Pisali smo pred dvajsetimi leti: Mercator center, knjižnica, tribune…

0
580

Zadnja seja občinskega sveta Domžale (maj 2003) je bila predvsem v znamenju obravnav in sprejemov ureditvenih odlokov. Tako so obravnavali ureditveni načrt nad športnim parkom (Mercator), lokacijski načrt za gradnjo klinike, urejanje področja Heliosa (D-12-“Bistra”) ter načrt za rekonstrukcijo ceste Podrečje-Dob. Vse načrtovane ureditve bodo močno vplivale na izgled in utrip mesta, saj Domžale postajajo drugačne, kot smo jih poznali doslej.

Mercator center, knjižnica, tribune
Del območja nad športnim parkom, zahodno od stadiona, je predviden za gradnjo trgovskega centra Mercator; v tem sklopu je predvidena izgradnja knjižnice in zahodne tribune stadiona. Opuščeni proizvodnji in skladiščni objekti in obstoječa tribuna stadiona so predvideni za rušenje. Nov trgovski objekt bo trapezaste oblike, vzhodna stranica bo vzporedna s stadionom, vzhodna fasada oziroma streha bo hkrati tribuna stadiona. Pod njo so predvideni trgovski in servisni prostori. V prvem nadstropju nad lokali, trgovsko ulico in delom trgovine, je predvidena knjižnica. Načrtovana  kapaciteta tribune je 2300 gledalcev, v kleti je predvidenih 6500 m2 bruto etažnih površin parkirne garaže.
Delno bodo preurejena tudi križišča: križišče Kopališka-Krakovska-Cesta talcev ostane štirikrako, semaforizirano. Spremenjene bodo ureditve na priključnem kraku Ceste talcev, kjer bo dodan pas za levo zavijanje ter na Kopališki, kjer bo dodan pas za desno zavijanje.
Križišče med Kopališko cesto in Športnim parkom bo izvedeno kot štirikrako z dodanimi levimi pasovi ter semaforizirano. Na vzhodnem kraku Kopališke bo poleg tega dodan tudi pas za desno zavijanje. Severni krak križišča vodi bo usmerjen proti Mercatorju, nanj se bo navezovala tudi cesta do nogometnega stadiona.

Pripombe z javne razprave
V času javne razprave so bile podane številne pripombe, tako s strani občinskih svetnikov, kot s strani občanov. Številni so nasprotovali graditvi trgovskega centra in predlagali ureditev tehničnega muzeja v obstoječih stavbah, mnogo pa je bilo tudi pripomb na nameravano gradnjo krožišča namesto običajnega semaforiziranega križišča. Dopis s številnimi podpisi občanov pravi, da omenjeno gradivo ponovno dokazuje, da občina Domžale vedno znova in znova, kot že tolikokrat doslej (T3 Trzin, D 15-Bistra, D-18-Toko) popušča pritisku kapitala in ga postavlja v prvi plan, vse ostalo je temu podrejeno. Podpisani krajani so menili, da predlagani osnutek predstavlja najhujše nasilje kapitala nad okoliškimi prebivalci. Delno so bile te pripombe upoštevane v sklepu, da bo izvedeno semaforsko križišče, ki zavzema manj prostora. Pripombe na razgrnjeni načrt je podal tudi predstavnik Mercatorja (med drugim tudi to, naj se trgovski objekt razširi za 10 m, tako da znaša bruto površina 6642 m2), ta je bil v celoti upoštevan.
Po terminskem planu bo komunalna opremljenost kompleksa (pridobivanje zemljišč, dokumentacija, ureditev vodovodnega in plinovodnega ter električnega in PTT omrežja in vse do uporabnega dovoljenja), končana do aprila 2003.

Pismo o nameri
Občina Domžale in družba Mercator sta pripravili pismo o nameri, kjer sta definirali vsaka svoj namen: družba Mercator na območju D-20 zgraditi poslovni center, občina Domžale pa pridobiti prostore za novo knjižnico. Občina Domžale je zainteresirana, da odkupi prvo nadstropje centra v velikosti 2165 m2 s pripadajočimi skupnimi deli, kjer bo uredila knjižnico. Po 30 dneh od pridobitve gradbenega dovoljenja, bo občina Domžale podpisala pogodbo o nakupu ter plačilu kupnine v letih 2004 in 2005.

Danica Šraj
________________________________________________________________

RASTI MI RASTI TRAVICA (uvodnik maj 2003)
V prejšnjem časopisu smo precej prostora namenili sprejemanju novega občinskega proračuna, ki je zaradi manjših prilivov precej skromnejši kot prejšnja leta. A glej si ga zlomka, naj smo še tako brskali po proračunskih postavkah nikjer ni bilo jasno zapisano, da bo občina Domžale namenila kar dobrih 40 milijonov tolarjev za posodobitev nogometnega igrišča v Domžalah. Gre za naložbo v neko plastično travo, ki po trditvah »pristojnih« omogoča veliko več treningov pa manj vzdrževanja in ostalih zadev, ki ovirajo naše bleščeče nogometaše.
Saj ne da bi imel kaj proti razvoju športa v naši občini ampak 43 milijonov iz obubožanega proračuna za umetno travo na nogometnem igrišču, lepo vas prosim.
Za toliko denarja bi lahko dobili tri stanovanja za mlade družine, obnovili ali zgradili še kakšno otroško igrišče v betonskih Domžalah, spodbudili še kak manj »zvezdniški« šport in tako naprej.
Slovenci se očitno kar ne moremo prebuditi iz nogometne pravljice, ki se je po pričakovanjih klavrno končala in še vedno mislimo, da smo nogometni narod, da je nogomet nacionalni šport in da moramo imeti nov štadion v prestolnici in konec koncev tudi umetno travico v Domžalah.
Ker si ne moremo privoščiti elitnega štadiona-naj ga imajo Ljubljančani, smo si pač privoščili umetno travo, ki pa je prav tako  tlakovana s tolarčki-davkoplačevalskimi jasno.
Ne vem sicer kaj so o tej naložbi za naše žogobrcarje rekli dragi občinski svetniki, vem pa da so se pričkali glede milijona ali dveh za kakšne precej koristnejše stvari, pa so jih mirno zradirali iz proračuna. Zato ob tem vprašanje o tej za moje pojme nezaslišani investiciji v umetno travo najprej naslavljam na domžalski mestni svet in ga sprašujem kako bodo takšno zapravljanje davkoplačevalskega denarja razložili tistim, ki so prosili za sto, dvesto, petsto tisoč tolarjev, pa so se obrisali pod nosom.
Je morda za radodarno dodelitev sredstev krivo tudi to, da nogometnemu klubu Domžale predseduje županjin mož, menda ja ne.
Najbrž bodo tisti, ki opravičujejo takšno investicijo dejali, da so naši nogometaši vendar prvoligaši, da potrebujejo več treninga, da zadevo dodatno financira tudi klub in država…
Že prav gospodje, pa vendar se mi zdi, da bi do umetne travice morali priti tako, da bi prodali kakšno vstopnico več ne pa da trošite denar tistih, ki jih žoga še manj pa plastična trava prav nič ne gane.
Da smo si na jasnem, vsakemu prebivalcu domžalske občine ste iz denarnice izpulili dobrega tisočaka in prav zanima me, koliko od 30 tisočih prebivalcev si je v zadnjem letu ogledalo kakšno nogometno tekmo. Toliko o prioritetah, sicer pa je že tako, da prioritete določajo tisti, ki so pri koritu, tujega denarja pa tudi ni težko zapravljati.
Urednik (RG)

______________________________________________________________________

Prenova fasade na občinski stavbi

Občina Domžale se je s projektom, ki je delo arh. Karlovška iz Domžal, odločila urediti in delno sanirati občinsko stavbo, v kateri je tudi upravna enota. Kot je povedal načelnik oddelka za splošne zadeve, Peter Gubanc, celoten projekt zajema v prvi fazi ureditev pročelja in prenovo strehe. Streha je bila prenovljena že v preteklem letu, pročelje fasade se prenavlja prav zdaj in bo končano predvidoma v prihodnjih desetih dneh. V drugi fazi bo izvedena sanacija fasade in ojačanje betonske plošče; druga faza se bo pričela izvajati predvidoma jeseni.

Predračun za celoten projekt je 54 milijonov tolarjev, stroški prenove strehe in pročelja fasade znašajo približno polovico predvidenih sredstev, preostali del fasade in ojačanje plošče pa ostali del predračunsko predvidenih stroškov.

Za dela v drugi fazi se občina dogovarja z servisom skupnih služb republike Slovenije, ki bo predvidoma nosila stroške tega dela prenovo, ker gre za koriščenje prostorov Upravne enote,  ki jih financira republika Slovenija.

 

 

Oglasno sporočilo