Pa jo imamo, veliko in lepo!

0
1514

Ob pogledu na našo novo pridobitev železniško postajo, se najbrž marsikakšnemu zavednemu Domžalčanu (Domžalcu?) razširijo prsi in orosijo oči od ponosa in ganjenosti, saj smo jo končno dobili, veliko, lepo, bleščečo in moderno železniško postajo s tremi dvigali, s prehodom, podhodom, stopniščem in svetlimi lučmi. Ampak ta prvi zanos je varljiv. Ko pogledamo bolj natančno, nas zbode dejstvo, da je postaja pripravljena za sprejem več tisoč potnikov, da pa je parkirnih mest zgolj za 21 avtomobilov. Drugo dejstvo je, da človek potrebuje slabe četrt ure za parkiranje v parkirni hiši in sprehod do perona, čeprav so bile obljube občinske politike, da se bo ob prenovi železniška postaja premaknila vse do parkirne hiše. Naslednja očitna resnica pa je ta, da vse skupaj deluje neosebno, sterilno in predimenzionirano, kot za neke druge čase in neke drugačne potrebe. Kriterij za umeščanje novih pridobitev bi absolutno morala biti na prvem mestu uporabnost in prijaznost, vedno znova pa dobimo ravno nasprotno, odtujenost, predimenzioniranost in brezdušnost. Zakaj tako, smo povprašali najbolj odgovorne in njihova stališča so tukaj.

Na Direkcijo za infrastrukturo Slovenije smo naslovili naslednja vprašanja na katera smo prejeli odgovore:

V nadaljevanju vam pošiljamo informacije glede nadgradnje železniške postaje Domžale, ki so v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo, za ostale informacije predlagamo, da se obrnete na Slovenske železnice.

Kakšna je dejanska cena prenove in ureditve podhoda? V časopisu Dnevnik je bil nazadnje naveden znesek 18 milijonov evrov, pred tem ste nam vsi postregli s podatkom 13,5 milijona evrov. Ali je podražitev plačala država ali EU?
Pogodbena vrednost za izvedbo gradbenih del rekonstrukcije železniške postaje Domžale znaša 13,9 milijona evrov in je samo ena izmed pogodb v okviru projekta. Navedeni znesek 18 milijonov pa predstavlja ocenjeno vrednost celotnega projekta, ki zajema tudi vse ostale stroške zraven gradbenih del (ureditev signalno varnostnih naprav, nadzor, upravljavec, zunanja kontrola, …), ki jih je treba izvesti v okviru projekta.

Zakaj na strehi perona ni fotonapetostnega (fotovoltaike) sistema? Ali ni že zakonsko predpisan?
Izvedba fotovoltaike s projektom ni bila predvidena.

Kolikšna je cena enega dvigala? Ali je v njih dovoljeno prevažati tudi kolesa?
Dobava in vgradnja enega dvigala je cca. 48.000 EUR. Vgrajena so dvigala, ki omogočajo hkratni prevoz do 15 oseb in načeloma tudi prevoz koles. V podhodu pa je na vseh stopniščih izvedena kolesarska klančina, ki bi jo naj v prvi vrsti kolesarji uporabljali za ročno vodenje kolesa čez podhod.

Glede na velikost betonske in asfaltirane površine ste posadili samo 9 dreves. Je to minimum in po katerih predpisih?
V skladu s projektom je bilo posajenih 10 dreves.

Ali so bili načrti za prenovo železniške postaje tipski (za vse postaje v Sloveniji enaki) ali posebej pripravljeni za Domžale?
Projektiranje železniške postaje Domžale kot tudi ostale železniške infrastrukture se izvaja za vsako lokacijo posebej, saj ima vsaka lokacija svoje karakteristike.

Zakaj je ob novi železniški postaji tako majhno število parkirnih mest? Je o tem morda odločala podžupanja, ki je takrat, po pooblastilu župana, vodila projekt, kar smo lahko zasledili v medijih?
Število parkirnih mest se je zmanjšalo zaradi celotne ureditve železniške postaje ter nove prometne ureditve in umestitve avtobusnega obračališča s postajališčem. Na severni strani postaje, samo 300 m hoje od vhoda v nov podhod, je Občina Domžale v letu 2015 zgradila parkirno hišo z 228 parkirnimi mesti, ki lahko služi tudi kot P+R in ima zadostne parkirne kapacitete, zato večje površine za parkiranje ob železniški postaji niso potrebne.

Zakaj je ob novih peronih zgrajeno avtobusno postajališče?
Avtobusno postajališče je bila zahteva občine v sklopu projektiranja železniške postaje Domžale.

Direkcija za infrastrukturo Slovenije


________________________________________________________________

7,5 MIO EUR naj bi v začetku stala nadgradnja železniške infrastrukture na železniški postaji Domžale, ki se je v enem letu podražila na 11,5 MIO EUR. Meseca decembra 2021, je v medijih že omenjena številka 13 MIO EUR. Na koncu se je podražila na 18 MIO EUR.
_______________________________________________________________________

Na Slovenske železnice smo naslovili naslednja vprašanja:

Koliko oseb je zaposlenih na železniški postaji v Domžalah?
Na železniški postaji Domžale so v Službi za vodenje prometa zaposleni trije prometniki, v posamezni izmeni je prisoten en prometnik. Na področju prodaje vozovnic pa je zaposlena ena oseba. Trenutno je prodajno mesto kadrovsko nezasedeno in urejamo, da bo le-to čimprej zasedeno in bo potnikom poleg vseh ostalih možnosti za nakup vozovnic (preko spleta, mobilne aplikacije ali v vlaku) na voljo še možnost nakupa pri prodajnem osebju na postajo kot tudi na kartomatu.

Ali oddajate stanovanja v tem objektu samo zaposlenim ali so prosto dostopna na trgu?
Obe enoti sta trenutno zasedeni in se predvideva, da bosta nekaj prihodnjih let zasedeni z obstoječimi najemniki.

Koliko potnikov dnevno potuje v Ljubljano in obratno? Koliko vlakov vozi v obe smeri?
V lanskem letu 2022 smo v notranjem prometu med Kamnikom in Ljubljano prepeljali skoraj 100.000 potnikov. Število potnikov na kamniški progi narašča, v primerjavi z letom 2019 (pred pandemijo Covid-19) smo tako lansko leto na tej progi prepeljali za približno 60 odstotkov več potnikov. V letošnjem letu in naprej prav tako pričakujemo trend rasti števila potnikov.
Med Kamnikom in Ljubljano je ob delavnikih na voljo 41 potniških vlakov, ob sobotah pa 13 potniških vlakov.

Koliko časa se potuje iz Kamnika v Ljubljano in iz Domžal v Ljubljano?
Vozni čas vlaka med Kamnikom in Ljubljano je od 31 minut (regionalni vlaki z manj postanki) do 46 minut (lokalni vlaki s postanki na več oz. na vseh postajah).
Vozni čas vlaka med Domžalami in Ljubljano je od 31 minut (regionalni vlaki z manj postanki) do 46 minut (lokalni vlaki s postanki na več oz. na vseh postajah).
Vozni čas vlaka je pogojen s predpisanimi omejitvami hitrosti in v primerih enotirnih prog, kot je kamniška proga, tudi s časom potrebnim za križanje vlakov. Na potniškem prometu Slovenskih železnic si zato želimo dvotirnosti. V primeru dvotirne proge bi lahko zagotavljali še boljšo pretočnost vlakov in zelo razširili ponudbo, ker je tu potencial potnikov velik, omogočena bi nam bila vzpostavitev taktnega prometa, ki je prijazen za uporabo. Je pa že danes predvsem v prometnih konicah čas potovanja iz Kamnika ali iz Domžal v Ljubljano primerljiv s cestnim prevozom, prav gotovo pa je prevoz z vlakom varnejši in prijaznejši do okolja. Upoštevajoč stroške in amortizacijo avtomobila tudi ugodnejši.

Kdaj je predvidena možnost uporabe kartomata, kot npr. na železniški postaji na Rodici?
Poleg prodaje vozovnic na prodajnih mestih z osebjem, na spletu in v mobilni aplikaciji so od leta 2022 potnikom na voljo še samostojna prodajna mesta (kartomati). V prvi fazi smo uvedli 120 kartomatov, v teku je druga faza, uvedba še 36 kartomatov. Skupno načrtujemo postavitev 156 kartomatov oz. samopostrežnih prodajnih mest. Na železniški postaji Domžale bo nakup vozovnic preko kartomata na voljo predvidoma še v letošnjem letu.

Zakaj je zaprta zgradba železniške postaje v Domžalah oz. čakalnica in blagajna?
Čakalnica in blagajna se odpreta 15 minut pred prihodom prvega vlaka in se zapreta 15 minut po odhodu zadnjega vlaka. V prihodnjih dneh bomo na vrata namestili točen urnik odpiranja javnih prostorov.

So sanitarije odprte 24 ur na dan?
Sanitarije niso odprte 24 ur na dan. Odpiralni čas imajo enak kot čakalnica.

Slovenske železnice, d.o.o.
_______________________________________________________________

Kaj so v projektu prenove Železniške postaje spremenili na zahtevo Občine Domžale (oziroma bolje rečeno, na zahtevo podžupanje):

– Odstranili so načrtovane kolesarske klančine.
– Dodali so postajališče za avtobuse.
– Zmanjšali so število parkirnih mest na minimalnih 21.
– Odstranili so načrtovano gradnjo protihrupne ograje ob Osnovni šoli Venclja Perka. Čeprav ta nova betonska ograja na nekaterih mestih že razpada, smo jo občani Domžal že plačali.
… itd.

________________________________________________________________

Na fotografiji lahko vidite moderen modul železniške postaje Rodica. Dva taka modula bi skupaj z dvema kartomatoma popolnoma zadostovala potrebam domžalskih potnikov.

Čakajoči potniki (!) naj bi se v zimskem času greli v obnovljeni čakalnici, vprašanje ostaja le, kako bo z odprtjem WC-ja, ki je po izjavi Slovenskih železnic vezano na delovanje blagajne. Ta je pa zaprta in posledično je zaprto tudi javno stranišče. Če smo odkriti, bi domžalski postaji mirno lahko rekli postajališče, čeprav je bil pristop do nje tak, kot da gre za mednarodno postajo s številnimi zamudami vlakov in množico, ki se vali po stopnišču in podhodu. Utrne se tudi vprašanje, le zakaj vsakih nekaj let obnavljajo zgradbo železniške postaje, zgrajeno v 19. stoletju. Da ne zaradi tistih dveh stanovanj, ki se nahajata v zgradbi? Kdo bi vedel!


Manj parkirnih mest (P+R (angleško park and ride oziroma parkiraj in se pelji z vlakom)), za krajše kolone na cestah. V Domžalah so prevladali drugi interesi.

_________________________________________________________________

Iz arhiva:

Številne prenove železniške postaje Domžale

Predvsem kozmetična prenova železniške postaje Domžale 2022

Obrazložitev stališča Občine Domžale glede obnove železniške postaje in umeščanje dodatnega tira, predvidoma od Ljubljane do postaje Jarše-Mengeš, na progi številka 21

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here