Občinski svet Občine Komenda soglasno potrdil dvig cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki

0
339

Na 3. seji občinskega sveta Občine Komenda so svetniki obravnavali predlog podražitve cen predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki v Komendi. Soglasno so potrdili podražitev v višini 15,55% v prvem in za 18,06% v drugem starostnem obdobju. Nove cene bodo v veljavo stopile s 1. 4. 2023 in se bodo prvič odrazile na položnicah, ki jih boste starši prejeli v maju 2023.

Javni zavod Vrtec Mehurčki, ki je v lasti Občine Komenda, je med razloge za dvig cen navedel:

  • podražitev cen energentov,
  • podražitev cen hrane
  • podražitev materialnih stroškov
  • že uveljavljen dvig plač pomočnicam vzgojiteljic
  • dvig plač ostalih zaposlenih v vrtcu, ki v skladu z kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS sledi aprila 2023.

Vsi starši, ki imajo trenutno otroke v Vrtcu Mehurčki, uveljavljajo pravico do znižanega plačila za programe vrtca. Center za socialno delo ceno programov določa na podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek in premoženje družinskih članov. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, razliko pa krije občina Komenda. Starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključena dva otroka, so za mlajšega otroka opravičeni plačila. Prav tako so opravičeni plačila vrtca za vsakega tretjega oz. nadaljnjega otroka v družini (ne glede na to ali sorojenci obiskujejo vrtec). Sredstva v višini razlike znižanega plačila vrtca, se v tem primeru zagotavljajo iz državnega proračuna.

V spodnji tabeli so predstavljale spremembe cen oskrbnine v obeh starostnih obdobjih po obstoječi in predlagani ceni za posamezne plačilne razrede:

Več informacij na to temo najdete v gradivu za občinsko sejo.

PR Občina Komenda​

Oglasno sporočilo