T e D n i (K) Občine Kamnik (13.3.2023)

0
449

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in financeOddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zemeljskega plazu nad javne poti 660473 Županje Njive

V preteklem tednu se je nadaljevala sanacija plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive. Izvajalec del je izvedel ureditev in pripravo za asfaltiranje ceste, ki bo potekala v naslednjem tednu. V sklopu sanacije je bil izgrajen oporni kamniti zid iz kamna v betonu v dolžini 46 metrov, kamnito drenažno rebro pa je bilo zgrajeno v dolžini 9 metrov. Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. pod nadzorom geomehanika. Ocenjena vrednost sanacije znaša 58.000 evrov.

Sanacija mostu Šmartno v Tuhinju

Sanacija mostu v kraju Šmartno v Tuhinju poteka skladno s terminskim planom in izdelano projektno dokumentacijo. Izvedena je bila hidroizolacija polovice mostu, katere namen je izvedba zaščite cementnega betona in armature voziščnih plošč pred kemijskimi in fizikalnimi vplivi vode ter v vodi raztopljenih soli. Hidroizolacija mora prenesti vse mehanske obremenitve prometa, ki jim je podvržen objekt. Izvajalec del, podjetje IPI, d. o. o., na državni cesti R2-414 Kamnik-Ločica izvaja sanacijo mostu. V kolikor bodo vremenske razmere ugodne, bodo z deli zaključili v mesecu aprilu.

Dela potekajo ob delni zapori, ki je urejena s semaforji. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.

Sanacija mostu javni poti 661081 Srednja vas

V kraju Srednja vas se zaključuje sanacija mostu na občinski cesti JP661081. Izvedeno je bilo asfaltiranje po vozne površine  mostu. Gradnja se izvaja skladno s projektno dokumentacijo PZI in zajema  izvedbo armiranobetonskega  prepusta dolžine 6 metrov in širine 2,2 metra, hidroizolacijo ter zavarovanje brežine s kamnito zložbo v betonu v dolžini 4 metre gor in dol vodno od mostu. Izvajalec del je podjetje Žurbi Eko, d. o. o., vrednost investicije pa znaša 36.312 evra. Dela potekajo pod nadzor gradbenega nadzornika ter skladno s terminskim planom.

V času gradnje je bil vzpostavljen začasni obvoz za stanovalce.

Sanacija mostov

Zaključena je bila sanacija poškodovanih lesenih delov mostov v Županjih Njivah in Stahovici pri odcepu za Koželjevo pot. Vzdrževalec občinskih cest, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. je v okviru rednega vzdrževanja izvedel zamenjavo poškodovanih lesenih po voznih plohov na mostu pri odcepu za Koželjevo pot in zamenjavo poškodovanih lesenih delov na mostu v Županjih Njivah.  Vrednost sanacije je bila ocenjena na 4.008,00 evrov.

Izgradnja pločnika Soteska – Poreber

Pričela se je izgradnja pločnika Soteska – Poreber. Dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., celotna investicija pa je vredna približno 500.000 evrov in jo v celoti financira Občina Kamnik.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o .o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvajata kanala B2 in B2-1 v skupni dolžini skoraj 350 metrov. Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

V naslednjem tednu je predviden podboj pod Tratnikovim grabnom, zato bo nekaj dni oviran dostop. Prosimo za razumevanje.

Sodelavci iz naslova javnih del urejajo in čistijo mestno opremo

V pomladnih mesecih so sodelavci iz naslova javnih del pričeli z urejanjem okolice in čiščenjem mestne opreme. Na Občini Kamnik je trenutno zaposlenih pet sodelavcev, ki opravljajo lažja dela kot je pometanje obrezovanje, košnja. Zaposlitev poteka preko Zavoda za zaposlovanje in je namenjena težje zaposlivi stukturi ljudi.

Iskreno se jim zahvaljujemo za to, da skrbijo za čisto in zgledno urejeno mesto ter njihovo okolico. Podgorje-

Ureditev ceste Podgorje – Zbirna cesta

V preteklih tednih je izbrani izvajalec na LK št. 160511 PODGORJE-ZBIRNA CESTA, v dolžini 230 metrov, izvedel meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, obnovil vodovod, prepuste, široki izkop, kamnito gredo in tampona, optiko, vgradil drenažno kanalizacijo itd.

V tem času del je potekala popolna zapora lokalne krajevne ceste.

Sanacija cestišč

Izvajalec del, Resal, d. o. o., izvaja dela za asfaltiranje javne poti na območju Tunjic (Zadnji Vrh – LC 160041), v predvideni dolžini 1.560 metrov.

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Prevzem vozila PGD Kamnik za tehnično reševanje z oznako TRV – D

V petek, 10. marca 2023, so gasilke in gasilci v svoj vozni park pripeljali vozilo TRV- D. Gre za nadgradnjo vozila, ki bo namenjeno tehničnemu reševanju. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil župan Matej Slapar skupaj s predsednikom in poveljnikom društva Jožetom Oblakom in Janezom Vavpetičem.

TRV – D je gasilsko vozilo z dvigalom, ki bo namenjeno tehničnemu reševanju ter opremljeno s specifično opremo za posredovanje pri tehničnih intervencijah. Nadgradnja vozila je bila sofinancirana s strani Občine Kamnik, del opreme v nadgradnji vozila je bil financiran s strani Ministrstva za obrambo in sredstev PGD Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli. Izvajala so se gradbeno – obrtniška dela: izvedba strojnih in elektro inštalacij, na objektu se nadaljuje vgradnja stavbnega pohištva (okna). V povezovalnem traktu je nad kovinsko konstrukcijo  že montirana streha, nad lamelo A pa se montira kovinska konstrukcija v zgornji etaži objekta. V Lameli C se izvajajo estrihi, in sicer v  prostorih, kjer so še izvedeni talni razvodi inštalacij.

V teku je priprava na izvedbo finalnih tlakov in fasade, s strani projektanta se  potrjujejo  vzorci materialov in preverjajo njihove lastnosti in karakteristike. Objekt počasi  že dobiva končno dimenzijo  oblike in dimenzijev prostoru, hkrati pa se v notranjosti intenzivno nadaljuje z obrtniškimi deli.

V pripravi je tudi razpis za izvajalca notranje opreme (pohištvo in tehnična oprema šole), ki bo predvidoma objavljen v mesecu marcu.

Novi prostori fizioterapije in sobe za reševalce v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik

V zadevi izdaje uporabnega dovoljenja je v prostorih Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik potekal tehnični pregled za izvedeno rekonstrukcijo in nadzidavo ureditve prostorov nad garažami zdravstvenega doma.

Manjše pomanjkljivosti so bile tekom preteklega tedna že odpravljene, slavnostno odprtje prostorov bo v četrtek, 16. marca ob 14. uri.

Športni dogodek v Planici

S strani Zavarovalnice Triglav d.d. smo prejeli povabilo na športni dogodek v Planici, ki bo dne, 30. 3. 2023.

Tudi letos bo Zavarovalnica izbranim 56 otrokom in njihovim spremljevalcem iz kamniških osnovnih šol omogočila ogled uradnega treninga v smučarskih poletih. Vsak otrok bo prejel toplo malico in čaj, spominsko darilce, poskrbljeno bo tudi za glasbeno dogajanje ter pester animacijski program. Otroci bodo lahko sodelovali tudi na ustvarjalnem natečaju za najbolj ustvarjalen pokal Planica 7.

V Kamniku bo kmalu dobil svoje mesto tudi »mamut«

Konec lanskega leta je začela Občina Kamnik urejati park med glavno avtobusno postajo in Kamniško Bistrico, v katerem bo imel po novem osrednje mesto mamut. Gre za skulpturo v naravni velikosti, ki jo je leta 2008 izdelal kamniški kipar Miha Kač in meri dobre štiri metre v višino in šest metrov v dolžino. Izdelava bronastega odlitka, ki bo tehtal dve toni in pol, je bila zaupana livarni umetnin Romana Kamška na Gori pri Komendi.

Skulptura mamuta temelji na okostju, ki so ga leta 1938 našli v bližnjih Nevljah in velja za eno najbolje ohranjenih mamutovih okostij v našem delu Evrope. Kamniški umetnik Miha Kač je okostje, ki ga hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani, preučil in pripravil kalup v naravni velikosti. Gre torej za izjemno arheološko dediščino, ki jo bo Občina Kamnik poskušala približati prebivalcem in drugim obiskovalcem, tudi turistom, ki prihajajo v Kamnik z avtobusom. Z ureditvijo parka ob avtobusni postaji in njegove bližnje okolice, ki bo vključevala tudi odtise mamutovih stopal in raznoliko urbano opremo, bodo povezali različne elemente urbanega okolja. Prostor bo omogočal počitek in izvedbo manjših prireditev, prilagojen bo tudi gibalno oviranim in slabovidnim osebam.

Del sredstev za ureditev parka je Občina Kamnik pridobila preko razpisa LAS Srce Slovenije in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS Srce Slovenije sodeluje tudi kot partner v projektu in bo poskrbel za popularizacijo novega parka med lokalnimi prebivalci.

Prav  tako je Občina Kamnik želela ob postavitvi skulpture mamuta obuditi spomine ter zgodbe. Iz tega razloga smo se odločili za nastanek stripa z naslovom »Urmal, mamutov prijatelj«. »Takrat, ko so v naših krajih še živeli mamuti, je v naselbini blizu današnjega Kamnika živel Urmal, silno radoveden fant. Nekega dne je odšel od doma, da bi videl, kje izvira reka Njeva. Zaradi noči se ni mogel vrniti domov. Prespal je na skali sredi majhnega jezera. Ko pa se je zjutraj zbudil, se je iz oči v oči srečal z velikim mamutom. Je Urmalu uspelo pobegniti? Ali pa se je zgodilo še kaj bolj nenavadnega? Vse to in še več boste izvedeli v stripu. Besedilo je napisal dr. Jože Urbanija, strip pa je narisal Miha Hančič, oba avtorja sta Kamničana, a s svojim delom znana širom po Sloveniji. Z vsemi obeležujemo spomin na pomembno odkritje skoraj v celoti ohranjenega okostja in predvsem postavitev spomenika, ki je skorajda zgodovinski dogodek. Prav ta dogodek je spodbudil nastanek stripa, ki je nastal na podlagi knjige dr. Jožeta Urbanije že leta 2019 napisal zgodbo Urmal, mamutov prijatelj, in ki je namenjena otrokom od 9 do 12 let. Kombinacija vedrih podob Mihe Hančiča in dobre, napete zgodbe iz časov, ko so po kamniški okolici lomastili mamuti, je izjemna in dela strip tako vsebinsko kot oblikovno vrhunskega. Pobudo za nastanek mehkih vsebin v okviru projekta postavitve mamutovega spomenika je prišla z Občine Kamnik – Liljane Mastikosa. Knjigo je uredila Breda Podbrežnik Vukmir.«

Prvenstvo osnovnih šol občin Kamnik – komenda v košarki za šolsko leto 2022/23, l. 2010 in mlajši

V sredo, 8. marca 2023,  je v Športni dvorani Kamnik potekalo občinsko šolsko prvenstvo v košarki. Objavljamo končni vrstni red. 

  Vrstni red dečki   Vrstni red dekleta
1 OŠ Marija Vera 1 OŠ Komenda-Moste
2 OŠ Frana Albrehta 2 OŠ Frana Albrehta
3 OŠ Toma Brejca    
4 OŠ Komenda-Moste    
5 OŠ Stranje    

 Na področno prvenstvo se uvrsti prvo in drugo uvrščena ekipa pri dečkih in zmagovalna ekipa pri deklicah.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Stališča do pripomb javnosti, z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik, ki je potekala v času od 13. 6. 2022 do 18. 7. 2022, so objavljena na https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=560638.

Oddelek za razvoj in investicije

Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin– Ljubljana in Kolesarska povezava Kamnik–Godič

Dela na obeh kolesarskih povezavah so zaključena in za oba projekta pripravljamo zahtevke za sofinanciranje, urejamo dokumentacijo za odkupe zemljišč in izvedbo pregledov na odsekih, kjer s kolesarsko potjo posegamo v varovalni pas državne ceste.

Projekta Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana in Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here