Vprašanje za občinske svetnice in svetnike občine Domžale ter prejeti odgovori glede podražitve komunalnih storitev

1
879

Na občinske svetnice in svetnike občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje:
„Iz javno dostopnih podatkov smo dobili informacijo, da je bil predlog o podražitvi komunalnih storitev zavrnjen in sicer z glasovi 6 ZA in 8 PROTI. Čez nekaj dni je sledila 10. seja OS, kjer je občinski svet predlog potrdil s 17 glasovi ZA in 10 PROTI. Zanima nas, zakaj je prišlo do takšnega izida glasovanja oz. kakšen argument je svetnike v drugem poskusu prepričal, da je bilo potrjeno zvišanje cene komunalnih storitev kljub dejstvu, da je podjetje PRODNIK v preteklem letu zaključilo svoje poslovanje z dobičkom skoraj 500.000 €. Menimo, da javnosti dolgujete verodostojen podatek o omenjeni spremembi, saj že plačujemo eno najdražjih komunalnih storitev v državi.“

Kot novo izvoljeni občinski svetnik sem, kar se tiče povišanja cen, obakrat, tako na 9. kot na 10. seji, glasoval PROTI. Na obeh sejah so desno usmerjene stranke SDS in NSi glasovale za povišanje cen komunalnih storitev, na 9. seji so bili svetniki in svetnice vladajoče Liste Renate Kosec vzdržani, nato  so na 10. seji pričakovano izglasovali ZA, se pravi za povišanje cen komunalnih storitev. Verjetno so to naredili z razlogom interesa, kajti, če bo JKP Prodnik imel presežek sredstev, se bo lahko občina Domžale ponovno lotila nekaterih famoznih projektov kot so npr. park za sproščanje (+ 150.000 EUR), park za pse (zaenkrat je ocenjen na + 50.000 EUR, cena bo zagotovo višja ), Skate park za 1.000.000 EUR, sajenje rožic za 10.000 EUR in podobno…
Osebno nisem videl in razumel nikakršnega razloga za podražitev komunalnih storitev, predvsem zato, ker javno komunalno podjetje Prodnik ustvarja dobiček in si delijo nagrade. Z druge strani sem osebno izredno nezadovoljen z njihovimi storitvami, kaotično stanje je predvsem v strogem centru  Domžal na Ljubljanski cesti, Zupančičevi ulici in na ulici Matije Tomca. Koliko je samo tam nametanih zabojnikov za odpadke, poškodovanih in skrivljenih prometnih znakov, kanalizacijski jaški so v katastrofalnem stanju kljub temu, da se že leta in leta plačuje visoka omrežnina in sicer dobrih 19 EUR na stanovanje, tako kot se plača za eno hišo, čeprav pelje do večstanovanjske stavbe samo ena cev, tako kot do hiše. Se pravi, da, glede na število stanovanj, govorimo o ogromnih številkah.
Takšne neurejenosti dejansko ni videti v nobeni drugi občini v celotni Sloveniji. Vedno so s strani občine Domžale in JKP Prodnik eni in isti izgovori, da je vse to zasebno zemljišče, kljub temu, da so vse izkope in kanalizacijska omrežja v sodelovanju z občino in s svojimi izvajalci opravljali ravno JKP Prodnik. Verjetno je logično, da se kanalizacijski in ostali jaški z leti dotrajajo, se pogrezajo ter se poškodujejo, koliko let in koliko denarja bo potrebno še napolniti z omrežninami in ostalimi komunalnimi stroški, da se bodo začele zadeve lepo urejati in bomo imeli urejena naselja, pa ostaja vprašanje za občinsko upravo in JKP Prodnik.
Da je zadeva še hujša, tudi pri osnovnih šolah in vrtcih lahko vidimo kanalizacijske jaške in pločnike v izredno slabih stanjih in to pred samimi vhodi, tam, kjer se otroci vsakodnevno igrajo, tekajo, skačejo… Zanje in  vse obiskovalce obstaja nevarnost hujših poškodb zaradi malomarnosti občinske uprave kot tudi JKP Prodnik, zanje je namreč najpomembnejše višati cene za občanke in občane.
Na žalost veliko občank in občanov, zaradi vseh obveznosti in ob borbi za preživetje, ne najde časa niti načina, kako nasprotovati vsem vsakodnevnim podražitvam v eni od dražjih občin za življenje v Sloveniji, Domžalah, kar velja zlasti za stanovalce SPB 1.  Po drugi strani veljajo Domžale kot občina z najslabše urejenim centrom mesta in draginjo. Najprej so zelo podražili vrtce, uvedli plačljiva parkirišča in sedaj zvišali še cene komunalnih storitev. Z druge strani ima JKP Prodnik približno 370.000 kubičnih litrov izgube čiste pitne vode na leto (to je približno 150 olimpijskih bazenov) in zaradi različnih vzrokov vsako leto zamenjajo in kupijo približno 4000 novih plastičnih zabojnikov za odpadke. Toliko o ekološki občini in ekološki državi, ob tem, da Domžalčani plačujejo najvišje komunalne storitve v tej državi, pa lahko samo voščim srečno in veselo novo leto vsem občankam in občanom in predvsem desno usmerjeni koaliciji, se pravi Listi Renate Kosec, NSi in skritemu partnerju SDS.
Adis Škrijelj,
Socialni demokrati


Hvala za vprašanje, ki je sicer bolj namenjeno kolegom, ki so spremenili svoje glasovanje z ene seje do druge.
Sama sem na obeh sejah svoj glas PROTI načelno obdržala. Sem proti podražitvi, saj se mi zdi nesmiselno, da nastalo izgubo krijejo občani in občanke s plačilom višjih cen. Pri tem se moramo predvsem vprašati, kako so predvideli izgubo, ki bo mnogo večja kot letošnja, že za naslednje leto, in kdo bo le to pokril v bodoče. Marsikaj je nejasnega in bojim se, da se odgovori mnogo preveč skrivajo pred očmi javnosti.
Elvira Rošić Ključanin,
Lista Mateja Oražma


V resnici je nesprejemljivo, da na eni seji svetniki zavrnemo povišanje cen komunal-nih storitev, na drugi seji pa na mizo ponovno dobimo v obravnavo praktično enak predlog. V prvi vrsti je že iz samega glasovanja razvidno, da gre za sprenevedanje občinskih svetnikov LRK, ki so se na prvi seji vzdržali, na drugi seji pa v celoti podprli nesprejemljiv predlog za povišanje cen.
Ne samo, da je poslovanje Prodnika vprašljivo, ampak tudi podatki, da je 500 tisoč evrov dobiček v preteklem letu in nato kar naenkrat skoraj 800 tisoč evrska izguba v letošnjem letu in več kot milijonska napoved izgube v prihodnjem letu, kažejo, da tukaj nekaj ne deluje, kot bi moralo. Vsekakor je na tej točki zatajil nadzorni organ, ki bi moral, skupaj s poslovodstvom, pravočasno ukrepati. Nikakor pa ne na način, da breme v celoti prenese na občane, ki že tako plačujejo previsoke stroške komunalnih storitev.
Mateja A. Kegel,
Gibanje Svoboda


Svoje odločitve na glasovanjih na sejah občinskega sveta običajno utemeljujem tako, da poskušam pridobiti točne podatke in realne ocene od strokovnjakov in občanov. V primeru vašega vprašanja sem se za tako glasovanje odločila, ker sem prejela podatke, ki slonijo na realnih dejstvih, so dobri za napredek te dejavnosti v občini in ne izstopajo od povprečja drugih primerljivih občin in zato jih navajam:
Slabih pol milijona dobička pri 13 milijonih prihodka znaša 3,8 % dobiček in je v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih javnih gospodarskih služb varstva okolja.
Dobiček podjetja je v skladu z željami lastnikov (občin) namenjen razvoju podjetja to-rej za: nova vozila, delovna sredstva, urejanje delovnih pogojev, energetsko učinkovitost osnovnih sredstev …
Novo smetarsko vozilo npr. stane 300.000 EUR.
V letu 2023 je prišlo do izgube v poslovanju podjetja predvsem zaradi:
· podražitev dobave električne energije (270 %), ki je eden večjih stroškov pri obratovanju podjetja,
· dvig minimalne plače,
· dvig stroškov ostalih energentov (nafta, plin).
Dobiček iz leta 2022 se bo delno porabil za pokrivanje izgub v letu 2023.
Podjetje z reorganizacijo, racionalizacijo in zmanjševanjem vodovodnih izgub vsako leto znižuje svoje stroške obratovanja tako, da dvig cen ne predstavlja vzporednico z inflacijo temveč je ta dvig manjši.
Fani Rožič Novak,
NSi


Glede glasovanja na temo dviga cen komunalnih storitev sem se obakrat opredelila PROTI.
Prvič (na septembrski seji) so nam predstavili podatke, da Prodnik letos posluje z izgubo in da je predvidena izguba tudi v prihodnjem letu, dvig cen občanom pa je bojda nujen ukrep. Sama izhajam iz podjetništva in menim, da je v takem primeru odgovornost poslovanja na plečih podjetja in je najprej potrebno poiskati rezerve v samem podjetju. Dodatno obremenitev občanov vidim zgolj kot zadnji zasilni izhod, posebno v teh časih, ko se vse draži, dohodki pa marsikje ne dohajajo draginje.
Predlog je bil zavrnjen z 8 glasovi proti in 6 za, Lista Renate Kosec septembra niso glasovali oz. so se vzdržali glasovanja.
Na oktobrski seji pa smo popolnoma enak predlog ponovno obravnavali in spet sem bila PROTI, so se pa člani Liste Renate Kosec tokrat opredelili ZA dvig.
Težko komentiram kaj je botrovalo taki praksi, a se mi zdi neprimerno, da smo ponovno zapravljali svetniški čas za predlog, ki smo ga komaj slab mesec prej zavrnili.
Ana Cajhen,
Lista Tonija Dragarja


V obeh glasovanjih sem glasovala PROTI zvišanju cen komunalnih storitev. Sem pa tudi z začudenjem spremljala, da je bilo gradivo 2x v obravnavi in smo o njem 2x glasovali. Prav tako mi je nerazumno to, da so nekateri svetniki glasovali v prvem glasovanju proti, v drugem pa bo bili ZA, pri tem, da se gradivo ni popolnoma nič spreminjalo.
V bodoče bom tudi sproti spremljala dogajanja v zvezi s tem, ker sem tudi članica skupine za spremljanje cen.
Tadeja Savnik, mag.,
samostojna svetnica


Dvig cen komunalnih storitev je poteza brez argumentov, odgovornost za minus bi morali prevzeti ustanoviteljice občine, nadzorni svet JKP Prodnik in uprava družbe!
Skupščina JKP Prodnik in Nadzorni svet JKP Prodnik nista opravila svojega dela, saj sta dovolila, da kljub pridelanemu minusu (-800.000 EUR) nihče ni prevzel odgovornosti nastalo škodo.
Občinska oblast je po drugam glasovanju jasno pokazala, da sprejema le politične odločitve in sicer na način preglasovanja, kar me sploh ne čudi, saj je to počela že v prejšnjem mandatu. Zakaj so sedaj tisti, ki so popolnoma istemu predlogu naprej nasprotovali, sedaj pa ga z 17-imi glasovi ZA potrdili, uradnega odgovora najbrž davkoplačevalci nikoli ne bomo dobili in ne bi niti izvedeli, kdo je bil za in kdo proti, ter kolikšen je bil dvig cen, če nebi to objavile Dom-žalske novice, saj v občinskem glasilu Slamnik in Domžalcu ni bilo o dvigu cen zapisanega popolnoma nič, razen to, da so bile potrjene »nove cene«, ne pa, kot že rečeno, višje cene komunalnih storitev.
Zakaj se slednja dva medija izmikata objektivnemu poročanju, je torej izredno zanimivo vprašanje, konec koncev, sedaj je kristalno jasno, kateri občinski svetniki in svetnice v Občinskem svetu Občine Domžale so poskrbeli za dvig cen 22%, to so »koalicija« Liste Renate Kosec, NSi in SDS, poimenski seznam pa ste že objavili v minuli številki! Precej podobno sliko smo videli pri dvigu cen vrtcev, ki so jih podražili za 18%! Na tem mestu vse medije pozivam, da vsako glasovanje poimensko objavi, ker ne želim nositi odgovornosti za negospodarno ravnanje, ki ga povzročajo drugi zavoljo političnega kupčkanja.
Še dva izmed številnih in popolnih nesmislov občinske oblasti sta ustanovitev nekakšne »komisije za spremljanje cen komunalnih storitev«, ki je popolna kopija enake komisije, ki je obstajala pod prejšnjo občinsko upravo ter ustanovitev omenjene komisije po sprejetem dvigu cen. Z ustanovitvijo te komisijo je sedanja ponovno potrdila, da je popolnoma izgubila kompas za vodenje občine, najverjetneje pa bo rezultat komisije to, da je obstajala 2022-2026, pa čeprav so jo ustanovili šele konec leta 2023!
Županjina komisija, oz., kot ima uraden naziv Projektna skupina za spremljanje cen komunalnih storitev, naj bi temeljito pregledala elaborate o oblikovanju cen storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih ter biorazgradljivih odpadkov, odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine in vodarine ter ugotovila ekonomsko upravičenost oblikovanja posameznih postavk glede na posamezno odjemno mesto plačnikov storitev, ki jih opravlja JKP Prodnik. Ker se do sedaj to še nikoli ni zgodilo in o tem ne obstaja niti en zapisnik, vsaj uradno objavljen ne, v to komisije prevelikega upanja ne polagam.
Prav tako je sporen dvig cen so Občinski sveti preostalih občin potrdili še preden so dobili kakršnokoli poročilo Nadzornega sveta JKP Prodnik in še preden se je v Občini Domžale ustanovila »Projektna skupina za spremljanje cen komunalnih storitev«.
V izogib ponovnemu dvigu cen smo v Gibanju Svoboda »Predlog cen storitev ob-veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne vode in zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« ZAVRNILI in sicer z ARGUMENTI:
Pred katerimkoli dvigom cen, ki jih določa JKP , bi morala neodvisna nadzorna služba preveriti:
– Neodvisno poročilo poslovanja
– Vse stroške poslovanja
– Rezerve, prihranki, dobiček, le-tega JKP Prodnik ne sme ustvarjati
– Upravičenost dviga storitev
S strani predlagateljev dviga cen je bil edini razlog, da se višajo energenti, žal pa je zelo slab argument, ki je na trhlih temeljih, saj je dejanska poraba elektrike na črpališčih prenapihnjena. Cene energentov padajo, prav tako pa bi lahko za znižanje porabe električne energije uporabili obnovljive vire energije.
Prav tako pred predlaganim dvigom cen nismo dobili odgovorov, kdaj so bile nazadnje dvignjene cene drugih komunalah in ali se je to zgodilo pred kratkim.
Z uvedbo različnih zabojnikov je bilo leta 2021 namreč rečeno, da se bodo s tem znižali stroški komunalnih storitev, a se je zgodilo ravno obratno. Lepo bi bilo, če bi Prodnik najprej pogledal na možnosti notranjih rezerv in šele nato povišal zneske na računih. Še lepše bi bilo, da bi poleg računa poslali še spremno pismo z obrazložitvijo vzroka podražitve, a to je že preveliko pričakovanje. Sicer pa nam je vsem jasno, da je trud tistih, ki sortiramo in skrbimo, da bi bilo čim manj odpadkov, popolnoma zaman.
Pojasnila o naročilih malih in velikih vrednosti za storitve in za gradnjo po kategorijah v zadnjih 3 letih ter koliko različnih ponudnikov se prijavi na razpise, je po dvigu cen brezpredmetno.
Prav tako je brezpredmetno s strani domžalske komunale in občinske uprave poslušati trditve o popolni neoporečnosti vode, dokler se naša občina in vse okoliške požvižgajo na zbirne centre za odpadke na vodovarstvenih območjih, zato upravičeno zahtevamo, da so objavljeni neposredni podatki, oz. rezultati analiz pitne vode iz laboratorijev, ki opravljajo analize, le-te pa morajo po mednarodni konvenciji biti neposredno dostopne iz baze podatkov laboratorijev, kakor nalaga direktiva EU.
»Nihče si ne želi, da tuji zasebniki vozijo odpadke in da bodo ceno dvignili po svoji vesti. Izključno zato, da Prodnik obdržimo, pa pričakujemo, da se k odgovornosti pokliče vse, ki so se zadnjih nekaj let izogibali prevzemu odgovornosti.«
»Naj se zamenjajo nadzorniki, ker očitno niso naredili svojega dela. Plače za neopravljeno delo si ne zaslužijo«
»Če je v letu 2022 res ustvaril več kot 500.000 EUR »dobička«, naj krije sam izgubo iz lastnih sredstev ali pa naj se sam zadolži, ne pa da stroške polaga na občane in občanke domžalske občine občane ter občin Moravče, Lukovica, Mengeš in Trzin«
Upanje umre zadnje. Morda pa bodo tisti, ki nam cene komunalnih storitev ves čas dvigujejo enkrat se pa le zavedali, da podpirajo negospodarno ravnanje z davkoplačevalskih denarjem in sprejeli drugačne odločitve.
Gregor Horvatič,
Gibanje Svoboda


Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje in vas tudi razumem.
Žal sem bila sama na zadnji seji zaradi bolniškega staleža odsotna.
Naj vas najprej popravim, da je bila naslednja seja čez mesec dni, kot je tudi vedno planirana vsaka redna mesečna seja in ne čez nekaj dni kot ste zapisali.
Sam sem prvič glasovala proti in, če bi bila prisotna na zadnji seji bi moj glas tudi bil proti podražitvi – pa naj navedem, da ta glas ni permanentni proti ampak začasni dokler ne dobim vseh podatkov katere potrebujem za svojo verodostojno odločitev.
Na splošno vem, da so se cene storitve na temo komunalne dejavnosti v vsej Sloveniji dvignile. Zavedam se splošnega ekonomskega stanja in tega stanja se zavedajo tudi ostale okoliške občine, saj so se z podražitvijo seznanile in jo tudi potrdile že pred našo sejo v mesecu oktobru.
Dodatno dejstvo pa je tudi, da smo imeli letos izjemno stanje zaradi vremenskih ujm, katere so in še vplivajo tudi na delo komunalnih podjetij, tako tudi Prodnika.
Glede dobička v prejšnjem letu pa je moj komentar, da je bilo očitno z »vplačili« in ostalimi dejavnostmi dobro gospodarjeno s strani Prodnika in je to nesporno pozitivno in seveda bolje, kot, bi bilo dejstvo, da bi komunalno podjetje poslovalo negativno. Vredno pa je seveda ta dobiček spremljati in sicer način, kako se vrača nazaj v pore naše okolice, tukaj ste mediji in občani seveda tisti, ki lahko s svojim delovanjem opozarjate, opominjate na okolico okrog vas/nas na nas svetnike in občino, da to preučimo in se seveda odzovemo.
Osebno sem stala za odločitvijo, da se s potrditvijo spremembe počaka do novega poslovnega izida, torej do pomladi 2024 in zato sem in bi tudi na zadnji seji glasovala proti spremembi.
Judita Rigler,
Lista Renate Kosec


V Domžalah podražitev komunalnih storitev kljub dobičku Javnega komunalnega podjetja Prodnik

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Ja podražil so pa pred koncem leta, ko vedo da je poračun in če si več porabil tekom leta od akontacij, boš sedaj plačal po višji ceni preteklo porabo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here