Tujci znova vse bolj odkrivajo Slovenijo in Kamnik

0
549

Turistično destinacijo Kamnik je po začasnih podatkih Statističnega urada v letu 2022 skupaj obiskalo 36.797obiskovalcev (za dobrih 5 odstotkov več kot lani), od tega 14.322 domačih gostov (za 43 odstotkov manj kot lani)  in 22.465 tujih gostov (za dobrih 118 odstotkov več kot lani – kar je celo nad slovenskim povprečjem, ki je bilo +114,8 odstotkov). Tako je bilo v Kamniku v letu 2022 skupaj 89.574 opravljenih nočitev (za dobrih 10 odstotkov več kot lani in je enako kot slovensko povprečje), od tega je bilo nočitev domačih gostov 34.278 (za dobrih 40 odstotkov manj kot lani), nočitev tujih gostov pa 55.296 (za dobrih 139 odstotkov več kot lani – kar močno presega slovensko povprečje v višini +110,2 odstotkov).

Po začasnih podatkih Statističnega urada je turistično destinacijo Kamnik  v visoki turistični sezoni v treh poletnih mesecih leta 2022 v juniju, juliju in avgustu Kamnik obiskalo 19.369 turistov, ki so skupaj ustvarili 48.338 nočitev. Kar pomeni, da smo v primerjavi poletnega tromesečja leta 2022 z enakim obdobjem leta 2021 imeli za dobra 2 odstotka več prihodov in za dobrih 7  odstotkov več nočitev. Tako primerjava z lanskimi številkami ponovno kaže na postopno rast in izboljšanje situacije.

Slovenski turizem v številkah

Za primerjavo s slovenskimi statistikami – leta 2022 je Slovenijo obiskalo 3,9 milijona tujih turistov, kar je 115 odstotkov več kot leto prej. Tujci znova vse bolj odkrivajo Slovenijo – v letu 2022 je bilo v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji ugotovljenih 5,87 milijona prihodov turistov, kar je 46,6 odstotka več kot v letu prej. Naraslo je tudi število turističnih prenočitev. Domači turisti so ustvarili 1,93 milijona prihodov, kar je 11 odstotkov manj kot leta 2021, tuji turisti pa so jih ustvarili 3,9 milijona, kar je 114,8 odstotka več kot leto prej.

Po podatkih statističnega urada so domači turisti v 12 mesecih ustvarili nekaj več kot 5,5 milijona prenočitev oziroma 35 odstotkov vseh. Prenočitev domačih gostov je bilo sicer za 14,7 odstotka manj kot v letu 2021. Tuji turisti so jih ustvarili skoraj 10,1 milijona oziroma 65 odstotkov vseh. Statistiki so jih našteli 110,2 odstotka več kot leta 2021. Pri njih so največ prenočitev ustvarili gosti iz Nemčije (18 odstotkov tujih prenočitev), sledili so turisti iz Italije, Avstrije in Nizozemske.

“Veseli nas, da se doseženi rezultati, vezani na prihode in nočitve gostov, še naprej izboljšujejo in s tem dajejo možnost razvoja našim kamniškim turističnim ponudnikom. Poleg vzpodbudnih številk nas veseli tudi dejstvo, da je ponudba vedno bolj kakovostna. Ponudniki se zavedajo potrebe po trajnostnih izboljšavah in to zeleno naravnanost prenašajo tudi na svoje goste. Verjamem, da bomo s premišljenim in zavzetim delom te trende še izboljšali, s tem pa bomo zagotavljali trajnostni razvoj občine tako za naše občane kot goste.  Zelo zgovorne pa so tudi številke oziroma statistike obiska za 2022 za Arboretum Volčji Potok, ki ga je v letu 2022 obiskalo kar 305.197 ljudi, na Veliko planino pa je z nihalko prepeljanih 74.054 ljudi, dodatno pa je z druge strani dostopa na Veliko planino prodanih 18.397 parkirnih kart,” številke komentira Luka Svetec, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik.

Največ turistov prespi v Termah Snovik (34,29 odstotkov), ki ostajajo največji turistični ponudnik v Kamniku, kot samostojni ponudnik sledi Slovenia Eco Resort (z 12,82 odstotki ). Ponudniki koč na Veliki planini pa predstavljajo skupaj 15,19 odstotkov.

Še vedno je za lep obisk Kamnika moč pripisati naravnim danostim in s tem povezano strategijo turizma z nekaj letnim grajenjem zelene in trajnostne identitete kraja preko trajnostnega zlatega znaka Slovenia Green Destination s katerim se že drugič ponaša Kamnik. Še vedno namreč velja, da turisti iščejo t.i. »green & safe« (op.p. zelene in varne) destinacije, kar Kamnik s svojimi naravnimi danostmi, odgovornim ravnanjem turističnih ponudnikov in ostalega gospodarstva ter zeleno in trajnostno strategijo razvoja kamniškega turizma, vsekakor je. Želimo si, da bi vsi deležniki znali in hoteli ohraniti takšno stanje, ki nikakor ni samoumevno, saj se je predvsem v času korona krize pokazalo koliko konkurenčnih prednosti ima Kamnik pred ostalimi turističnimi destinacijami. O prednostih Kamnika kot o občini v objemu Kamniško-Savinjskih Alp zgovorno pričajo tudi slovenske statistike, ki beležijo izjemen obisk gorskih občin, ki v letu 2022 predstavljajo 23 odstotkov vseh prenočitev na slovenskem nivoju.

Največ prenočitev so turisti lani ustvarili v občini Ljubljana, in sicer skoraj dva milijona. Sledile so občine Piran, Bled in Kranjska Gora. Med tujimi turisti je bila najbolj obiskana prestolnica, domači pa so največkrat prenočili v Piranu, so zapisali statistiki. Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Italije, nekaj manj kot 110.400 oziroma četrtino vseh. Sledili so turisti iz Hrvaške (12 odstotkov), Avstrije (11 odstotkov), Nemčije (šest odstotkov) in Srbije (pet odstotkov).

V Kamniku pa beležimo, da je največ tujih turistov v letu 2022 prišlo iz Nemčije, sledi jim Češka republika, nato Italija, Hrvaška, Francija, Nizozemska, Belgija in Madžarska. Največ nočitev so v Kamniku opravili prav tako Nemci, sledijo jim še gostje iz Češke republike, Italije, Nizozemske, Hrvaške, Francije, Belgije in  Madžarske.

Skoraj tretjina prenočitev je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Brežice. Sledile so gorske občine (23 odstotkov vseh prenočitev), Ljubljana (19 odstotkov) in obmorske občine (11 odstotkov).

Slovenija ostaja turistično-tranzitna destinacija

Z uporabo masovnih podatkov operaterjev mobilne telefonije se odpirajo nove možnosti za ocenjevanje različnih družbenih pojavov. Eden izmed teh so turistični tokovi. V nadaljevanju so na nekaj primerih predstavljene osnovne statistike, ki jih je mogoče pridobiti iz te vrste podatkov.

Spremljanje turističnih tokov z masivnimi podatki
Pri uporabi sodobne tehnologije nastajajo ogromne količine podatkov. Te je mogoče obdelati in na njihovi podlagi ocenjevati različne družbene pojave, tokove in trende. Vir masovnih podatkov (velepodatkov), ki jih lahko statistično obdelamo in prikažemo, je tudi mobilna tehnologija.

Največ slovenskih uporabnikov mobilne telefonije potovalo na Hrvaško. Slovenski uporabniki so v juliju 2022 kot večdnevni obiskovalci (turisti) ali enodnevni obiskovalci – enodnevni turistični obiskovalci, tranzitni potniki ali dnevni delovni migranti – potovali v 140 držav.

Največ tujih uporabnikov mobilne telefonije v Sloveniji prišlo iz Nemčije. Slovenijo so julija 2022 obiskali uporabniki iz 125 držav. Največ, več kot 1,8 milijona različnih uporabnikov, je bilo uporabnikov iz Nemčije (31 odstotkov več kot julija 2021), skoraj milijon (okoli 975.000) iz Avstrije (15 odstotkov več kot julija 2021), okoli 890.000 iz Italije (32 odstotkov več kot julija 2021), okoli 600.000 iz Nizozemske (48 odstotkov več kot julija 2021) in 440.000 iz Češke republike (30 odstotkov več kot julija 2021).

Za Slovenijo je znano, da je (turistično) tranzitna država. To potrjujejo tudi statistike, ki smo jih pridobili iz podatkov operaterjev mobilne telefonije. Pri vseh navedenih državah je namreč delež, ki ga od vseh uporabnikov iz posamezne države predstavljajo različni tranzitni potniki, večji od 80 odstotkov. V primeru Nemčije, Avstrije in Italije je ta delež večji od 90 odstotkov, v primeru Nizozemske in Češke republike pa nekoliko nižji.

Največ enodnevnih obiskov – več kot 2,5 milijona (92 odstotkov teh je bilo tranzitnih potovanj) – so tako julija 2022 prispevali enodnevni obiskovalci iz Nemčije. Več kot milijon enodnevnih obiskov so opravili še uporabniki iz Italije (okoli 1,8 milijona, od tega 87 odstotkovv tranzitu), Avstrije (prav tako okoli 1,8 milijona, 82 odstotkovv tranzitu) in Nizozemske (okoli 1,7 milijona, od tega 84 odstotkov v tranzitu).

Nemški uporabniki so prevladovali tudi kot večdnevni obiskovalci, saj so julija 2022 edini presegli število 100.000 (okoli 116.000), kar pa je predstavljalo zgolj 6 odstotkov vseh uporabnikov iz Nemčije, ki so obiskali Slovenijo. V povprečju so se ti v tem obdobju v Sloveniji zadržali okoli 5 dni. Sledili so jim večdnevni obiskovalci iz Nizozemske (80.000, 8 dni), Avstrije (63.000, 5 dni), Češke republike (51.000, 4 dni) in Italije (40.000, 5 dni).

(vir:  https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10865)

Besedilo: Nina Irt, Zavod za turizem in šport Kamnik
Fotografija: Jose Vogler

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here