OŠ Preserje pri Radomljah predala naziv naj kulturne šole

0
461

Pester mozaik kulturnih dejavnosti, ki sta jih zbrali in popisali šolski koordinatorici projekta Kulturna šola mag. Jasmina Pogačnik in Tanja Kastelic, je leta 2021 prepričal komisijo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, da je za naj kulturno šolo v Sloveniji razglasila OŠ Preserje pri Radomljah.
Tako nekdanja ravnateljica Ana Nuša Kern kot aktualna ravnateljica Jasna Korbar sta dejali:
»Kulturna šola za nas ni le projekt, je način življenja, ki ga vsi mi živimo že precej šolskih let.
Sedaj smo temu dali samo ime.«
OŠ Preserje pri Radomljah si je naziv Kulturna šola prvič prislužila leta 2013. Poleg naziva so prejeli tudi posebno priznanje za izredne dosežke na področju literarne dejavnosti, ki je še vedno zelo močna. Udeležbo na številnih natečajih in izdajo e-glasila Generacija so v
preteklih letih nadgradili z izdajo dveh dvojezičnih zbirk (pesmi in kratke proze) ter oblikovali e-literarno glasilo Pero navdiha.
Leta 2016 so prejeli priznanje za naj kulturno šolo med velikimi šolami. To priznanje jih je
spodbudilo še k pestrejšemu kulturnemu življenju na šoli. V preteklosti je šola poudarjala
povezovanje znanja s kulturnimi prireditvami, ki so združevale učence razredne in
predmetne stopnje, učence z učitelji, šolo s starši in krajem, regijo, vse do mednarodnih vezi.
Temelje so predstavljali medgeneracijsko povezovanje: otrok – starostnik, kulturna dediščina in osebna rast učencev, učiteljev ter vodstva šole ter medvrstniško povezovanje: povezati učence preko skupnih projektov v celoto, npr.: organizirana soba pobega na prostem za vse sedmošolce, skupno praznovanje novega leta v šolski telovadnici za vse šestošolce, pustovanje za učence razredne stopnje …
V preteklih petih letih so kulturno udejstvovanje in pripravo dogodkov še nadgradili, saj
stremijo k viziji, da se mesečno za vsak oddelek izvede vsaj ena prireditev ali kulturna
dejavnost. Izkušnja je, da je ravno to sprožilo povezovanje še z drugimi področji, kot so
branje, ustvarjanje, film. Številne dodatne popoldanske dejavnosti so učence povezale in jih nehote vzgajale v kulturno-izobražene mlade ljudi. Danes z veseljem rečejo, da na šoli ni učenca, ki ne bi sodeloval pri kulturnih dogodkih. Sodelujejo vsi − kot nastopajoči, scenografi, ozvočevalci, lučkarji, skrbniki odrskih rekvizitov, celo za sladka presenečenja poskrbijo ob večjih dogodkih za vsakega obiskovalca (v času pouka in po pouku pečejo piškote, ki jih lično dekorirajo).
Delovanje šol na kulturnem področju je bilo v preteklih letih zaradi covidnih omejitev zelo
omejeno, saj v letu 2023 JSKD ni izvedel razpisa za naj kulturno šolo, zato je ta laskavi naslov OŠ Preserje pri Radomljah nosila kar dve leti. Letos pa je ta naziv predala OŠ Vojke Šmuc Izola.
Slavnostna prireditev, kjer so podelili najvišja priznanja, je potekala v sredo, 11. 10. 2023.
Množičen odziv povabljenih šol, ki so prvič prejeli naziv Kulturna šola, ga podaljšali ali bili
nominirani za najvišja priznanja, je bil poplačan s splektaklom Kul – tura: od teme k svetlobi, ki sta ga v sodelovanju z območno izpostavo JSKD Domžale in učenci pripravili učiteljici OŠ Preserje pri Radomljah, Mateja Jerina in Nataša Puhner. Na odru se je tako predstavilo več kot 100 učencev, starši učencev in učitelji šole, ki znova dokazali, da njihov moto Z roko v roki nisi sam še kako drži.
S tem gledališkim mozaikom plesa, glasbe, petja, poezije in filozofije sta mentorici Mateja
Jerina in Nataša Puhner učencem odprli vrata ustvarjalnosti, a v prostor so morali vstopiti
sami, nihče jih ni na silo potiskal skozi. Zakaj? Ker so z vsem srcem izbrali, da je to njihova
naloga. Stopiti v neznano je bila zavestna odločitev vsakega posameznika. Zaupali so in se
zato upali sprostiti, sodelovati, počakati, predlagati, soustvarjati, živeti.
V prostoru zaupanja in varnosti so tako odpadli učenčevi notranji monologi nemoči, kot so:
ne morem, ne znam, ne upam si, in jih nadomestili s: hočem, zmorem, bom.
Skupaj so kreirali … ex nihilo. Iz nič. Iz teme … Vsak trenutek vaj so iskali stik s seboj, pot k rešitvi izziva, pot k svetlobi in tako je nastala prireditev, v kateri so bili združeni elementi
teorije izbire s povezovalnimi navadami, formativnega spremljanja učenčevega napredka,
izraza telesa ob glasbi, vidnega učenja in več kot dvajsetletnega delovanja in udejstvovanja
na področju kulture.
Mentorici sta skozi predstavo želeli opozoriti na dve plati človeške duše, kjer je vsak
posameznik tisti, ki svobodno izbira in se odloča med temnim in svetlim, negativnim in
pozitivnim ter med kaosom, anarhijo in kulturo. V vsakem človeku se skriva kultura, le
odstreti ji mora tančico.
Na odru so celotno dogajanje s svojim govorom počastili ravnateljica OŠ Preserje pri
Radomljah, Jasna Korbar, podžupan Matej Primožič in pomočnik direktorja JSKD, dr. Tomaž
Simetinger.
Jasna Korbar je v imenu šole toplo pozdravila vse goste in čestitala vsem dobitnikom naziva
Kulturna šola. Prepričana je, da ravno to priznanje izkazuje, kakšen pomen dajemo vsi
prejemniki naziva Kulturna šola povezovanju šolskega prostora s kulturnim udejstvovanjem
ter ustvarjanjem. Poudarila je, da se kultura rojeva in razvija s skupnostjo. Ravno majhnost, srčnost in vztrajnost slovenskega naroda, ki se je ohranil ne zaradi naravnih danosti, ne zaradi vojaške moči in ekonomske preračunljivosti, temveč zaradi kulture in ljubezni do slovenske besede in duha, so vrednote, katerim na šoli pripisujejo velik pomen, hkrati pa jih v učencih z raznovrstnimi dejavnostmi poskušajo vzbuditi.
Matej Primožič je ob kratki, a nazorni predstavitvi Občine Domžale in kulturnega utripa v njej ponosno poudaril, da je OŠ Preserje pri Radomljah že od nekdaj premikala meje inovativnosti in ustvarjalnosti, na kar so zelo ponosni.
Govor dr. Tomaža Simetingerja, pomočnika direktorja JSKD, je spomnil, kako pomembna in
nesamoumevna je kultura – kultura človeka in za človeka. Sodobni čas, ki v ospredje vse bolj postavlja dosežke napredne tehnologije z umetno inteligenco na čelu, brez tiste pristne
kulture ne bo preživel. Kultura je esenca življenja, kultura ljudi osmišlja, jim širi obzorja, ljudi dela boljše in iz njih potegne najboljše. In to so bile besede, ki so pustile pečat na vseh obiskovalcih, katerim so vsi prikimali.
Eno uro dolgemu spektaklu, kjer smo bili priča razsvetljenju, je sledila slavnostna podelitev
priznanj, ki sta jih v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti podelila dr. Tomaž
Simetinger in Klavdija Gregorin Štiftar, predstavnica območne izpostave JSKD Domžale.

Za konec lahko misli obiskovalcev in nagrajencev strnemo v že povedano misel španskega
pisatelja in filozofa Miguela De Unamuna: Samo tisti, ki ima znanje, je svoboden … Samo
kultura daje svobodo. Svoboda, ki jo je treba dati ljudem, je kultura.

mag. Jasmina Pogačnik

Oglasno sporočilo