Zavrnitev predloga dviga cen komunalnih storitev je edina razumna poteza!

0
839

Odgovornost za minus naj prevzamejo ustanoviteljice občine, nadzorni svet JKP Prodnik in uprava družbe, saj Skupščina JKP Prodnik in Nadzorni svet JKP Prodnik nista opravila svojega dela, saj sta dovolila, da kljub pridelanemu minusu(-800.000 EUR v letošnjem letu in nezaslišani napovedi za –1,2 milijona EUR v letu 2024) nihče ni prevzel odgovornosti za kršitve in nastalo škodo.

Ponoven predlog županje Renate Kosec, da dvignemo cene komunalnih storitev, čeprav smo svetniki to na prejšnji seji občinskega sveta zavrnili (njena Lista Renate Kosec se je glasovanja v celoti vzdržala), je nesprejemljiv, saj s tem dokazuje, da:

  • Volilne obljube, ki smo jih dobili od vodilne občinske liste, niso vredne nič
  • Bomo morali 800 tisoč EUR minusa pokriti občani
  • Bomo tudi 1,2 milijona EUR (!) minusa prihodnje leto pokrili občani
  • Revizije tudi po enem letu še nimamo
  • Nimamo odgovora na vprašanje, ali se nagrade kljub katastrofalnih rezultatom izplačujejo
  • Smo občani Domžal še naprej prisiljeni plačevati več v primerjavi z drugimi

V Gibanju Svoboda ne sedimo le v Občinskem svetu ter razpravljamo, pač pa tudi prisluhnemo našim davkoplačevalcem, občanom in občankam in vsakič znova naletimo na negodovanje čez vse višje cene komunalnih storitev. Te pri nekaterih že presegajo 90 evrov mesečno, kar je nesprejemljivo.

Cene in tudi ureditev sistema odvoza smeti se po slovenskih občinah precej razlikujejo. V Občini Domžale pa smo tako, kot v MO Koper ali Koprčani v minulih nekaj letih plačevali tudi dvakrat višje položnice kot na primer Ljubljančani, Mariborčani ali Novomeščani.

Že prejšnja občinska oblast je, verjamemo, da v dobri veri imenoval županovo komisijo, projektno skupino za »spremljanje cen komunalnih storitev«, le-ta naj bi temeljito pregledala elaborate o oblikovanju cen storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih ter biorazgradljivih odpadkov, odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine in vodarine ter ugotovila ekonomsko upravičenost oblikovanja posameznih postavk  glede na posamezno odjemno mesto plačnikov storitev, ki jih opravlja JKP Prodnik. A glede na njeno takratno sestavo (podžupani, direktor občinske uprave, direktor JKP Prodnik …) je bilo utopično pričakovati, da bomo davkoplačevalci sploh kdaj dočakali kakršnokoli znižanje nenormalno visokih položnic za komunalo. Pravzaprav je bila komisija ves čas svojega obstoja, sama sebi v namen.

Sedanja občinska oblast na čelu z županjo Renato Kosec je z ustanovitvijo enake »komisije« le storila tisto, kar se je naučila iz minulih mandatov. Sama sestava komisije je popolnoma neprimerna, saj so člani le-te predstavniki občin-ustanoviteljic JKP Prodnik, ki so tudi hkrati člani občinske uprave in Nadzornega sveta družbe.

Kakšno vlogo bo imela t.i. »Projektna skupina«, še ni znano, zato ostro obsojamo prelahkotno potrditev dviga cen v preostalih občinah, ustanoviteljicah družbe. Poleg Občine Domžale s 56,15 %, so to še Občina Mengeš s 14,00 %, Občina Trzin s 5,85 %, Občina Lukovica z 12,00 % in Občina Moravče z 12,00 % poslovnim deležem. Dvig cen so Občinski sveti preostalih občin potrdili, še preden so dobili kakršnokoli poročilo Nadzornega sveta JKP Prodnik in še preden se je v Občini Domžale ustanovila »Projektna skupina za spremljanje cen komunalnih storitev«.

V Občini Moravče se tako že sprašujejo: »Kdo bo odgovoren, ko ne bo več praznih kant, ko ne bo varne oskrbe z vodo, ko ne bodo izpraznjene greznice, ko ne bo urejena pokopališka dejavnost?«

Mi pa odgovarjamo: Ne prelagajte odgovornost na davkoplačevalce, saj je to prav odgovornost Skupščine JKP Prodnik in Nadzornega sveta JKP Prodnik ter seveda vodstva JKP Prodnik. Nihče drug ni odgovoren, zato sprejmite odgovornost!

Cene komunalnih storitev ne bodo nikoli nižje, dokler jih bodo uravnavali tisti, ki jih vedno znova dvigujejo!

V izogib ponovnemu dvigu cen smo v Gibanju Svoboda »Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode in zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« ZAVRNILI in sicer z ARGUMENTI:

Pred katerimkoli dvigom cen, ki jih določa  JKP, bi morala  neodvisna nadzorna služba preveriti:

  • Neodvisno poročilo poslovanja
  • Vse stroške poslovanja
  • Rezerve, prihranki, dobiček, le-tega JKP Prodnik ne sme ustvarjati
  • Upravičenost dviga storitev

S strani predlagateljev dviga cen je bil edini razlog, da se višajo cene energentov, žal pa je to zelo slab argument, ki je na trhlih temeljih, saj je dejanska poraba elektrike na črpališčih prenapihnjena. Cene se resda dvigujejo, a obstajajo učinkovite alternative, med drugim obnovljivi viri energije, ki bi te stroške lahko omilili.

Prav tako pred predlaganim dvigom cen nismo dobili odgovorov, kdaj so bile nazadnje dvignjene cene drugih komunalah in ali se je to zgodilo pred kratkim.

Z uvedbo različnih zabojnikov je bilo leta 2021 namreč rečeno, da se bodo s tem znižali stroški komunalnih storitev, a se je zgodilo ravno obratno. Pošteno bi bilo, če bi Prodnik najprej preveril možnosti notranjih rezerv in šele nato povišal zneske na računih občanov in občank. Še lepše pa bi bilo, da bi poleg računa poslali še spremno pismo z obrazložitvijo vzroka podražitve, a to je že preveliko pričakovanje. Sicer pa nam je vsem jasno, da je trud tistih, ki sortiramo in skrbimo, da bi bilo čim manj odpadkov, popolnoma zaman.

Poleg ekonomskih vprašanja pa seveda ne moremo mimo vprašanja o kvaliteti pitne vode, sploh sedaj, ko je bila podtalnica onesnažena z blatom, zato upravičeno zahtevamo, da so objavljeni neposredni podatki, oz. rezultati analiz pitne vode iz laboratorijev, ki opravljajo analize. Te pa morajo po mednarodni konvenciji biti neposredno dostopne iz baze podatkov laboratorijev, kakor nalaga direktiva EU.

Podatki, ki so objavljeni v medijih niso zanesljivi in so subjektivni ter selektivni, na kar opozarjajo številni občani in občanke, saj tudi sami močno dvomijo o neoporečnosti pitne vode.

Nihče si ne želi, da tuji zasebniki vozijo odpadke in da bodo ceno dvignili po svoji vesti. Izključno zato, da Prodnik obdržimo, pa pričakujemo, da se k odgovornosti pokliče vse, ki so se zadnjih nekaj let izogibali prevzemu odgovornosti. Vsa dejstva kažejo v smeri, da nadzorniki doslej niso opravili svojega dela, zato upravičeno pričakujemo njihovo zamenjavo.

Čas bi bil, da Prodnik prevzame odgovornost, se sam zadolži in poskrbi za sanacijo nastalega dolga, ne pa da stroške polaga na občane in občanke domžalske občine občane ter občin Moravče, Lukovica, Mengeš in Trzin.

Gibanje Svoboda Domžale

 

Oglasno sporočilo