Kaj o problematiki gradnje Zdravstvenega doma meni občinski svetnik stranke Socialni demokrati?

0
1704

Na občinske svetnice in svetnike smo naslovili nekaj vprašanj o trenutno pereči problematiki umestitve zdravstvenega doma  oziroma dozidavi obstoječega. Problematika se tiče vseh občanov naše kot tudi okoliških občin, ki gravitirajo v Domžale, zato pričakujemo vaše polno razumevanje in vaše stališče o tem problemu. Stališča javno objavljamo v naših medijih ter s tem skušamo prispevati k optimalni rešitvi v dobro občank in občanov.

Podpirate gradnjo novega zdravstvenega doma na lokaciji Zaboršt in zakaj?
Glede na to, da živim v Domžalah že dobrih 36 let in prebivam v centru Domžal, sem bil vsekakor začuden glede nove lokacije ZD v Zaborštu, saj vsi dobro vemo, da tam ni ne železniške postaje ne avtobusne postaje, da dejansko ni nikakršne druge institucije v neposredni bližini, se pravi, da je mobilnost izredno slaba. Že tako in tako mnoge vasi v občini Domžale in tudi od ostalih občin, ki so zelo oddaljene imajo težave kar se tiče mobilnosti da občani pridejo do samega centra Domžal in s tem do ZD, kljub mnogoletnim obljubam, da se bo to tudi uredilo. Predvsem sem bil začuden, da so ostali občinski svetniki sploh izglasovali, da se gre županja pogajat za novo lokacijo v Zaborštu, že tukaj osebno mislim, da je bil čisti nesmisel. Dobro vemo, da ima občina Domžale tudi svoja zemljišča, da imamo prostorsko stisko v občini Domžale in 19.000 m2 je občutno preveč zemljišča in bi bila potrata prostora in potrata denarja, glede na to, da se danes stavbe gradijo v višino in s tem tudi podzemne garaže. Tako, da sem osebno proti izgradnji ZD v Zaborštu, kar bi morda sprejel bi bilo to, če ne bi bilo slučajno druge lokacije, da bi se tam zgradila bolnica ali vsaj poliklinika, da je tudi državni interes in denar, s tem bi veliko pridobila sama regija in tudi delno bi se vsem pacientom prikrajšala sama pot v Ljubljano.

Kakšno je vaše stališče o povečanju obstoječega zdravstvenega doma?
Obstoječi zdravstveni dom potrebuje povečanje, na tem se je dejansko že ogromno naredilo in pripravilo. Vložilo se je že ogromno časa in predvsem denarja, samo jasno mi ni zakaj to sedaj vse stoji. Vem, da se je za fizioterapijo kupilo del poslopja na ljubljanski cesti 81, v samem centru Domžal, cca 600 m2, kaj se čaka, zakaj se prostori ne uredijo in se ne začnejo fizioterapije izvajati tam, to je vsekakor vprašanje za pristojne v ZD Domžale, glede na to, da jamrajo, da nimajo prostorov. Da se pridobijo dodatni prostori bi se morala stomatologija, se pravi zobozdravniške ordinacije prestaviti na drugo lokacijo, v centru mesta imamo SPB1, v katerem je kar nekaj velikih prostorov, ki bi se lahko odkupili in uredili za zobozdravniške ordinacije. Vse bi imeli v samem centru Domžal in s tem v neposredni bližini ZD, da se lahko logistične zadeve urejajo enostavno. Saj smo vendar v dobi digitalizacije in ne vidim nikakršnih težav, če je fizioterapija oddaljena 150 metrov in stomatologija 300 metrov, zakaj bi moralo biti vse v isti stavbi s tem, da glede na to kaj se je planiralo v Zaborštu, bi tam stali tudi trije bloki oziroma tri enote.

Ste kot občinski svetnik (svetnica) seznanjeni s proučitvijo vseh možnosti, tako
finančnih kot prostorskih, v obeh alternativnih primerih?

Zdravje je na prvem mestu to pravimo vsi, zdravje in življenje nimata cene, vendar tudi ne smemo biti potratni. Govori se v obeh konceptih o ogromnih številkah, ki jih ni enostavno financirati, na žalost v tej naši ljubi deželi se na koncu še veliko več vse preplača, številke so veliko večje kot se je na začetku planiralo, sigurno se bo tudi v tem primeru to zgodilo. Izgradnja prizidka k ZD je vsekakor cenejša opcija in bolj primerna tako za občane Domžal kot tudi občane ostalih občin. Domžale se prostor zadovoljnih ljudi zato ker se v krogu 300 metrov nahajajo vse potrebne institucije in osnovna infrastruktura in ne zato ker smo imeli dobrega župana ali trenutno dobro županjo. Delo se mora čimprej začeti, da ne bo birokracija zastarala in s tem nastali še dodatni stroški in s tem zamude.

V primeru, da bo sprejeta odločitev za postavitev novega zdravstvenega doma, kje
vidite rešitev  za takojšnjo prostorsko stisko v ZD?

Prostorska stiska se mi zdi, da je največja na samem vhodu v ZD, mislim, da je čakalnica za laboratorij in laboratorij na napačnem mestu, največ ljudi se tam nahaja. V času dopustov je bilo na odvzem krvi občutno manj ljudi, kot, da bi šli prehladi in bolezni tudi na dopust. Predvsem je tudi težava parkiranje samih zaposlenih v ZD, sedaj ko bo parkiranje plačljivo bodo prvo to občutili zaposleni v ZD, ki se k nam v občino pripeljejo in morajo nekje pustiti svoje vozilo za cel delovnik. Ob prizidku je bila planirana tudi podzemna parkirna garaža, naj bi samo izgradnjo omenjene garaže ovirale podzemne vode. Zraven v neposredni bližini imamo Krizant, ki ima tudi podzemne garaže, vendar nimajo nikoli nikakršnih težav, pri ZD so težave našli že vnaprej in naj bi bil to glavni razlog, da se ne začne gradnja novega prizidka. Kot sem na začetku omenil, zakaj se ni na začetku projektiralo, da naj bi šel dodaten prizidek v višino nekaj nadstropij, zraven imamo stolpnice in Krizant s kar nekaj nadstropji, tako, da ne bi bilo nič posebnega, če bi umestili v prostor še eno malo višjo stavbo.

Kako vidite prihodnjo prometno ureditev  za Domžale, tudi v pogledu bodočega
zdravstvenega doma,  najsi bo na sedanji ali novi lokaciji?

Na sedanji lokaciji ZD vsekakor ulica Matije Tomca in Zupančičeva ulica nista obremenjeni, kar bi bilo potrebno je to, da bi se uredil dostop k ZD iz Slamnikarske ceste, ki tudi ni obremenjena cesta, s tem bi delno razbremenili Karantansko cesto, ki je ena najbolj obremenjenih cest v naši občini. Vsekakor moramo poskrbeti za mobilnost za občane iz odročnih krajev, seveda, da je za občino čim bolj ugodno kar se tiče pogonskih goriv ali elektrike, nekaj kar bi mu dali ime Zadovoljček ali Povezovalček glede na slogane naše občine in trenutno vodilnih v občini, nekaj podobnega kot ima Ljubljana s Kavalirjem. Domžale potrebujejo čim več tekočega krožnega prometa, imamo rekordno število semaforjev v državi na število prebivalcev in na velikost občine. Potrebujemo nujno izvoz Študa, potrebujemo nujno obljubljeno cesto čez Želodnik, projekt stoji več kot 10 let, na žalost naše Domžale spijo 30 let, rezultat tega je, da se po mestu počasi kotali tolikšna pločevina.

Adis Škrijelj, Socialni demokrati

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here