Zemeljski plaz pod planino Osredek oz. proti t.i. Blatom

0
240

V četrtek, 27. 10., je bilo s strani občinskega štaba Civilne zaščite občine Kamnik zaradi napovedanega obilnega deževja in možnosti plazenja odrejeno 24 urno preventivno opazovanje že dlje časa aktivnega plazu pod planino Osredek. Preko noči in v današnjem dopoldnevu večjih posebnosti ni bilo opaziti, so se pa ob 12.20 pojavili določeni indici, da bi lahko prišlo do premikov zemljine. Skladno s predhodno sprejetim načrtom evakuacije ob takšnem dogodku je bila okoli 12.30 odrejena evakuacija 47 potencialno ogroženih objektov v dolini Bistričice, ki so jo izvedli gasilci ob pomoči policije. V telovadnico OŠ Stranje je bilo evakuiranih 114 oseb, za katere je bilo poskrbljeno z okrepčilom, sočasno pa so se urejale tudi začasne nastanitve v primeru potrebe po daljši evakuaciji. O dogajanju so bili takoj obveščeni tudi predstavniki policijske postaje Kamnik zaradi morebitne potrebe po varovanju premoženja evakuiranih oseb ter predstavniki Nujne medicinske pomoči kamniškega zdravstvenega doma.

Evakuiranim osebam je bila ob 14.30 podrobneje predstavljena podlaga za odločitev o evakuaciji ter postopki, ki so sledili glede ocene dogajanja na plazu.

Štab Civilne zaščite je s strani oglednikov oziroma nadzornikov terena prejel ustrezne informacije ter fotografski material za oceno stanja (stanje je bilo posneto tudi z brezpilotnikom). Podrobnejša analiza informacij je nakazovala na nenevarno dogajanje. Nekaj minut pred 16. uro so si območje plazu ob pomoči policijskega helikopterja dodatno ogledali vodja intervencije Jože Oblak, pomočnik načelnika policijske postaje Kamnik Davorin Toš, podžupan Uroš Pirc in poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite občine Kamnik Tomaž Zabavnik. Pregled iz zraka je potrdil oceno terenskega ogleda, zato so omenjeni predstavniki štaba Civilne zaščite občine Kamnik vse evakuirane osebe ob 17. uri v telovadnici OŠ Stranje obvestili, da se lahko varno vrnejo na svoje domove in da je sprejet preklic evakuacije. Seznanili so jih z nadaljnjimi ukrepi, ki med drugim predvidevajo nadaljnjo 24 urno fizično opazovanje in varovanje terena s strani gasilcev. O dogodku so bile obveščene tudi vse ostale pristojne službe, ki bodo čim prej sprejele ukrepe s svojega področja za sanacijo plazu.

Omenjeni plaz sta si sicer že tudi takoj po avgustovskem neurju ogledala geomehanik in geolog ter ocenila, da v danem trenutku plaz ni predstavljal nevarnosti za naselja v dolini do bistvene spremembe stanja, kar pa bi potencialno lahko pomenilo današnje neurje. Kot smo omenili, k sreči ni prišlo do poslabšanja stanja, ki bi lahko ogrozilo življenja in premoženje prebivalcev v dolini. Je pa potrebna nadaljnja pozornost, še posebej ob ekstremnih vremenskih pojavih.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo