T e D n i (K) Občine Kamnik (5.6.2023)

0
291

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance
Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode v naselju Bistričica. Trenutno se vgrajuje črpališče za odpadne vode, obnavlja se javna razsvetljava ter pripravlja podlaga pred asfaltiranjem cest na posameznih odsekih.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov. 

Konferenca o nevarnostih na hudourniškem območju

Pod okriljem Univerze v Ljubljani in podjetje Geobrugg je bila organizirana konferenca o nevarnostih na hudourniških območjih. Konferenca je potekala pod pokroviteljstvom UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah Univerze v Ljubljani. Poleg izvedenih predavanj s strani priznanih strokovnjakov, je bil organiziran terenski ogled pregrad nad spodnjo postajo žičnice smučišča Krvavec.

Tovrstna znanja o nevarnostih na hudourniških območjih so za našo občino zelo pomembna, saj ima Občina Kamnik večino hudourniških vodotokov, vodne ujme pa so v zadnjih letih vse pogostejše in silovitejšePridobljena znanja bodo pripomogla pri zmanjševanju tveganj in obvladovanju ob poplavah ter drugih nesrečah.

Ogledi vodotokov

Na širšem območju naše občine Kamnik so bili izvedeni terenski ogledi vodotokov skupaj s predstavnikom vzdrževalca vodotokov iz podjetja Hidrotehnik, d. o. o. Ogledali smo si problematiko poškodb na vodotokih in preučili možne ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti v naši občini. Občina Kamnik bo skupaj s pooblaščenim projektantom pripravila projektne naloge in projektno dokumentacijo za protipoplavne ukrepe.

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije lahko občina Kamnik kandidira za pridobitev državnih sredstev na Direkciji RS za vode. Direkcija RS za vode  in Občina Kamnik se zavedata pomembnosti poplavne varnosti, zato imamo skupen cilj, izboljšati poplavno varnost našim občankam in občanom.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Na celotnem objektu se nadaljuje z izvedbo obrtniških del; inštalacijska (strojna in elektro), pleskarska, ključavničarska,  suhomontažna in tlakarska dela. Na nosilni jekleni konstrukciji  v 2. etaži povezovalnega trakta se izvajajo pleskarska dela.

V prostorih zaklonišča  v lameli A se nadaljuje z izvedbo finalizacije prostorov, protiprašnega talnega premaza, predelih sten za sanitarije in poteka obdelava sten. Poteka tudi priprava za izvedbo fasadnega ovoja. Na zunanji ureditvi se izvajajo  komunalne povezave in naprave.

Učenci Osnovne šole Stranje obiskali župana

Učenci Osnovne šole Stranje so se v torek, 23. maja 2023, zahvalili županu za pomoč pri nakupu laserskega rezalnika, ki ga bodo otroci uporabljali v okviru predmeta računalništvo in tehnika pod mentorstvom Andreja Kočarja.

Obenem so županu prinesli eko listino, s katero je šola pridobila status Eko šole.

Novo otroško igrišče na Gozdu je predano v uporabo

Z veseljem sporočamo, da so zaključena vsa dela na novem igrišču, ki je že predano v uporabo.

Na igrišču smo uredili večnamensko igralo, tobogan,  plezalo, dve gugalnici na vzmet, previsno gugalnico ter klasično gugalnico. Posajena so bila tri sadna drevesa, in sicer hruška, sliva in češnja. Nameščeni sta dve klopi ter koš za odpadke. Za vzdrževanje igrišča bo skrbela Krajevna skupnost Črna. Celotna investicija je znašala 40.000 evrov z ddv.

Občinsko prvenstvo v atletiki

V ponedeljek, 22. maja 2023, je v organizaciji Zavoda za turizem in šport Kamnik na stadionu Prijateljstva v Mekinjah potekalo občinsko prvenstvo v atletiki. 

Vsem mladim športnikom čestitamo in jim želimo oblilo športnih dosežkov v bodoče.

Rezultate si lahko ogledate TUKAJ.

Druženje Čebelarskega društva Kamnik

V soboto, 27. maja 2023, so se kamniške čebelarke in čebelarji zbrali pri Plemenilni postaji na Kopiščih, zbranim pa se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s predsednikom Čebelarskega društva Kamnik Štefanom Virjentom.

Župan Matej Slapar se je čebelarkam in čebelarjem iskreno zahvalil za to, da skrbno avrujejo naše čebelice in poleg tega tudi vestno svoje znanje prenašajo na mlajše generacije.

Marsikdo namreč ne vem, da imamo v Kamniku prvo plemenilno postajo za plemenitev in vzrejo čebeljih matic v Sloveniji, ki jo je leta 1932 na Kopiščih, v dolini Kamniške Bistrice, ustanovil profesor in čebelar Josip Verbič. Slednjo sta v okviru potovanja čebele velikanke mlajšim generacijam predstavili Marija Pirc in Silva Erzar, ki sta skupaj s Čebelarskim društvom Kamnik pripravili vrsto aktivnosti, vezanih na obisk čebele velikanke. Čebelarkam in čebelarjem so se na Kopščih nato pridružili mladi, ki so se v okviru potepa po mestu ustavili tudi na Kopiščih, kjer jim je bil predstavljen učni center in plemenilna postaja.

Usposabljanje kolesarjev za kolesarski izpit na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik

Na matični šoli Frana Albrehta Kamnik bomo v petek, 26. 5. 202, , pričeli s praktičnim usposabljanjem kolesarjev za kolesarski izpit. Praktična vožnja bo potekala v lepem vremenu od 15.30 do 18.30 ure, odvisno od dneva. Vljudno prosijo, da so udeleženci v cestnem prometu na trasi usposabljanja kolesarjev še posebej pozorni.

Trasa kolesarske proge: trasa se začenja pri glasbeni šoli (Kajuhova pot 11). Tam se bodo kolesarji vključili v promet na Kajuhovo pot. Na koncu Kajuhove poti bodo zavili desno na Kovinarsko cesto in pot nadaljevali do semaforja na vrhu klanca. Po kolesarski stezi bodo zapeljali čez cesto in se spustili levo po poti navzdol ter nadaljevali po Steletovi cesti. Pot nadaljujejo do krožišča na Kovinarski cesti (vodi jih po Steletovi in Zikovi ulici). Na krožišču bodo izbrali tretji izvoz na Kovinarsko cesto in vozili ob cesti naravnost do križišča, kjer bodo zavili desno na Kajuhovo pot. Po kolesarski stezi se tako vračajo nazaj. Zavijejo levo in končajo pri glasbeni šoli.

Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih in na športnem objektu kopališče Pod Skalco Kamnik

Objavljen je Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih in na športnem objektu kopališče Pod Skalco Kamnik.

Več o razpisu in možnostih koriščenja prostih terminov v kamniških športnih objektih, si lahko preberete TUKAJ.

Dobrodelni koncert v spomin Andreju Žalarju

V novembru bi minilo tri leta, odkar se je poslovil Andrej Žalar, ustanovni član Turističnega društva Tuhinjska dolina in dolgoletni upokojeni novinar in urednik Gorenjskega glasa. Na pobudo turističnega društva in skupaj z njegovimi sodelavci in prijatelji ter Lions kluba Kamnik so se Andreja spomnili z dobrodelnim koncertom, ki je potekal v petek, 26. maja 2023, v Snoviku. Izkupiček večera so namenili za okrevanje Mitja Zabavnika.

Zbranim se je ob tej priložnosti v imenu Občine Kamnik pridružil podžupan Uroš Pirc, ki je med drugim dejal: »Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k današnjemu dobrodelnemu koncertu za tistega, ki ga žal ni več med nami gospoda Andreja Žalarja in tistega, ki je junak in se skupaj z družino bori ter kaže, da je življenje resnično sveto. Dobrodelnost spreminja življenje, zato iskrena hvala vsakemu, ki je z današnjim prispevkom gotovo dodal kamenček v mozaiku našega junaka Mitje in vseh njegovih najbližjih, kajti življenje je res nepredvidljivo.«

Več o dogodku si lahko preberete TUKAJ.

60 let organiziranega taborništva na Kamniškem

Župan Matej Slapar se je v soboto, 27. maja 2023, udeležil koncerta, ki ga je Rod bistriških gamsov Kamnik pripravil ob praznovanju 60. obletnice delovanja. Taborniki so prepevali s skupino MI2 ter predskupinama Echoes in BeforeTime v čudovitem ambientu Samostana Mekinje.

Kamniški taborniki v letošnjem letu praznujejo 60 let organiziranega delovanja in da obeležijo ta visoki jubilej, so se odločili, da za pripravijo teden aktivnosti, kjer se bodo zvrstile številne taborniške akcije ter slavnostna akademija. Vljudno vabljeni tudi na Stand up, ki ga pripravljajo 1. junija v Domu kulture Kamnik, za nasmehe do ušes pa bodo poskrbeli poskrbeli Žan Papič, Rok Škrlep in Sašo Stare – večer zabave bo povezoval Jan David Kljenak, kamniški komik in nekdanji član kamniških tabornikov.

V četrtek, 1. junija 2023, bo v Domu kulture Kamnik potekala slavnostna akademija, v nedeljo, 4. junija 2023, pa vas vabijo, da se preizkusite v poznavanju mesta Kamnik, saj boste skozi fotoorientacijo spoznavali kotičke mesta in se zabavali ob zanimivih nalogah.

Več o dogajanju si lahko preberete na njihovi spletni strani, in sicer TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo izdali lokacijske informacije za promet z nepremičninami, komunalna soglasja za potrebe gradnje, projektne pogoje za gradnjo in lokacijske informacije za projektiranje objektov. Prav tako smo izdali nekaj mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in odločb o komunalnem prispevku. Dejavnosti na oddelku so usmerjene v izvajanje postopkov po novi zakonodaji.

Objavili smo Stališča do pripomb za OPPN PN3 Terme Snovik, ki so dostopna na naslednji povezavi https://www.kamnik.si/DownloadFile?id=591270.

Oddelek za razvoj in investicije

Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik županu Mateju Slaparju predali postulate letošnjega Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC)

V torek, 23. maja 2023, so dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik županu Mateju Slaparju predali postulate letošnjega Mladinskega parlamenta za Alpsko konvencijo (YPAC-a), ki je potekal v v Sonthofnu (Nemčija) od 6. do 10. marca letos. Zbranim sta se pridružila tudi predstavnika našega oddelka.

O vsebini vsakega postulata je stekla krajša debata. Letošnja krovna tema je bila »Trajnostni razvoj na območju Alp«. Podteme, o katerih so mladi razpravljali pa so bile turizem, socialno sobivanje, okoljski izzivi in kulturno življenje v Alpah. Župan je poudaril, da ga veseli, da mladi sodelujejo pri temah, ki oblikujejo skupno prihodnost. Obljubil je, da bo z vsebino postulatov seznanil zaposlene na Občini in skušal čim več predlogov implementirati.

Naslednje leto bo Mladinski parlament alpske konvencije (YPAC) potekal v Kamniku.

Sejem Podjetno v prihodnost

Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija je skupaj s partnerji – regionalnimi razvojnimi agencijami štirih razvojnih regij v okviru projekta YOUTHopia v petek, 19. maja 2023 v Kovačnici organiziral sejem Podjetno v prihodnost.

Predstavniki razvojnih agencij iz Zahodne Slovenije so si bili enotni, da je bil projekt PONI, ki se je izvajal v naši regiji izredno uspešen, kar kažejo tudi rezultati, ter izrazili zadovoljstvo, da ga je kot takega prepoznalo tudi MKRR ter uvrstilo v kohezijsko politiko. V naslednjih sedmih letih se bo tako v vseh 12 regijah zvrstilo kar 120 novih skupin udeležencev projekta PONI.

Udeleženci programa PONI so se s svojimi izdelki in storitvami predstavili tudi na 40 stojnicah. Celoten sejem je potekal v duhu, kjer kohezija postane resničnost za naslednjo generacijo, kar je tudi slogan projekta YOUTHopia.

Odprte so prijave na Slovenski rokodelski tabor 2023

Člani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije na pobudo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport med poletnimi počitnicami v mesecu juliju ponovno organizirajo Slovenski rokodelski tabor 2023, ki bo potekal v kar devetih slovenskih krajih, kjer delujejo regijski rokodelski centri: v Ribnici, Veržeju, Rogatcu, v Šmartnem pri Litiji, Moravčah, Slovenski Bistrici, Škofji Loki, Idriji in Slovenj Gradcu. Z rokodelci bo lahko ustvarjalo več kot 80 otrok in mladih.

V Srcu Slovenije bo rokodelski tabor v Šmartnem pri Litiji  med 13. in 15. julijem 2023. Mladi bodo spoznali delo na lončarskem vretenu in druge načine obdelave gline, končne izdelke pa bodo skupaj tudi okrasili. V prostem času bodo imeli čas za prijateljsko druženje ob ogledu gradu Bogenšperk in starega mlina, jahanju in še čem.

Tabori so namenjeni učencem in mladostnikom, starim od 12 do 17 let, ki bi radi aktivno in ustvarjalno preživeli del počitnic in obenem razmišljajo o svojem prihodnjem poklicu. Mladi bodo lahko pobliže spoznali delo posameznih mojstrov rokodelcev ter skupaj z njimi ustvarjali svoje izdelke. Tabori bodo izvedeni za manjše skupine udeležencev in udeleženk, od 6 do 10 na posamezni tabor. Dejstvo je, da je za ohranjanje in razvoj rokodelstva ključen prenos znanj na mlajše generacije. Tradicionalna znanja in pristopi pa so neskončen vir navdiha in iskanja rešitev za sodobne izzive in sodobno ustvarjalnost.

Tabori so za udeležence popolnoma brezplačni. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest, najkasneje pa do 30. 6. 2023.

Dodatne informacije, podrobnejši program in prijavnice za posamezen tabor najdete na spletni strani www.rokodelci.si.

Oglasno sporočilo