Kaj o problematiki gradnje Zdravstvenega doma Domžale meni občinska svetnica stranke NSi?

0
891

Na vas občinske svetnice in svetnike smo naslovili nekaj vprašanj o trenutno pereči problematiki umestitve zdravstvenega doma  oziroma dozidavi obstoječega. Problematika se tiče vseh občanov naše kot tudi okoliških občin, ki gravitirajo v Domžale, zato pričakujemo vaše polno razumevanje in vaše stališče o tem problemu. Stališča javno objavljamo v naših medijih ter s tem skušamo prispevati k optimalni rešitvi v dobro občanov in občank.

Podpirate gradnjo novega zdravstvenega doma na lokaciji Zaboršt in zakaj?
Prostorska stiska sedanjega Zdravstvenega doma v Domžalah za izvedbo programov, ki zadoščajo današnji tok življenja in delovanja, je že nekaj let problematika občine Domžale, ki se jo zavedajo vse občine ustanoviteljice. Gre za veliko investicijo, kjer je potrebno vse več kot le iskanje ustrezne lokacije, pač pa tudi prevzem odgovornosti vseh vpletenih in odgovornih na občinah.

Kakšno je vaše stališče o povečanju obstoječega zdravstvenega doma?
Povečanje obstoječega zdravstvenega doma je alternativa gradnji novega zdravstvenega doma. Po opravljenih simulacijah in projekcijah se je izkazalo, da je gradnja prizidka obstoječemu zdravstvenemu domu slabša varianta. Ostale občine, ki so soustanoviteljice, so oba predloga podprle. Izkazalo se je dejstvo, da je časovni odmik začetka reševanja prostorske problematike, največji problem, pri katerem bi morala občina Domžale ravnati odgovorno in se projekta lotiti prioritetno oziroma po hitrem postopku.

Ste kot občinski svetnik (svetnica) seznanjeni s proučitvijo vseh možnosti, tako finančnih kot prostorskih, v obeh alternativnih primerih?
Vlogo občinske svetnice opravljam prvi mandat. (Do)gradnja zdravstvenega predstavlja tako za občino Domžale kot tudi za občine soustanoviteljice velik in dolgoročni projekt in bo velik doprinos vsem občanom.

V primeru, da bo sprejeta odločitev za postavitev novega zdravstvenega doma, kje vidite rešitev za takojšnjo prostorsko stisko v ZD?
Podpiram izgradnjo novega zdravstvenega doma, ki bo nudil ustrezne delovne pogoje zaposlenim v Zdravstvenemu domu, da kvalitetno izvajajo svoje delo. Poleg tega mora nov zdravstveni dom imeti vse pogoje, da je zadoščeno potrebam pacientom – občanom. Slediti moramo trendu današnjih novogradenj zdravstvenih domov, kar pomeni, da so na obrobju mesta, da je dostop in parkiranje z vozili čim boljši ter da ima urgentna služba čim boljše pogoje za izvajanje učinkovite službe.

Kako vidite prihodnjo prometno ureditev za Domžale, tudi v pogledu bodočega zdravstvenega doma,  najsi bo na sedanji ali novi lokaciji?
Prometna ureditev bo v vsakem primeru potrebovala prenovo. Po predlogu strokovnjakov bi uredili takšno prometno ureditev, ki bo ustrezala standardom in sledila dobri praksi s podobnimi primeri v drugih krajih. V primeru gradnje na novi lokaciji bo treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest in povezave od javnega prevoza do sedeža zdravstvenega doma ter urediti promet tako, da bo potekal nemoteno v najboljši možni meri.

Fani Rožič Novak,
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Oglasno sporočilo