T e D n i (K) Občine Kamnik (12.6.2023)

0
425

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije v Bistričici – II. faza

Izbrani izvajalec LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., je v preteklem tednu nadaljeval z deli na območju Bistričice. Trenutno se vgrajuje črpališče za odpadne vode, obnavlja se javna razsvetljava ter pripravlja podlaga pred asfaltiranjem cest na posameznih odsekih. Predviden pričetek asfaltiranja posameznih odsekov je v drugi polovici naslednjega tedna.

Celoten projekt obsega novogradnjo gravitacijskega kanalizacijskega sistema v dolžini skoraj 800 metrov, 117 metrov tlačnega kanalizacijskega sistema, izgradnjo črpališča za odpadne vode, obnovil pa se bo tudi obstoječi javni vodovod v dolžini 370 metrov, uredila požarna varnost ter javna razsvetljava v dolžini 75 metrov. 

Ogledi vodotokov

Na širšem območju naše občine Kamnik so bili izvedeni terenski ogledi vodotokov skupaj s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode, podžupanom Urošem Pircem in vzdrževalcem vodotokov iz podjetja Nivo Eko, d. o. o.

Ogledali smo si problematiko poškodb na vodotokih in preučili možne ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti v naši občini. Občina Kamnik bo skupaj s pooblaščenim projektantom pripravila projektne naloge in projektno dokumentacijo za protipoplavne ukrepe. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije lahko občina Kamnik kandidira za pridobitev državnih sredstev na Direkciji RS za vode. Direkcija RS za vode  in Občina Kamnik se zavedata pomembnosti poplavne varnosti, zato imamo skupen cilj, izboljšati poplavno varnost našim občankam in občanom.

Oddelek za družbene dejavnosti 

Srečanje z vozniki prostovoljci v projektu Prostofer

V četrtek, 8. junija 2023, so se na povabilo župana Občine Kamnik Mateja Slaparja v gostišču Repnik srečali vozniki prostovoljci v projektu Prostofer, ki se izvajajo v organizaciji Zavoda Zlata mreža, vanj pa je vključenih že 95 občin.

Na srečanje so bili povabljeni vsi vozniki prostovoljci, ki v kamniški občini opravljajo brezplačne prevoze za starejše ProstoferSrečanje je bilo namenjeno razpravi o načinu izvajanja teh prevozov, predvsem pa sproščenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju voznic in voznikov. Ti so si izmenjali svoje bogate izkušnje s svojih prostoferskih poti in podali nekaj predlogov za še bolj učinkovito in poenostavljeno izvajanje prevozov.

Predstavnica Zavoda Zlata mreža Viktorija Muha je predstavila nekaj statistike prevozov, ki kaže na to, da je projekt v Občini Kamnik zelo uspešen, saj so kamniški prostoferji od začetka vzpostavitve sistema do danes opravili že 505 brezplačnih prevozov, od tega v letu 2022 kar 263.

Predstavnica Občine Kamnik Liljana Mastikosa se je vsem prostoferkam in prostoferjem zahvalila za njihovo prostovoljno delo. Poudarila je, da je njihov prispevek k boljšemu življenju starejših v občini Kamnik neprecenljiv, obenem pa veliko število prevozov, ki jih opravijo, kaže na to, da so potrebe velike. Brez prostovoljnih voznic in voznikov te pomoči starejšim ne bi bilo mogoče izvajati. Vsi prostovoljci so prejeli tudi simbolična darila.

Oddelek za razvoj in investicije

Ustanovljena nova lokalna akcijska skupina– LAS Gorenjske ribe

V sredo, 7. junija 2023, je bila ustanovljena nova Lokalna akcijska skupina – LAS Gorenjske Ribe (LASR) za programsko obdobje 2021-2027, za področje ribištva, ribogojstva in akvakulture. Nova lokalna akcijska skupina bo delovala na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kamnik, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur in Tržič. Poleg Občine Kamnik je iz območja naše občine ena od ustanovnih članic tudi »Ribogojnica Mihovc«, Sandi Burkeljca s.p..

Vzpostavljeno partnerstvo bo delovalo po načelu »od spodaj navzgor«, nepovratna sredstva pa se bodo črpala iz sredstev  Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). V letošnjem letu se bo pripravljala Strategija lokalnega razvoja, ki bo potrjena predvidoma do konca leta 2023. Prve razpise iz tega naslova se pričakuje v letu 2024. Za predsednika LASR je bil izvoljen župan Občine Preddvor Rok Roblek.

Pobuda WiFi4EU

Pobuda WiFi4EU, v kateri sodeluje tudi Občina Kamnik, je eden od 57 projektov, predlaganih za nagrado evropskega varuha človekovih pravic za dobro upravljanje za leto 2023. Tekmuje v kategoriji Excellence in citizen-oriented delivery  (Odličnost pri opravljanju storitev za državljane in državljanke).

Evropska varuhinja človekovih pravic je na družbenih medijih (LinkedIn, Instagram, Twitter) objavila promocijski videoposnetek nominacije WiFi4EU.

delite ❤všečkajte in…glasujte! Vabimo vas, da z glasovanjem podprete WiFi4EU in še druge pozovete h glasovanju. Glasujete lahko tako, da na seznamu projektov izberete Project n. 40 Free Wi-Fi hotspots across Europe ali preprosto poskenirate to kodo QR J.

Občina Kamnik je namreč že pred časom uspela s prijavo na razpis Evropske komisije WiFi4EU, s katerim je želela slednja spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v lokalnih skupnostih v vsej regiji (na primer na javnih trgih, v mestnih hišah, parkih, knjižnicah, javni športni infrastrukturi itd.). Shema WiFi4EU je prebivalcem in obiskovalcem omogočila kakovosten brezplačen dostop do interneta visoke hitrosti na izbranih javnih površinah. 

Občane in obiskovalce občine ponovno obveščamo, da lahko brezplačno dostopate do internetnega omrežja na sledečih lokacijah:

  • Avtobusna postaja Kamnik
  • Samostan Mekinje
  • Dom kulture Kamnik
  • Kopališče Pod Skalco
  • Stadion prijateljstva Mekinje
  • ZD dr. Julija Polca Kamnik
  • GSŠRM

Povezava v omrežje je preprosta. S svojimi mobilnimi napravami poiščite omrežja v vašem dometu. Izberite omrežje WiFi4EU. Ime je povsod enako, kar pomeni, da so točke dostopa WiFi4EU prepoznavne tudi drugod po Sloveniji in Evropi. Pri prvi povezavi na brezplačno omrežje WiFi4EU boste preusmerjeni na varno spletno stran (prestrezni portal). Ko potrdite prijavo, ne potrebujete nobenega gesla ali uporabniškega imena, lahko pričnete z brezplačno uporabo.

EU je financirala stroške opreme in namestitve dostopnih točk Wi-Fi, Občina Kamnik pa bo najmanj tri leta zagotavljala povezljivost (internetno naročnino) in vzdrževanje opreme.

Vabilo na okroglo mizo »Izzivi zagotavljanja pomoči starejšim v lokalnem okolju«

V torek, 13. junija 2023, bo od 16. do 18. ure, v veliki sejni sobi Občine Litija (Jerebova ulica 14, Litija)  potekal dogodek na temo »Izzivi zagotavljanja pomoči starejšim v lokalnem okolju: Pomembnost prostovoljstva«. Dogodek organizira Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z Zavodom Oreli, Občino Litija in Društvom upokojencev Šmartno pri Litiji, v sklopu dogodka pa bodo potekale predstavitve in okrogla miza.  Med drugim bo predstavljen tudi projekt »Digital generations«, v katerem kot partner sodeluje tudi Občina Kamnik.

Podrobnejši program dogodka najdete TUKAJ. Dogodek bo povezoval Roman Rener iz Zavoda Oreli.

Vljudno vabljeni, da se udeležite dogodka. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do 12. junija 2023 na e-naslov anita.molka@razvoj.si ali na telefonsko številko 01 896 27 10.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo