T e D n i (K) Občine Kamnik (20.3.2023)

0
335

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zemeljskega plazu nad javno potjo 660473 Županje Njive

V preteklem tednu se je zaključila sanacija plazu nad občinsko cesto JP660473 Županje Njive. Izvajalec del je izvedel asfaltiranje bankine ceste. V sklopu sanacije je bil izgrajen oporni kamniti zid iz kamna v betonu meri v dolžino 46 metrovkamnito drenažno rebro je dolžine 9 metrov. Sanacijo je izvedlo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. pod nadzorom geomehanika. Ocenjena vrednost znaša 58.000 evrov.

Sanacija mostu na občinski cesti 661081 Srednja vas

V kraju Srednja vas se zaključuje sanacija mostu na občinski cesti JP661081. Izvedeno je bilo asfaltiranje po vozne površine mostu, sedaj sledi še namestitev ograje. Gradnja se izvaja skladno s projektno dokumentacijo PZI.

Sanacija zajema izvedbo armiranobetonskega  prepusta dolžine 6 metrov in širine 2,2 metrahidroizolacijo ter zavarovanje brežine s kamnito zložbo v betonu v dolžini 4 metre gor in dol vodno od mostu. Izvajalec del je podjetje Žurbi Eko d. o. o., vrednost investicije pa znaša 36.312 evrov. Dela potekajo pod nadzor gradbenega nadzornika ter skladno s terminskim planom.

V času gradnje je bil vzpostavljen začasni obvoz za stanovalce.

Sanacija plazu Zakal

Zaključena je bila sanacija plazu nad občinsko cesto JP660423 v kraju Zakal. Sanacija je zajemala izgradnjo oporne konstrukcije in zid kamen v betonu dolžine 15 metrov. Izvajalec del je bilo Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., nadzor nad sanacijo je izvajal pooblaščeni geomehanik. Vrednost sanacije je znašala 9.929 evrov. Občina Kamnik bo investitorju po zaključku sanacije, na podlagi podane vloge omogočila sofinanciranje plazu.

Sanacija odvodnega kanala na Tunjiški cesti

Odvajanje meteornih voda na območju Tunjic je urejeno s kanalom, katerega je bilo potrebno zaradi poškodb brežin interventno utrditi in obložiti s kamnom v betonu. Gradbena dela ob Tunjiški cesti zajemajo izkop, vgradnjo kamna v betonu višini 2,5 metra in zid dolžine 12 metrov. Izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., vrednost interventne sanacije pa znaša 10.434 evrov. Dela potekajo pod nadzor gradbenega nadzornika ter skladno s terminskim planom.

Podgorje-Zbirna cesta

V preteklih tednih je izbrani izvajalec na objektu »LK št. 160511 PODGORJE-ZBIRNA CESTA« v dolžini 230 metrov, izvedel kamnito gredo in tampona ter vgradnjo nosilne asfaltne plasti v debelini 6 centimetrov. V ponedeljek, 20. marca 2023, pa se predvideva vgradnja obrabne in zaporne asfaltne plasti v debelini 4 centimetre.

V času del je veljala popolna zapora lokalne krajevne ceste.

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se izvajata kanala B2 in B2-1 v skupni dolžini skoraj 350 metrov. Izveden je bil tudi podboj pod Tratnikovim grabnom.  

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov.

Prosimo za razumevanje in strpnost v času gradnje.

V soboto, 18. marca 2023, so se odvijale spomladanske čistilne akcije

Občina Kamnik je tudi letos ponudila pomoč krajevnim skupnostim, društvom, šolam, upravnikom večstanovanjskih stavb in drugim organizatorjem čistilnih akcij na posameznih območjih. Zagotovila je vreče za zbiranje odpadkov, rokavice ter odvoz odpadkov. Organizatorji pa so prve čistilne akcije izvedli v soboto, 18. marca 2023.

Objavljamo fotogalerijo čistilnih akcij, ki se bo še dopolnjevala, ter se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo organizatorjem in udeležencem čistlinih akcij.

Objavljamo pa tudi organizatorje čistilnih akcij in sama zbirna mesta, kjer se bodo v soboto, 25. marca 2023, izvjale spomladanske čistilne akcije odvijale.

Sobota, 25. marec 2023

Organizator Zbirno mesto udeležencev Ura
Krajevna skupnost Črna Spodnja Črna – pri trgovini

Krivčevo – pri šoli

Gozd – pri gasilskem domu

Kališe – pri cerkvi

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

Krajevna skupnost Godič Pred Domom KS Godič ob 9. uri
Krajevna skupnost Mekinje Pri ŠKD Mekinje ob 10. uri
Krajevna skupnost Nevlje Pri POŠ Nevlje ob 9. uri
Krajevna skupnost Podgorje Pred Kulturnim domom Podgorje ob 8. uri
Krajevna skupnost Sela Pred PGD Sela ob 9. uri
Ribiška družina Bistrica Domžale Maistrova ul. 18 – avtobusna postaja ob 9. uri
Krajevna skupnost Srednja vas Pred KD Srednja vas ob 9. uri
Turistično društvo Gora Na Gori ob 8.30
Turistično društvo Tuhinjska dolina Pri Termah Snovik ob 8. uri

Oddelek za družbene dejavnosti 

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

Na gradbišču nove osnovne šole so  se v preteklem tednu izvajala predvsem obrtniška dela v notranjosti, precej aktivnosti pa je bilo povezanih tudi z izvedbo več zahtevnih kovinskih konstrukcij; nad lamelo B in C je  postavljena streha, izvajalec kovinske konstrukcije je na delu že izvedel osnovni zaščitni premaz, izvedena je večja železna  konstrukcija osrednjega stopnišča med lamelo A in B, zaključuje se tudi kovinski skelet zgornje etaže na lameli A.

V lameli C se intenzivno izvajajo inštalacije (ogrevanje – prezračevanje objekta), začelo se je tudi s postavitvijo  montažnih predelnih sten, kjer se sočasno izvajajo tudi elektro in druge inštalacije.

Srečanje članov Medobčinskega društva invalidov Kamnik

V petek, 17. marca 2023, je potekal Volilni zbor in letno srečanje članov Medobčinskega društva invalidov Kamnik, ki sta se ga udeležila tudi župan Matej Slapar ter Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti.

Stari/novi predsednik društva Janez Sedušak je predstavil delovanje društva v preteklem letu ter načrte, ki so si jih začrtali v letu 2023.

Župan Matej Slapar se je zahvalil predsedniku Janezu Sedušaku za večletno uspešno vodenje in delo v društvu, ki po članstvu spada med večje v Kamniku, obenem pa vsem prisotnim zaželel lepo popoldne in uspešno delo tudi v bodoče.

Strip o Urmalu, mamutovem prijatelju

Občina Kamnik, založba Primus in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik smo združili moči in izdali strip Mihe Hančiča in Jožeta Urbanije o mamutu, katerega okostje so leta 1938 po naključju odkrili pri kopanju temeljev za nov most čez Nevljico v vasi Nevlje zraven Kamnika. Najdba je takrat razburkala tako domačo kot tujo strokovno in širšo javnosti.

Občina Kamnik bo ob 85-letnici odkritja skoraj popolnoma ohranjenega mamutovega okostja postavila mamutov kip v naravni velikosti. Kip je naredil kipar Miha Kač. Na novo oživljen spomin na mamuta  je v Kamnik prinesel mnogo na novo odkritih ali pa celo novih zgodb.

To je tudi navdih za  nastanek stripa, ki je nastal na podlagi knjige Urmal, mamutov prijatelj (2019) dr. Jožeta Urbanije. Strip z istim naslovom je narisal priznani slovenski ustvarjalec Miha Hančič, avtor dr Jože Urbanija pa je besedilo spretno prilagodil slikovni pripovedi. Kombinacija vedrih, sodobnih podob Mihe Hančiča in dobre, napete zgodbe bo mlade bralce ponesel v čas, ko so po okolici Kamnika lomastili mamuti. Zgodba govori o  prijateljstvu med dečkom Urmalom in mamutom Čakijem. Vsakdo, ki si je kdaj ogledal mamutovo okostje v Prirodoslovnem muzeju, se je spraševal, kako je mamut zašel v te kraje in kako se je končalo njegovo življenje. Domišljijski odgovor nam ponuja prav strip o Urmalu in Čakiju.

Zasadili lipo, ki smo jo prejeli ob prejemu naziva Mladim prijazna občina

V soboto, 18. marca 2023, je župan Matej Slapar v Kreativni četrti Barutana zasadil lipo, ki smo jo v dar prejeli z nazivom Mladim prijazna občina.

Koncert Šopek za mami ob 30-letnici ansambla Viharnik

Župan Matej Slapar, se je v soboto, 18. marca 2023, udeležil koncerta ob 30-letnici ansambla Viharnik, ki so ga poimenovali Šopek za mami.

Športna dvorana Kamnik je pela in plesala z Viharniki, na odru pa so se jim ob praznovanju okroglega jubileja pridružili prijatelji ter znani slovenski in kamniški glasbeniki Kvatropirci, Modrijani, Helena Blagne, Ansambel bratov Poljanšek, Tomaž Plahutnik, Šmarnogorski kvintet, Ansambel Javor, Ansambel Galop, pod odrom pa so zaigrali Mestna godba Kamnik in zaplesala Folklorna skupina Kamnik. Za preplet misli in besed je poskrbel Franc Pestotnik – Podokničar skupaj z Janjo Ulaga.

Župan Matej Slapar je z zahvalo Viharnikom dejal: »Na bogati glasbeni poti ste ustvarili mnoge skladbe in besedila ter številne nepozabne koncerte, ki so razveseljevali občinstvo. S spoštovanjem do narodnozabavne glasbe in naše dediščine nosite ime Kamnik izven njegovih meja ter ste v ponos Kamničankam in Kamničanom. Naj vas še naslednjih 30 let in več spremlja poskočnost slovenskih narodnozabavnih viž« ob tem pa se je iskreno zahvalil tudi vsem obiskovalcem, da so do zadnjega kotička napolnili Športno dvorano Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Prijava na javni razpis Ministrstva za kulturo

Oddelek za razvoj in investicije je v sodelovanju z Oddelkom za družbene dejavnosti oddal prijavi na dva sklopa javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024.

Razpisana sta bila dva sklopa, sklop 1 za sofinanciranje obnovitvenih del na objektih nepremične kulturne dediščine, kamor smo prijavili projekt »Sanacija grajskih stolpičev Zaprice«, ki bo v primeru odobritve projekta sofinanciran v vrednosti 50 odstotkov upravičenih stroškov in sklop 2, ki pa je bil namenjen sofinanciranju izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih oz. objektih nepremične kulturne dediščine. Na ta sklop smo prijavili projekt »Obnova spomenika NOB Draga Tršarja«, ki pa bo v primeru odobritve projekta sofinanciran v vrednosti 100 odstotkov upravičenih stroškov, ampak ne več kot 50.000 evrov.

Javno naročilo »Sanacija plazu Prisojna pot 24«

V četrtek, 16. 3. 2023, smo na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Sanacija plazu Prisojna pot 24«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil) https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=474215. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do četrtka, 30. 3. 2023, do 9. ure.

Usposabljanje za mlade v okviru projekta Digital generations

V preteklem tednu je v Atenah v Grčiji potekalo prvo usposabljanje za mlade (18-30 let) v okviru projekta Digital generations, katerega sta se poleg ostalih projektnih partnerjev in njihovih mladih prostovoljcev udeležili tudi dve prostovoljki iz Kamnika.

Na srečanju je bil predstavljen in preizkušen vodnik za učenje digitalnih veščin starejših, razpravljalo pa se je tudi o potrebah starejših ter posebnostih pri delu z njimi in kompetencah, ki jih za tovrstno delo mladi potrebujejo. Pridobljeno znanje bo uporabljeno pri izobraževanjih uporabe digitalnih orodij, ki bodo starejše spodbudila k ustvarjalnosti na spletu in omogočila lažjo komunikacijo s svojimi družinami in vrstniki. Tovrstna izobraževanja bodo potekala lokalno, med drugim tudi v Kamniku.

Oglasno sporočilo