Vprašanje za Zavod za šport in rekreacijo Domžale ter prejeti odgovor

0
626

Na 5. seji občinskega sveta Občine Domžale so občinski svetniki soglašali s predlogom, da javni Zavod za šport in rekreacijo Domžale v lahko oddaja v najem gostinski prostor, ki je del poslovnih prostorov Doma športnih organizacij, saj ne gre za športni oziroma rekreativni prostor.
Ali oddaja gostinskega objekta v najem zasebni pravni osebi ni predpisana z zakonom ali nekim pravnim aktom, da se o tem odloča na občinski seji?
Domžale, 25.4.2023

Iz Urada županje Občine Domžale so nas z vprašanjem naslovili na Zavod za šport in rekreacijo Domžale.


 

Odgovor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale:

Ena izmed osnovnih dejavnosti Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (v nadaljevanju: zavod) je upravljanje s športnimi in rekreativnimi objekti, ki so v Sklepu o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (v nadaljevanju: sklep) opredeljeni kot športne površine v splošni rabi.
Zavod na podlagi sklepa in pogodbe o upravljanju med drugim upravlja s t.i. Domom športnih organizacij, ki stoji na parcelah št. 4426/1, 4426/4, 4433/1, 4433/3, 4435 in 4440/1, vse k.o. 1959 Domžale.
Del poslovnih prostorov Doma športnih organizacij je tudi gostinski prostor, ki stoji na parc. št. 4440/1, k.o. Domžale. Gostinski del objekta ni del športne in rekreativne infrastrukture, zavod pa v trenutni kadrovski zasedbi ne more opravljati še dodatne gostinske dejavnosti v tem prostoru.
Zato je Zavod predlagal, da se le-ta ponudi na trgu in se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) odda v najem.
Ker je Občinski svet Občine Domžale s sklepom določil status grajenega javnega dobra na zgoraj navedenih parcelah, zavod kot upravljavec brez soglasja ustanovitelja takšnega prostora ne more oddati v najem. Zato smo zaprosili Občinski svet Občine Domžale za sprejetje našega predloga.

Jernej Hribar

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here