Vprašanja za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovori

0
809

Na urad županje Občine Domžale smo naslovili naslednja vprašanja:

Kolikšen je bil končni strošek obnove županjine pisarne?

Odgovor:
Stroški obnove pisarne županje znašajo okvirno 10.000 EUR. Izvedena je bila v okviru obnove urada županje oziroma šestih pisarn, hodnika in sprejemnice, za katere je bilo namenjenih približno 64.400 EUR z DDV.


Zakaj občinska politika ne kaže nobene težnje po večji kulturni dvorani, je pa le ta izrazita za nove gasilske domove? Prepričani smo, da bi se marsikatere gasilke in gasilci razveselili tudi večje kulturne dvorane.

Odgovor:
Občina Domžale je naklonjena tudi omenjenim investicijam in je v proračune za leto 2023, 2024 in 2025 že namenila sredstva za načrtovanje širitve kulturnih dvoran v občini.
Za izvedbo študij o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.


Ali se bo morala Občina Domžale res zadolžiti? Kaj naj bi bil vzrok tega?

Odgovor:
Občina Domžale je v prvi obravnavi proračunov za leti 2024 in 2025 načrtovala zadolževanje v višini 10 mio EUR, ki bi ga realizirali v letu 2025, samo, če bi to bilo nujno potrebno. Trenutno usklajujemo pobude svetnikov in ostale javnosti in rezultat za drugo obravnavo proračunov 2024 in 2025 kaže, da bo potencialno zadolževanje v 2025 nižje od tistega v prvi obravnavi. Poudarjamo, da se bo Občina Domžale zadolžila samo, če bo to nujno potrebno za izvedbo večjih projektov.


Kdaj je bil sprejet odlok, da JKP Prodnik samostojno izvaja investicije gradbenih del? Prosimo tudi za posredovano besedilo tega odloka. Pred leti je namreč vsa gradbena dela izvajala občina.

Odgovor:
Občina Domžale zagotavlja investicije v komunalno infrastrukturo na podlagi planiranih sredstev iz proračuna. Podatki so razvidni iz Odloka o proračunu in Načrta razvojnih programov (NRP).
Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukturnih objektov in naprav, ki jih ima občina v lasti in JKP Prodnik v najemu, pa določene investicije skladno z načrtom NRP vodi JKP Prodnik, na podlagi pogodbe sklenjene za vsako investicijo posebej.
Ker je JKP Prodnik javno pravni subjekt, mora vse investicije izvajati skladno z Zakonom o javnih naročilih.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here