Zakaj je v Domžalah tako zapleteno?

0
996

To vprašanje se nenehno vsiljuje kljub našemu vztrajnemu poizvedovanju, zakaj posnetki sej Občinskega sveta niso dostopni v arhivu na spletu.
Na naše vztrajno ponavljanje tega vprašanja je županja pripravila daljši odgovor, v katerem našteva člene Poslovnika, ki da strogo določajo, kdaj in kako se seje lahko snemajo. Kot lahko razberemo iz obrazložitve, gre za varstvo osebnih podatkov, zaradi česar bi morali vsi prisotni podatki pisno soglasje k snemanju.
Morda bo zvenelo malo zlobno, ampak tej trditvi težko prikimamo. Vse sosednje občine, od Kamnika do Moravč, imajo posnetke svojih sej dostopne v arhivu, pa še nismo zasledili, da bi svetniki podajali kakšna posebna soglasja ali celo dileme, da jim je kršeno varstvo osebnih podatkov. Vse bolj smo prepričani, da je tak izmikajoč odgovor bliže resnici, da županstvo enostavno ne želi hraniti tovrstnih arhivov in tvegati, če bi kdor koli slučajno brskal za podatki, kaj je posamezen svetnik izjavil. Lahko bi rekli, da je volk sit in koza cela, če se stvari prikažejo tako, kot da gre dejansko za skrb za človekove pravice. Skrajna skrb za demokracijo ali morda prefrigano izogibanje transparentnosti, s katero se občina sicer rada ponaša!

Na Urad županje smo naslovili naslednje vprašanje:

“Kdaj boste spremenili občinski odlok, ki preprečuje hrambo in dostop do video posnetkov občinskih sej? Pomenljivo je že to, da je bil sprejet, kar kaže na zmanjšanje transparentnosti, česar ob napovedih vaše nove politike ni bilo pričakovati.
Občani in občinski svetniki še vedno želijo dostop do posnetkov sej, ki bi jih bilo možno pogledati tudi kasneje, ob razpoložljivem času.”

Odgovor:
Občinskega odloka, ki bi preprečeval hrambo in dostop do video posnetkov občinskih sej, ni.
Področje javnosti sej ureja Poslovnik Občinskega sveta Občine Domžale iz leta 2012 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/2012 – uradno prečiščeno besedilo). Poslovnik v 195. členu določa, da se javnost sej zagotavlja med drugim tudi z neposrednim prenosom seje na občinski spletni strani in da se digitalni zapis seje hrani en mesec. V primeru sej domžalskega Občinskega sveta torej ne gre za snemanje, ampak za neposredni prenos seje.
Snemanje sej je strogo urejeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov, ki dovoljuje snemanje sej zgolj ob izpolnitvi določenih pogojev. Snemanje sej torej ni splošno dovoljeno, zato ga občinski poslovnik ne more preprečevati. Lahko pa se v poslovniku natančno uredi tudi snemanje sej in predvajanje posnetkov.
Kot to določa Zakon o varstvu osebnih podatkov, je snemanje sej dovoljeno le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– vsakokratna predhodna pridobitev privolitev vseh prisotnih na seji, da se strinjajo s snemanjem oz. mora biti v poslovniku izrecno navedeno, kdaj se seje snemajo in kdaj se posnetki predvajajo na določeni spletni strani občine;
– v privolitvi oz. poslovniku mora biti jasno opredeljeno, za kakšen namen se seje občinskega sveta snemajo in javno predvajajo;
– poslovnik mora biti prosto dostopen vsem udeležencem ter z njim soglašajo;
– posnetki sej (ali njihovih delov), iz katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, se ne objavljajo javno;
– posnetki sej se izbrišejo, ko je dosežen namen obdelave (npr. po javnem predvajanju sej oz. ko je pripravljen ustrezen zapisnik seje) in kot je to določeno v poslovniku.
Snemanje sej mora biti skladno s tem zakonom in urejeno v občinskih aktih. Občinski svet ima možnost, da se sam odloči, kako bo zagotavljal javnost sej in to uredi s poslovnikom. Snemanje sej bi bilo možno na podlagi osebnih privolitev vsakega posameznega svetnika in drugih sodelujočih na seji. Ob tem morajo biti navzoči posamezniki predhodno seznanjeni, kdo bo upravljalec in kdo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oz. za kakšne namene se bodo uporabljali in koliko časa se bodo hranili. V poslovniku je potrebno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno.
Županja mag. Renata Kosec nima zadržkov do snemanja sej, vendar je to potrebno vnaprej urediti s spremembo poslovnika, v kolikor bi tudi svetnice in svetniki izrazili potrebo po tem. V primeru, da bi v Občinskem svetu prevladalo mnenje, da bi bilo snemanje sej zaželeno, bi se snemanje sej uredilo s spremembo poslovnika v delu, ki ureja javnost dela občinskega sveta. Odločitev o sprejemu morebitnega novega poslovnika je v pristojnosti občinskih svetnic in svetnikov.

Urad Občine Domžale
_____________________________________________________________________

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here