Kamniška Bistrica 4. 8. 2023 ob 8. uri

0
1953
Štab Civilne zaščite Občine Domžale je aktiviran in seznanjen s stanjem na terenu. 
Kamniška Bistrica in ostali pritoki imajo povečan vodostaj, zato pričakujemo poplave večjih razsežnosti. Aktivirane so vse gasilske enote v občini Domžale, ki delajo po prioritetah.
Vse občane in občanke pozivamo, da, razen v nujnih primerih, ne zapuščate doma in iz kletnih prostorov svoje premoženje prenesete v višja nadstropja stavbe. Gasilske enote bodo protipoplavne vreče razdeljevale po prioritetah,  zato iz tega razloga ne zapuščajte doma in predvsem posrkrbite za lastno varnost.
Občanke in občane pozivamo tudi, da se zaradi lastne varnosti ne zadržujete ob Kamniški Bistrici in drugih vodotokih.
O vseh spremembah bomo redno poročali, zato spremljajte objave na naši spletni strani in v medijih in se ravnajte po navodilih.

Občina Domžale
Foto: arhiv NOV!C

Oglasno sporočilo