Odstop predsednika Nadzornega odbora občine Domžale

0
928

Nadzorni odbor občine kot slamnata figura

Eden od članov Nadzornega odbora občine Domžale je odstopil s svoje funkcije in podal razloge za to svojo odločitev:  opustitev še nedokončanih nadzorov, odnos županje do dela NO, amaterizem članov, ki naj bi izvrševali nadzor in nepripravljenost na izboljšanje učinkovitosti dela NO.  To so resnično več kot tehtni razlogi za izstop iz odbora, ki je očitno samo še kulisa demokracije, nekakšna Potemkinova vas.  V imenu naših bralcev, občanov Domžal, bomo o tem problemu  povprašali odgovorne v upanju, da bomo dobili odgovore.


Marko Kiauta
Nikola Tesla 19
1230 Domžale

Občinski svet občine Domžale

IZJAVA O IZSTOPU IZ NADZORNEGA ODBORA mandatnega obdobja 2023 – 2026

Izstopam iz nadzornega odbora občine Domžale, ker ne sprejemam načina dela s spodaj opisanimi značilnostmi:

NEDOKONČANI NADZORI
Predlog predsednika, da se dokonča nadzore iz preteklega obdobja iz leta 2022 (dva sta potekala 13 mesecev, eden pa 7), je bil preglasovano zavrnjen. Dodatni predlog, da se naj vsaj na novo začne nadzor teh področij je bil tudi zavrnjen s preglasovanjem. Na tej, 2. seji NO v letu 2023, so bili prisotni 4 predstavniki liste županje, l predstavnica GS, torej 5 predstavnikov pozicije, in 3 člani opozicije: LTD, NSi in SDS.

NADZOR VSAKEGA NADZORA S STRANI POZICIJE
S preglasovanjem je izsiljeno, da so člani pozicije vključeni v vsako od treh nadzornih ekip in tako jim to omogoča nadzorovati in vplivati na potek vsakega nadzora.

ODNOS ŽUPANJE DO DELA NADZORNEGA ODBORA
Na predlog županje je občinski svet odločil, da so lahko plačane le do tri seje posameznega nadzora. Na pisno prošnjo predsednika nadzornega odbora za pojasnitev vzroka takega sklepa županja ne odgovori.

OMEJEVANJE DELA NADZOROV
Argument, da občinska skupščina ne prepoveduje več kot 3 seje posameznega nadzora, da le omejuje število plačanih sej na 3, je smešen. Planirani finančni okvir v preteklem letu ni bil presežen, tako da obvladovanje stroškov ne more biti motiv. Razumeti je, da je motiv lahko le omejevanje intenzivnosti, oziroma poglobljenosti dela posameznega nadzora.

AMATERIZEM
Podatki o neučinkovitosti in pa omejevanje sej s strani občinskega sveta, ustvarjajo vtis, da je zaželeno nadaljevanje pretekle prakse, ki spominja na samoupravni amaterizem. Nadzor zaključnega računa občine, ki naj bi se po poslovniku NO moral izvajati za vsako leto, se je v preteklem mandatu izvedel le za leto 2018. Potekal je 47 mesecev! Brez podpore zunanjega eksperta. Pregled poročil vseh 38 zaključenih nadzorov pokaže, da pri nobenem od teh nadzorov ni bil vključen zunanji ekspert.

NI PRIPRAVLJENOSTI IZBOLJŠATI UČINKOVITOST
Delo nadzornega odbora v preteklih 4 letih je bilo neučinkovito. Le 38 od 80 planiranih nadzorov bilo realizirano. Torej le 47%. Vsak nadzor je v povprečju trajal 12,5 meseca. Izjavo članice sedanjega mandata, ki je bila članica tudi v preteklem mandatu, se da razumeti, kot da ti nadzori niso dosegli nobenih rezultatov. Predsednik NO v zadnjih dveh mandatih je Novicah ( I l. 12. 2016) označil nadzorni odbor kot brezzobega tigra.

SKLEP
V svoji karieri sem delal na področju kakovosti imel srečo, da sem delal predvsem to, v kar sem verjel. Pri svojih 75 letih ne bom statist v kulisah demokracije.

Marko Kiauta; 27.3.2023

PRILOGA: pregled dinamike nadzorov, na osnovi podatkov iz poročil nadzorov 2019-2022

Oglasno sporočilo