Nedovoljen izpust tekočih odpadkov povzročil močno penjenje odpadne vode v CČN Domžale – Kamnik

0
354

V Domžalah, 17. novembra 2023: Na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik (CČN) smo danes ob 11. uri zaznali močno penjenje odpadne vode, ki jo je povzročil nedovoljen izpust tekočih odpadkov v sistem javne kanalizacije, ki se zaključi na naši čistilni napravi. Penjenje je bilo tako intenzivno, da je na določenih mestih celo preplavilo objekte. Ker se na CČN Domžale-Kamnik poleg odpadne vode iz gospodinjstev stekajo tudi odpadne vode iz večine industrijskih obratov iz šestih občin, v CČN predvidevamo, da je prišlo do šaržnega izpusta iz ene od lokacij podjetij s sprejemnega območja. Informacije o nedovoljenem izpustu in vrsti tekočega odpadka, ki je povzročil intenzivno penjenje, v CČN še zbiramo. Industrijske uporabnike in vse občane ob tem primeru ponovno opozarjamo, da tovrstno ravnanje z izpusti tekočih odpadkov v kanalizacijo ni dovoljeno. Povečana koncentracija v vodi topnih snovi (tenzidov) negativno vpliva na delovanje biološkega čiščenja odpadne vode, ki se po zahtevnih postopkih čiščenja izteka v vodotok Kamniška Bistrica.


Oglasno sporočilo