Zakaj se nismo udeležili izredne seje občinskega sveta Občine Domžale

0
783

Člani svetniške skupine Liste Mateja Oražma smo bili v dneh po prekinitvi točke o izgradnji novega zdravstvenega doma, tako kot tudi drugi občinski svetniki, ki so izrazili pomisleke, tarča številnih pritiskov, ki se neposredno dotikajo odločanja na sejah občinskega sveta. Izražamo zaskrbljenost in ogorčenje glede načina, s katerim želi občinsko vodstvo na silo, brez potrebnega dialoga in iskanja konsenza dosegati svoje cilje. Mnenja smo, da novinarske konference v zasebnih lokalih, potvarjanje pravih razlogov za nastalo situacijo in zloraba prenosa sej občinskega sveta za obračunavanje z drugače mislečimi, ne morejo nadomestiti prepotrebnega demokratičnega dialoga, ki ga tako zelo pogrešamo pri aktualni oblasti.

Očitno so županja in svetniki njene liste še vedno v pregreti volilni kampanji, ko je bilo važno le to, da povedo, kar ljudje želijo slišati, za resnico pa jim je bolj malo mar. Ko s svojimi pomanjkljivimi argumenti, zamolčanjem nekaterih dejstev, pomanjkanjem znanj in veščin pri pogajanjih za nakup zemljišč niso uspeli prepričati večine, so se poslužili preizkušene predvolilne metode, s katero želijo vse ostale diskreditirati. Zato se čutimo dolžne javno pojasniti naše argumente, zakaj smo glasovali za prekinitev točke na ponedeljkovi redni seji občinskega sveta Občine Domžale in zakaj se izredne četrtkove seje nismo udeležili.

1. V POPOLNOSTI PODPIRAMO PROJEKT ZDRAVSTVENEGA DOMA NA NOVI LOKACIJI

Ne samo, da v popolnosti podpiramo takšno rešitev, kandidatka na naši listi, bivša županja Cveta Zalokar je o tej možnosti javno pisala v občinskem glasilu in k temu pozivala preden se je o tem karkoli govorilo ali razmišljalo. Vendar pa smo mnenja, da se ta zahteven postopek, največja investicija v zadnjih desetletjih, odvija prehitro in na horuk. Imamo pomisleke o smiselnosti selitve vseh dejavnosti iz obstoječega ZD v centru Domžal, saj bi bilo morda treba premisliti, da se del dejavnosti ohrani na obstoječi lokaciji, preseli pa tiste dejavnosti, za katere bi bila nova lokacija logistično najbolj smiselna. In takšen nov objekt bi morda lahko zgradili tudi na občinskih zemljiščih. Ob nejasni strategiji občinskega vodstva do razvoja mestnega središča je zaskrbljujoče, da nihče ne zna odgovoriti, kaj bo z obstoječim objektom ZD v centru in kaj to pomeni za sam center, ki je z najnovejšimi ukrepi na področju parkiranja močno ogrožen. Prav tako smo mnenja, da niso bile v celoti raziskane alternativne lokacije.  Neprimerno se nam zdi, da je glede na izjemno pomembnost investicije vse te dejavnosti izvajalo vodstvo zdravstvenega doma in ne oddelek za investicije oziroma občinska uprava in vodstvo! Nejasna je podlaga za določitev cene zemljišč, ki po strokovnih ocenah presega tržno vrednost, prav tako pa smo mnenja, da ima Občina Domžale možnosti, da preko jasnih, javnih in transparentnih pogajanj doseči boljšo ceno od 200 € na kvadratni meter. Cena je utemeljena zgolj s cenilnim poročilom od občine izbranega cenilca, ki pa ne prevzema nobene odgovornosti za svoje delo, zato je realna vrednost tega poročila zelo relativna. To pomeni, da je celoten načrtovani pravni posel v nasprotju z navodili Računskega sodišča RS in kot takšen nezakonit. Če je res dan ultimat, da se bo cena po nekem datumu, ki so ga določili lastniki, samo še povečevala, je to izsiljevanje! Občina ni preverila drugih možnosti, na primer razlastitve, saj gre za vitalen javni interes, temveč je prepustila zahtevna pogajanja zdravstvenemu domu, ki pa za to ni usposobljen. Vsekakor popolnoma zaupamo strokovnjakom, v nasprotju s tem, kar nam očitajo v Listi Renate Kosec, vendar pa pri nakupu in prodaji zemljišč zdravstveni delavci niso relevantna stroka, temveč so to nepremičninski strokovnjaki, pri čemer so se mnogi ob pogledu na ta predvideni pravni posel prijemali za glavo, tisti iz naše občine pa tudi za denarnice.

2. NIHČE NI PREVZEL ODGOVORNOSTI ZA PROJEKT ŠIRITVE IN OBNOVE ZD

Že pri sprejemanju dokumentacije o osnovni širitvi ZD Domžale in gradnji garaže, ki je bila že takrat ocenjena na visokih 26 mio €, pa se je v nekaj letih zaradi slabo pripravljene projektne dokumentacije podražila za dodatnih 20 mio €, smo opozarjali na pomanjkljivosti in nepravilnosti. Sedaj, ko so se opozorila izkazala za resnična, še vedno čakamo, da tedanja podžupanja, zadolžena za področje družbenih dejavnosti zdaj pa aktualna županja prevzame svoj del odgovornosti za 347.714,09 €, ki so bili že porabljeni za sedaj očitno neprimeren projekt.

3. VSI ODBORI, KI SO GRADIVO OBRAVNAVALI, SO IZRAZILI NEGATIVNO MNENJE

V sredo, pred sejo občinskega sveta, je potekala skupna seja kar štirih odborov občinskega sveta Občine Domžale in prav nobeno delovno telo ni podalo pozitivnega mnenja k predlaganem gradivu, zato smo tudi sami podprli prekinitev točke, pripravo boljšega in celovitejšega gradiva, nova pogajanja z lastnico zemljišča z ustrezno razširjeno pogajalsko skupino ter prevetritev vseh možnih drugih lokacij, o katerih smo izvedeli bistveno premalo.

4. IZREDNA SEJA NI BILA SKLICANA V SKLADU S POSLOVNIKOM

Presenetile so nas obtožbe županje na tiskovni konferenci, ki so bile nato ponovljene tudi na izredni seji. Glede na očitke o »zasebnih interesih« jo javno pozivamo, da razkrije,  kateri so ti zasebni interesi, ki naj bi vodili svetnika in svetnico naše svetniške skupine, kajti v nasprotnem je to žaljivo obrekovanje in bi bilo primerno, da se gospa županja za svoje besede opraviči.

Še bolj pa nas je presenetilo vabilo na izredno sejo, ki je bila sklicana v torek 20.6., za četrtek 22.6., pri sklicu pa se pojavlja polno poslovniških kršitev: seja je bila sklicana manj kot 48 ur pred samo sejo; nikjer ni bilo opredelitve izrednosti razmer, kar poslovnik jasno določa,  z dnevnim redom točk, o katerih je občinski svet razpravljal pred manj kot 24 urami in sprejel svojo odločitev. V tem času seveda tudi ni možno sklicati sej odborov, ki bi lahko ponovno obravnavali predlagano gradivo in ponovno podali svoje mnenje, ki tako ostaja negativno. Po našem mnenju to kaže na osnovno nerazumevanje demokratičnih procesov s strani Liste Renate Kosec.

5. CENA ZEMLJIŠČA JE PREVISOKA IN NEUTEMELJENA

Cena 200 evrov za kvadratni meter komunalno neopremljenega zemljišča, na območju, ki je prometno zelo obremenjeno, ujeto med glavno mestno vpadnico in avtocesto, z avtomobilskim servisom in napovedanimi tehničnimi pregledi za tovorna vozila ter pralnico tovornih vozil, predvidenim novim trgovskim centrom ni najbolj optimalna lokaciji za gradnjo, je po našem mnenju ob nakupu skoraj 20.000 kvadratnih metrov površin previsoka. Dokazilo o povpraševanju po »lepi lokaciji« na širšem domžalskem območju z nekega nepremičninskega portala po 300 € na kvadratni meter, ki nam je bilo predočeno kot gradivo, je tako brez resne vsebinske veljave.

6. PROMETNA UREDITEV IN VARNOST OBMOČJA

Kljub našemu ostrem in jasnem nasprotovanju, je Občina Domžale (takrat s podžupanjo, danes pa županjo Renato Kosec)  dopustila in omogočila, da bo v Zaborštu nov trgovski center in tehnični pregledi za avtomobile in s tem že tako izjemno prometno obremenjeno vpadnico obremenila z dodatnim prometom. Kljub našim opozorilom, nismo dobili jasnih pojasnil, kako bi gradnja in nato uporaba novega zdravstvenega doma vplivala na prometno situacijo v tem delu občine. To je bil tudi eden naših ključnih pomislekov pri selitvi na predlagano lokacijo v Zaborštu.

7. LOKALNA MOBILNOST, DOSTOPNOST NOVE LOKACIJE

Ob uvajanju novega sistema parkiranja v centru mesta, s katerim »spodbuja« ali pa prisiljuje občane v centru mesta, k uporabi alternativnih metod transporta, je že zdaj jasno, da rešitev še ni na vidiku. Tako je bilo s strani vodstva občine pojasnjeno, da ne moremo pričakovati dodatnih linij javnega potniškega prometa in da bodo ta problem reševali s centrom mobilnosti, za katerega pa še ni popolnoma jasno, kaj to sploh bo. Tako ostaja javnosti še vedno odprto tudi vprašanje, kako bodo lahko občani, ki imajo težave z mobilnostjo, prihajali do zdravstvenih storitev, ki bodo relativno oddaljene od centra Domžal.

EPILOG:

Čeprav se zdaj nam očita politikanstvo je politikanstvo pravzaprav podtikanje, da smo proti projektu novega ZD. Mi stisko ZD razumemo in podpiramo predlagano rešitev. Smo pa ravnali tako kot smo, le  v dolžni skrbi za to, da bo projekt speljan korektno in najbolj prijazno za denarnice naših občank in občanov. To pa bi pravzaprav morala biti naloga vseh svetnic in svetnikov, ter vodstva občine.

 

SVETNIŠKA SKUPINA LISTE MATEJA ORAŽMA

MATEJ ORAŽEM
ELVIRA ROŠIĆ KLJUČANIN
ROBERT PEČNIK PEČO

 

Oglasno sporočilo