Delitev protipoplavnih vreč

0
460
Delitev protipoplavnih vreč najbolj ogroženim občankam in občanom, se bo izvajala od 13. ure dalje na naslednjih lokacijah:
  • pri cerkvi na Viru,
  • križišče Pelechove ceste in Igriške ceste v Preserjah.
Vse občanke in občane prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje navodil pristojnih služb. Potrebno je zagotoviti lasten osebni prevoz protipoplavnih vreč, ob prevzemu le teh pa se identificirajte z osebnim dokumentom.
PONOVNO OPOZORILO
Ponovno vas pozivamo, da se ne zadržujete ob vodotokih.

Štab Civilne zaščite Občine Domžale in Občina Domžale

Oglasno sporočilo