Kamnik: Letošnji otroški parlament na občinski ravni v središče postavlja duševno zdravje mladih

0
542

V prostorih Mladinskega centra Kotlovnica se je odvijal Otroški parlament, zbranim se ob tej priložnosti pridružil župan Matej Slapar. Otroci so srečanje začeli v Mladinskem centru Kotlovnica, ob 12. uri pa so v sejni dvorani Občine Kamnik debatirali in glasovali o temah, ki so bila na sporedu čez dan. Sodelovalo je 22 otrok iz kamniških osnovnih šol.

Osnovna šola Stranje je letošnje leto organizatorica Otroškega parlamenta na občinski ravni. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujajo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujejo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Vodja letošnjega Otroškega parlamenta na občinski ravni je bila svetovalna delavka Osnovne šole Stranje Sanja Klemenc, dogodek pa je potekal v organizaciji Mladinskega centra Kotlovnica ter od podpori Javnega zavoda za kulturo Kamnik in Občine Kamnik. Za simbolično promocijsko gradivo in pogostitev je poskrbelo Društvo prijateljev mladine Kamnik.

Letošnja posebna gostja je bila znana, mlada aktivna Kamničanka Pavla Zabret, ki je mlade spodbudila k razmišljanju o vključenosti v lokalno okolje ter o izzivih in priložnostih, ki jih ima ob vključevanju v mladinske in druge organizacije. Mentorji pod vodstvom Gorana Završnika, Roka Kosca ter Sanje Klemenc pa so mlade usmerjali pri pripravi sklepov, ki so jih z glasovanjem za ali proti sprejeli v Sejni dvorani Občine Kamnik.

V petih tematskih skupinah so bili pripravljeni naslednji sklepi:

Zdravstvo
Predlagamo, da psiholog iz zdravstvenega doma redno obiskuje šole in sodeluje tudi pri sistematskih pregledih-izglasovan sklep
Potrebujemo več psihologov v zdravstvenem domu.

Šolstvo
Predlagamo šolski svetovalni krožek- izglasovan sklep
Predlagamo šolsko spletno svetovalnico

Javni prostor
Predlagamo, da se izboljša dostopnost obstoječ javnih dobrin

Predlagamo, da ne gradi novih trgovin in namesto teh zgradi, uredijo zelene površine in infrastruktura, namenjena mladim (npr. skatepark)- – izglasovan sklep

Mediji in informiranje
Predlagamo digitalno svetovalno uro

Predlagamo Dan duševnega zdravja na šoli-izglasovan sklep
Osebni prostor
Predlagamo notranje prostore, namenjene samo mladim

Predlagamo vzpostavitev zunanjih parkov (z nadstreški in klopmi), kot prostor druženja mladih- izglasovani sklep
Mladim je bila ob tej priložnosti predstavljena tudi Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2022- 2026, regijskem otroškem parlamentu nas bosta zastopala Karolina in Filip.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here