T e D n i (K) Občine Kamnik 28.2.2023

0
298

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvajata kanala B2 in B2-1 v skupni dolžini skoraj 350 metrov.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Sanacija zidu Pot na Poljane 2

V preteklem tednu se je uspešno nadaljevala sanacija zidu na naslovu Pot na Poljane. Izvedena je bila gradnja betonske ograje in opečnih slopov na vrhu zidu, ki jih je bilo potrebno odstraniti pred začetkom sanacije. Gradnja poteka pod nadzorom Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in pooblaščenega gradbenega nadzornika. Izvajalec del je podjetje VGVrankar d. o. o.

Sanacija zidu zajema izgradnjo zidu iz kamna v cementni malti v dolžini 12 metrov in višine do 2,5 metra ter zidavo opečnih slopov z vgradnjo armiranobetonskih ograjnih elementov. Vrednost investicije znaša 24.123 evrov.

V času gradnje je vzpostavljen  začasen dostop za stanovalce iz zgornje smeri.

Sanacija mostu Šmartno v Tuhinju

Sanacija mostu v kraju Šmartno v Tuhinju poteka skladno s terminskim planom in izdelano projektno dokumentacijo. Izvajalec del podjetje IPI d. o. o. na državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica izvaja sanacijo mostu.

Dela potekajo ob delni zapori, ki je urejena s semaforji. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Sanacija plazu Tunjice 39

Pod občinsko cesto LC160041 v bližini objekta Tunjice 39 se izvaja sanacija zemeljskega plazu. Dela izvaja podjetje Gradnje Dolinšek in potekajo skladno z izdelano projektno dokumentacijo ter nadzorom geomehanika. Sočasno s sanacijo plazu se bo izdelala tudi meteorna kanalizacija za odvodnjavanje občinske ceste.

Obnova vodovoda v naselju Podgorje

Obnova vodovoda v naselju Podgorje se je v preteklem tednu nadaljevala. Dela so potekala tekoče. Izvajalec je vgradil vodovodne cevi po celotni dolžni trase ter montiral oba nadzemna hidranta. Izvesti mora še potrebne povezave obnovljenega dela z obstoječim vodovodom ter zaključna dela, s čimer bo obnova vodovoda zaključena.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

V preteklem tednu so se na gradbišču OŠ Frana Albrehta na območju vseh treh lamel izvajala elektro in strojno inštalacijska dela, na območju lamele A je potekala montaža jeklene konstrukcije 2. nadstropja, izvajalo se je zakloniščno prezračevanje in nadaljevalo z vgradnjo stavbnega pohištva. Na območju lamele C so se izvajala še mavčnokartonska dela, estrihi nadstropja ter horizontalna hidroizolacija. V pripravi je javno naročilo za notranjo opremo šole.

Poziv za vpis novincev v vrtce

Ponovno obveščamo vse starše kamniških otrok, da v vrtcih na območju Občine Kamnik potekajo vpisi otrok v vrtce za šolsko leto 2023/2024.

Vpisi bodo potekali do petka, 10. marca 2023, v času uradnih ur vrtcev. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi:  https://www.kamnik.si/objava/728973.

Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu

V sredo, 22. februarja 2023, je na Osnovni šoli Marije Vere potekalo Občinsko šolsko prvenstvo v namiznem tenisu.

Skupaj je bilo odigrano 92 dvobojev. Za izvedbo tekmovanja se zahvaljujemo Namiznoteniškemu klubu Kamnik.

Rezultate si lahko ogledate TUKAJ.

Občina Kamnik prejela certifikat Mladim prijazna občina 2022 – 2026

Višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Sara Sitar in vodja Mladinskega centra Kotlovnica Rok Kosec sta v sredo, 22. februarja 2023, v Cekinovem gradu v imenu Občine Kamnik prevzela certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2022 – 2026. Občina Kamnik je certifikat prejela že tretjič, podeljevalec certifikata pa je Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.  

Več o prejemu certifikata si lahko preberete na spletni povezavi https://www.kamnik.si/objava/732587.

Oddelek za razvoj in investicije

  1. transnacionalno srečanje pri projektu »Digital generations«

V sredo, 22. februarja 2023, in četrtek, 23. februarja 2023, je Občina Kamnik gostila transnacionalno srečanje partnerjev projekta »Digital generations«, v katerem sodeluje tudi sama. Partnerji smo se sestali z namenom pregleda nedavno izvedenih aktivnosti ter snovanja aktivnosti, ki sledijo v kratkem.

Ena izmed takšnih aktivnosti je tudi oblikovanje Metodologije za usposabljanje mladih ter priprava programa za usposabljanje, ki bo marca potekalo v Atenah. Mladi prostovoljci, ki bodo sodelovali na usposabljanju, bodo nato pridobljeno znanje preko delavnic, izvedenih na lokalnem nivoju, prenašali naprej na starejše. Tovrstne delavnice bodo predvidoma potekale v mesecu juniju, o podrobnostih pa bodo potencialni sodelujoči pravočasno obveščeni.

Natečaj za najboljšo digitalno fotografijo na temo trajnostne mobilnosti

Dijaki in študentje lahko sodelujejo na foto natečaju: “Trajnostno povezani – natečaj za najboljše digitalne fotografije na temo trajnostne mobilnosti”.

Natečaj poteka pod okriljem projekta ReMOBIL – REgionalni centri MOBILnosti. Zbrane bodo domiselne digitalne fotografije na temo prihoda/ odhoda dijakov in študentov v izobraževalne ustanove na čim bolj trajnosten način – peš, s kolesom, skirojem, lahko tudi monociklom ali z javnim prevozom.  Javni natečaj s pravili, pogoji in prijavnim obrazcem je objavljen na spletni strani https://rra-koroska.si/si/remobil/.

Rok za oddajo prijave in pošiljanje fotografije je 5. marec 2023 do 23:59.

Deset najboljših avtorjev fotografij po presoji strokovne žirije bo nagrajenih:

  1. mesto: udeležba na enodnevni ekskurziji praks trajnostne mobilnosti v mestu Gradec v Avstriji aprila 2023;
  2. in 3. mesto: enomesečna vozovnica za IJPP v Sloveniji;
  3. do 10. mesto: praktično darilo.

Vabilo k soustvarjanju lokalnega razvoja

Vam je mar za razvoj vašega kraja in območja, kjer živite? Vidite, kaj bi v vašem kraju potrebovali? Zdaj je čas, da prispevate vaše ideje. Delite vaše mnenje z nami!

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnicah za pripravo nove strategije lokalnega razvoja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Vaše ideje in usmeritve bodo podlaga za razpise LAS Srce Slovenije od leta 2024 dalje, zato je zelo pomembno, da pridete. K udeležbi vabimo predstavnike občin, javnih zavodov, podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predstavnike društev in druge zainteresirane posameznike z idejami za razvoj. Prijavite se na 01 – 89 62 713 ali las@razvoj.si.

Ob predhodni najavi smo na voljo za individualne razgovore. Ideje za konkretne projekte lahko sporočite tudi preko obrazca, objavljenega na www.las-srceslovenije.si.

Delite in povabite še druge, da dosežemo čim več ljudi. Vsako mnenje šteje!

Oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

Od 21. februarja 2023 dalje lahko upravičenci oddajo elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta od 21. februarja 2023, od 12. ure in vse do 28. februarja 2023, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Vzpostavljen je tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo (telefonska številka:  051 277 880), izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Dostopen je med 22. in 28. februarjem 2023, in sicer:

  • vsak delovnik od 9. do 17. ure in
  • v soboto od 9. do 13. ure.

Za vsebinska vprašanja je na voljo elektronski naslov: energenti2023@spiritslovenia.si.

Na spletni strani SPIRIT Slovenija so objavljena navodila, kaj lahko upravičenci pripravijo pred oddajo vloge https://www.spiritslovenia.si/razpis/397.

Oglasno sporočilo