtovanih projektov v tem mandatu funkcijo opravljala dva podžupana. To sta Aleš Marinko in Nada Jamšek, občinska svetnika, ki sta v svojih volilnih enotah prejela največ preferenčnih glasov.

Kern je ob prevzemu županske funkcije napovedal, da se bo število podžupanskih mest odražalo predvsem v številu ključnih projektov, ki jih želi občina izpeljati v njegovem prvem mandatu. Tako je na koncu prevladala odločitev o dveh podžupanih, ki bosta novi funkciji opravljala nepoklicno.

Mesto podžupana bo zasedel predsednik Slovenske demokratske stranke Komenda, stranke, ki je bila absolutna zmagovalka volitev v občinski svet. 54-letni Marinko postaja podžupan kot občinski svetnik z največjim številom preferenčnih glasov: »Pri izboru podžupanov sem poslušal voljo občank in občanov Komende, ki so oba kandidata med volitvami postavili na prvo mesto v svojih volilnih okrajih. Aleš Marinko je poznan in cenjen lokalni politik, čigar izkušnje, poznavanje okolja in ljudi, bodo v veliko pomoč pri sprejemanju odločitev. Marinko je bil podžupan že v prejšnjem mandatu, tokrat pa je že četrtič v vlogi občinskega svetnika, kar je največja referenca za njegovo pomembno vlogo v naši občini,« je ob imenovanju Marinka povedal župan.

Za vlogo podžupanje je Kern izbral 53-letno Nado Jamšek iz Most, ki je bila prvič izvoljena v občinski svet. Članica Slovenske ljudske stranke, ki je ob SDS v volilni enoti 2 prejela največjo podporo, v ožjo županovo ekipo prinaša svež veter in neobremenjenost: »Nada Jamšek je po drugi strani novinka v občinskem svetu in v lokalni politiki in verjamem, da bo prinesla neobremenjen pogled pri sprejemanju odločitev v korist občine Komenda in njenih prebivalcev,« je o imenovanju Jamškove povedal Kern.

Ob imenovanju sta nova podžupana povedala:

Nada Jamšek: »Ob imenovanju za podžupanjo Občine Komenda se županu Juriju Kernu iskreno zahvaljujem za izkazano zaupanje. Moje delo bo v največji meri usmerjeno v projekte na področju volilne enote 2, med katerimi so izgradnja cestne povezave na vzhodnem delu Most, od vrtnega centra Gašperlin do Gore, selitev kmetije Burger iz središča vasi Moste na drnovsko polje, regulacija Pšate in ureditev brežine razbremenilnika v Suhadolah. Odgovorno in zavzeto se bom lotila teh projektov, da upravičim zaupanje župana, občanov, predvsem pa krajanov Most, Suhadol in Žej.«

Aleš Marinko: »Najprej bi se rad županu zahvalil za izkazano zaupanje. Razlika med podžupanovanjem v prejšnjem in sedanjem mandatu je predvsem v tem, da je bila občina v preteklem mandatu v turbulentnem obdobju, zaznamovanem z afero Palmarium in reševanjem odlagališča inertnih odpadkov, in v pričakovanju volitev. Z izvolitvijo novega župana je prišel nov zagon za dokončanje začetih ter načrtovanje novih projektov. Energija, ki je prisotna pri novem županu ter njegove ideje tudi meni dajejo nov zagon. Sam bom pri svojem delu osredotočen predvsem na projekte v volilni enoti 1, med katere spadajo Športni park Komenda, suhi zadrževalnik Tunjščica in reševanje problematike centra Komende. Trdno verjamem, da bomo v tem mandatu izpolnili predvolilne obljube in, da bodo lahko občani ponosni, da prihajajo iz Komende.«

Podžupanja in podžupan bosta v naslednjih dneh in tednih prevzela vodenje nekaterih pomembnih občinskih projektov, obema pa želimo veliko uspeha pri njunem delu v korist občine in njenih prebivalcev.

Foto: Občina Komenda
Občina Komenda​

Oglasno sporočilo