Prekinjena izredna seja občinskega sveta Občine Domžale o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale zaradi nesklepčnosti

0
554

Županja je za četrtek, 22. junija 2023, sklicala izredno sejo Občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali prekinjeno točko dnevnega reda s 7. redne seje ter točke, ki se navezujejo na tematiko o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale.

Občinski svet Občine Domžale je v ponedeljek, 19. junija 2023, na svoji 7. redni seji obravnaval tudi točko dnevnega reda “Predstavitev dokumenta identifikacije investicijskega projekta o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale”. Svetniki so s 16. glasovi za in 14. glasovi proti po obravnavi izglasovali prekinitev te točke dnevnega reda. S tem dokument identifikacij investicijskega projekta o izgradnji novega Zdravstvenega doma Domžale ni bil sprejet.
S tem je bil ustavljen postopek za nakup zemljišča za gradnjo novega Zdravstvenega doma Domžale v Zaborštu.

______________________________________________________________________

Iz Urada županje so nam sporočili, kaj je razlog nearhiviranja sej in ogled nazaj: “… arhiv posnetka po predvajanju v živo ni več dostopen zaradi varstva osebnih podatkov “. V  sosednjih in številnih občinah v državi pri arhiviranju občinskih sej nimajo zadržkov.
Toliko o transparentnosti.
_______________________________________________________________________
https://www.domzalske-novice.si/2019/09/20/6-redna-seja-obcinskega-sveta-obcine-domzale/

https://www.domzalske-novice.si/2022/10/25/gradnja-prizidka-k-zdravstvenemu-domu-domzale-je-ze-5-let-v-fazi-projektiranja/

 

Oglasno sporočilo