T e D n i (K) Občine Kamnik (11.12.2023)

0
366

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Na gradbišču nove šole  se intenzivno izvajajo dela na  ovoju stavbe. Obloga iz betonskih plošč v pritlični etaži  je  izvedena, v ostalih nadstropjih  se izvaja toplotna izolacija in priprava za izvedbo končnega sloja fasade. Na strehi objekta  – na lameli A je že  dokončana montaža naprav in inštalacij  za  prezračevanje objekta.
V notranjosti se izvajajo  gradbeno obrtniška  dela. V teku je priprava za polaganje talnih oblog, konec decembra  je predviden zagon ogrevanja objekta, kar bo omogočilo normalno  izvajanje obrtniških del v notranjosti objekta.

Obnova Prašnikarjevega groba na Mekinjskem pokopališču

V  lanskem letu je Občina Kamnik  začela z obnovo groba  Alojza Prašnikarja, ki je v 19. stoletju v Kamniku  začel z zdraviliškim turizmom. Grob, ki je bil  zaradi nevzdrževanja  v zadnjih letih precej uničen in zanemarjen, je bilo potrebno temeljito sanirati in restavrirati; ker gre za zahtevno restavratorsko delo, obnova poteka v več fazah.  Grob je del Mekinjskega pokopališka, nagrobnik je naslonjen – vzidan na steno cerkve, zato  gre pri obnovi tudi za ohranjanje kulturne dediščine.
Vse faze obnove se izvajajo v sodelovanju s pristojno konservatorko iz ZVKD Kranj.
Odstranjeni so  bili vsi kovinski deli in odpeljani v delavniško obdelavo – restavriranje, obnovljeni so bili vsi  kamniti deli, obnovljeni kamniti robnik  je bil vzidan  v nove temelje.
Poleg zahtevnih umetno – kovaških elementov (2 lanterni, ograja), ki so bili v celoti obnovljeni, je bil  restavriran tudi zgornji del nagrobnika ob steni cerkve in izvedena tudi obnova pozlačenega napisa.
V teku je še obnova spodnjega dela nagrobnika, ki se bo zaradi vremenskih razmer nadaljevala spomladi naslednje leto.

Obnova spomenika NOB, avtorja Draga Tršarja – nadaljevanje

Po izvedeni demontaži in prestavitvi  spomenika  iz parka Evropa v delavnico, kjer se bodo izvajala konservatorsko restavratorska dela na bronasti skulpturi, je  Občina Kamnik  ta teden na portalu javnih naročil objavila razpis za izbor izvajalca konservatorsko – restavratorskih del.
Rok za oddajo ponudb je 13. 12. 2023. Po končanem razpisu bo Občina Kamnik z izbranim izvajalcem sklenila pogodbo.  V mesecu januarju 2024 se načrtuje začetek zahtevnih obnovitvenih del, ki so bodo predvidoma izvajala do jeseni 2024, ko bo spomenik ponovno prestavljen na obnovljeni podstavek v parku Evropa.
Vse faze obnove bodo potekale v sodelovanju s pristojnimi konservatorji iz ZVKDS – OE Kranj, predvideno je tudi sodelovanje s strokovno skupino za restavriranje bronastih spomenikov, ki je bila ustanovljena v okviru Restavratorskega centra Slovenije.

Sončna elektrarna na stavbi kegljišča in strelišča

Stavba na Cankarjevi 26a, Kamnik, kjer je kegljišče ter lokostrelsko in strelsko strelišče je v solastništvu Kegljaškega kluba Kamnik (45% lastnik) in Občine Kamnik (55% lastnik). V mesecu novembru je bila na objekt nameščena fotovoltaična sončna elektrarna. Celotna investicija je znašala 68.155,30 €, strošek sta solastnika krila v višini lastniškega deleža.

Oddelek za razvoj in investicije

Javno naročilo »Obnova spomenika NOB Draga Tršarja«

V sredo, 29. 11. 2023 smo na Portal javnih naročil objavili javno naročilo male vrednosti »Obnova spomenika NOB Draga Tršarja«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=500653
Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 13. 12. 2023, do 9.00 ure.

Delavnica Sanacija vlažnih zidov

V četrtek, 30. 11. 2023, je potekala delavnica Sanacija vlažnih zidov, ki jo je v okviru Šole prenove organiziralo Združenje zgodovinskih mest Slovenije.
Delavnico smo pričeli z ogledom cerkve sv. Boštjana v Mostah pri Komendi, kjer smo si ogledali škodo, ki so jo povzročile avgustovske poplave ter na praktičnem primeru videli, kako škodo sanirajo in kakšne ukrepe so sprejeli že v preteklosti, da bi omogočili »dihanje« zidov.
Nato smo se preselili v tople prostore samostana Mekinje, kjer nas je vse zbrane in predavatelje pozdravila podžupanja Romana Učakar. Sledilo je predavanje Mateje Kavčič iz Zavoda za varstvo  kulturne dediščine Slovenije o zakonitostih in izkušnjah z vlago v historičnih zidovih. Doc. dr. Primož Banovec iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je na primeru Kamnika predaval o vplivih poplavne in erozijske ogroženosti. Roman Granfol iz Studia GRP nam je na praktičnih primerih predstavil postopke sanacije poškodb zaradi vlage.
Na delavnici smo izvedeli in se poučili o mnogih praktičnih vidikih sanacije vlažnih zidov, ki jih bomo občani lahko uporabili pri sanaciji in vzdrževanju svojih domov.

Krepitev malih in strednje velikih podjetij iz turističnega sektorja

Občina Kamnik je pogodbeni partner Razvojnega centra Srce Slovenije, ki sodeluje v projektu ST3ER – Krepitev dvojnega prehoda – okoljskega in digitalnega – za večjo odpornost v turizmu z uporabo izkustvenega gospodarstva. Projekt podpira turizem in ustvarjalna mala in srednje velika podjetja pri razvoju digitalnih in zelenih inovacijskih projektov v petih državah EU ter krepi njihovo sposobnost za doseganje večje odpornosti in trajnosti.
24. in 25. oktobra je bil na Irskem organiziran prvi partnerski sestanek, na katerem sozastavili korake za uspešno izvedbo projekta in organizirali prvo delavnico za deležnike turističnega sektorja.
Slednja je bila za partnerje izjemno pomembna, saj so pridobili vpogled v aktualne izzive, ki omejujejo turistične MSP-je pri nadgradnji njihovih trajnostnih modelov. Pridobljene informacije predstavljajo izhodišče za izvedbo 6-mesečnega pospeševalnega programa za MSP-je, spodbujanje izmenjave najboljših praks, delitev in prenos znanja.
Skupni proračun projekta znaša 3,2 milijona evrov, od tega je za financiranje MSP-jem namenjenih 1,96 milijona evrov.
Cilj je podpreti 72 inovacijskih projektov, za katere bosta pripravljena 2 javna poziva s tremi različnimi tematikami oz. kategorijami financiranja, kar je priložnost tudi za kamniška mala in srednje velika podjetja iz turističnega sektorja.
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani projekta: www.st3er.eu

Podelitev nagrad ARIA

V ponedeljek, 4. decembra 2023, je v Bruslju potekala slovesna razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad ARIA 2023. Med najboljših 24 evropskih projektov skupne kmetijske politike se je umestil tudi projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je pritegnil veliko pozornosti. Čeprav nismo stopili na oder ožjih zmagovalcev, smo zelo hvaležni za vso podporo in glasove, ki ste nam jih namenili podporniki. Vsak od predstavljenih projektov je izjemen in na svoj način prispeva k boljšemu jutri.
Nagrado ARIA podeluje EU CAP Network za najbolj navdihujoče kmetijske in podeželske projekte. To so projekti, ki z vseživljenjskim učenjem, inovacijami in konkurenčnostjo krepijo znanja in spretnosti za kmetijstvo in podeželska območja v Evropski uniji. Izmed 92 prijav so strokovnjaki izbrali 24 finalistov in v novembru odprli javno glasovanje, na katerega se je odzvalo kar 13.000 ljudi.
Med finaliste se je umestil tudi projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpahki ga skupaj s partnerji iz celotnega območja Kamniško-Savinjskih Alp razvijamo že več let. Najpomembnejši rezultat je nova daljinska pohodniška Vodna pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp, dolga 190 kilometrov, ki povezuje vode in izvire. Projekt vključuje tudi redni monitoring vode v izvirih in številne aktivnosti za ozaveščanje prebivalcev o pomenu ohranjanja voda. Temu so namenjeni festivali pitne vode, natečaji za lokalne osnovnošolce, izobraževanja za vodnje someljeje ipd. Ohranjanje naravnih izvirov vode v naših Alpah ostaja še naprej naše poslanstvo. Trudili se bomo, da bomo vsebine nadgrajevali in razvijali tudi v prihodnje.
Kratek film o projektu: https://www.youtube.com/watch?v=1TUP8l2eQeo
Prispevek o zmagovalnih projektih: https://las-srceslovenije.si/sl_SI/2023/12/07/8266/…

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here