“Dragi” naš Slamnik!

0
776

Že večkrat v preteklosti se je pokazalo, da so občinska glasila, ki naj bi bila namenjena informiranju občanov, predvsem orodje v rokah lokalnih oblasti, saj se v teh časopisih, ki jih tudi sami nadzirajo, kažejo s svoje najbolj svetle strani. V njih ne manjka sijočih nasmeškov in prijaznih opisov dogodkov, ki občanom kažejo lepo plat županskega vladanja. Vse te prijazne zapise občani drago plačajo, saj je cena takega ‘oglaševanja sreče’ izjemno visoka, namenjena pa je predvsem publiciteti županov in njihovih sodelavcev. Koliko občane stane, je razvidno iz preglednice. Pred kratkim pa županja napovedala še povečanje prispevka za Slamnik zaradi posameznih podražitev. Urednikovanje ni prav zapleteno, saj avtorske prispevke enostavno objavijo take kot so, ob vsem tem pa še zaračunavajo zahvale, ki bi bile za občane lahko brezplačne. Gre za pravo parado prijaznega prikazovanja idiličnega občinskega dogajanja, ki bi se z nepristranskimi zapisi hitro razblinilo.

Zaradi vprašanj mnogih občanov, kakšni so bili stroški izdajanja občinskega časopisa Slamnik v lanskem letu, smo povprašali Jureta Matičiča, direktorja Kulturnega doma Franca Bernika, ki je izdajatelj tega časopisa.

S pomočjo Informacijske pooblaščenke (!) smo pridobili želene podatke!


Datum: 4.5.2023
ZADEVA: Glasilo Slamnik / stroški v letu 2022
Po elektronski pošti ste nam 3. aprila 2023 poslali zahtevo po vpogledu v podatke o stroških, prihodkih in izhodiščih za oblikovanje avtorskih honorarjev za glasilo Slamnik, ki ga izdaja Kulturni dom Franca Bernika Domžale.

PRIHODKI
– Občina 104.940,00 eur
– Prihodek od naročnin, prodaje oglasnega prostora ter zahval 37.431,74 eur

STROŠKI
– stroški grafičnega oblikovanja 17.060 eur;
– stroški tiska: 33.639,90 eur;
– stroški distribucije/ raznosa – glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini       Domžale: 20.980,51 EUR;
– stroški honorarjev zunanjih sodelavcev, vključno z urednico in lektorjem: skupaj
54.711,02 EUR
– ostali stroški: 15.980,31 EUR (sorazmerni delež plač KD, ogrevanje, pisarniški material,   računovodske storitve, komunala, elektrika, poštnina…)

HONORARJI
Seznam honorarjev zunanjih sodelavcev v letu 2022, katerih honorarji so v seštevku presegli 1000 eur:
Špela Čarman                   20.110,00 (uredniško delo)
Miha Ulčar                          2.690,52
Rihtar Grega                       1.358,91
Mateja A. Kegel                   1.670,00
Lektoriranje zavod Harlekin  4.770,48
Franc Križnar                      1.360,03
Maša Rener                        1.018,22
Vera Vojska                        2.783,80
Cveta Zalokar Oražem         1.960,06

Izhodišča za določitev višine honorarjev za prispevke v glasilu Slamnik
Za prispevke, članke, fotografije in druga avtorska dela, povezana z glasilom Slamnik, veljajo naslednje višine honorarjev:
Naslovnica: 15 EUR.
Veliki intervju: 150 EUR.
Enostranski intervju, portret, celostranske reportaže : 110 EUR.
Novičke (naročene): od 15 do 40 EUR ( odvisno od vsebine, zahtevnosti in dolžine).
Daljši prispevki (potopis, problemski članek…): 40 do 100 EUR.
Daljši prispevki (Tema meseca, Slamnikarska izvidnica…): od 150 do 250 EUR.


Ko smo se malce ozirali naokrog, smo ugotovili, da pri Kamničan-ki (glasilo občine Kamnik) izplačujejo honorarje samo tistim sodelavcem, ki delajo tudi za Gorenjski glas, ki je izdajatelj kamniškega glasila. V oči bode tudi razlika, da za naše mesečno občinsko glasilo Slamnik namenimo 104.095 EUR davkoplačevalskega denarja, v primerljivi sosednji, kamniški občini, za štirinajstdnevnik (dve številki časopisa mesečno) v nakladi 17.000 izvodov pa 55.028,18 EUR.


 

Pisali smo pred dvajsetimi leti: Kakšen “SLAMNIK” sodi na občinsko glavo?

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here