T e D n i (K) Občine Kamnik (27.12.2023)

0
312

Sanacije po poplavah

Sanacijska obnova vodotokov in hudournikov po poplavah

Na območju Občine Kamnik poteka več delovišč sanacijskih obnov vodotokov in hudournikovDirekcija RS za vode je na podlagi izdelanega plana sanacije za izvedbo ureditev vodotokov po poplavah,  skupaj s podjetje Hidrotehnik d. o. o., ter podizvajalci  začelo z intervencijami in sanacijami takoj po poplavah.

urejanje in sanacijami vodotokov po poplavah se v prvi vrsti zagotavlja večja pretočnost, čiščenje naplavin in plavja ter zavarovanja poškodovanih brežin vodotokov.

Direkcija Republike Slovenije za vode je pripravila posebno aplikacijo, preko katere lahko spremljate delovišča koncesionarja v občini Kamnik: https://poplave2023.evode.si/%23).

Sanacija usada pod javno potjo na območju naselja Hrib pri Kamniku

Izvajalec del, Gradbeništvo Prestor, d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izvajanjem del za sanacijo usada pod javno potjo na območju naselja Hrib pri Kamniku (JP 661105).

Za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor se zahvaljujemo.

Sanacije plazov in sanacija plazu Blate

Po katastrofalnih poplavah v mesecu avgust 2023 smo takoj aktivno pričeli z iskanjem strokovnjakov geologov, gradbenikov, statikov za izvedbo intervencijskih sanacij plazov, ki ogrožajo hiše v katerih občani ne morajo živeti oz. so bile v poplavah porušene. Vsi pozvani strokovnjaki so se na naše prošnje odzvali in prišli na teren. Strokovnjaki so po ogledu lokacij pričeli z izdelavo geološko-geotehničnih elaboratov s predlogom za sanacijo plazu ter izdelavo projektne dokumentacije za same urgentne sanacije. Vsak projekt moramo pred izvedbo posredovati v potrditev na državno tehnično pisarno. Po potrditvi je izpolnjen pogoj, da lahko izvedemo naročilo in da bomo za predmetno urgentno sanacijo prejeli tudi državna sredstva z naslova sanacij. 

Sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 1 je bil z 22. 12. 2023 zaključena. Vgrajenih je bilo 315 m2 natezne mreže kapacitete 250 kN/m v vse smeri ter 365 m2 kapacitete 150 kN/m v vse smeri. Zvrtanih je bilo 589 m vrtin fi 90 mm za GEWI sidra z posamezno dolžino sidra med 3 m in 9 m v rastru 2,5 m x 2,5 m. Prebivalci so se že vrnili na svoj dom. (obširnejše poročilo in slike sanacije so bile posredovane posebej z Županovo e-pošto …)

Sanaciji plazu na naslovu Županje Njive 2A je v polnem teku zaključek je predviden skladno pogodbenim rokom v mesecu janjuarju. Izvrtane so že vse vrtine. V teku je dobava sider in vgradnje le teh ter dobava visoko nateznih mrež.

Za sanacijo plazu nad objekti Godič 31, Godič 31a, Godič 32 ter Godič 26a je zaključeno evidenčno naročilo in izbran izvajalec del Bakti d.o.o.. Izbran izvajalec je že pričel z pripravljalnimi deli. Uvedba v delo bo potekala 3. 1. 2024. Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec del za sanacije plazu Godič 91 je ŠUŠTAR TRANS d.o.o. Izbran izvajalec bo pričel z deli po 8. 1. 2024. Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec opornega zidu Stahovica 12A, 13, in sicer GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o.. Izbran izvajalec bo z deli pričel po 8. 1. 2024. Uspešno je bilo zaključeno evidenčno naročilo ter izbran izvajalec sanacije plazu Podstudenec 9a, in sicer GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o.. Izbran izvajalec bo pričel z deli po 8. 1. 2024. Tekoče se izvajajo tudi evidenčna naročila za strokovni nadzor nad izvedbo in koordinacijo varstva in zdravja pri delu na gradbišču. V pregled in recenzijo je bil posredovan projekt za sanacijo Košiše 8a, Košiše 8b, Košiše 8c, Laniše 9, Potok v Črni 6, Bistričica 20 in Bistričica 21b.

Prejeli smo odobritev za izvedbo sanacije za objekti Zagorica nad Kamnikom 2, Zagorica nad Kamnikom 2a ter Košiše 5 in Košiše 5a. Pričeli smo s postopki za izvedbo evidenčnega naročila za izbiro izvajalca sanacije.

V teku so izdelave projektov sanacije za plazove, ki so v različnih fazah izdelave na oz. v bližini naslovov: Laniše 15, Tunjice 6, Kamniška Bistrica 1, Stolnik 14,  Stahovica 30, Stahovica 30a,  Krivčevo 12e, Košiše 13b, Zgornje Stranje 31a, Žale 18e, Zakal 6, Krivčevo 17a, Krivčevo zaledje naselja, Krivčevo 18, Snovik 7, Poreber 8, Žaga 8 in cesta proti Podstudencu, Podgorje 11a, Snovik, plaz Blate – Klemenčevo-Bistričica, Stari grad, ter več lokalnih cestah.

Izvedeni so bili prvi ogledi s strani geologov in izdelava popisov za izvedbo evidenčnih naročil za izdelavo geološko-geomehanske preiskave in načrt ter izdelava PZI dokumentacije s projektnimi rešitvami za Laniše 4. 

Ogledi z geologi in predstavniki Občine Kamnik za izvedbo sanacijo se tekoče izvajajo glede na prioritete in glede na poslabšanja stanja na posameznem plazu in obvestilu občanov.

Z lastniki zemljišč, kjer potekajo sanacije, se dogovarjamo in sklepamo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

Na plazu Blate in plazovih ob hudourniku Blate so aktivirani različni strokovnjaki ( geologi, hidrologi, vodarji, …). Na območju plazu Blate so bile izvedene geološke in geomehanske raziskave, ki bodo omogočale osnovo za pripravo načrtov za izvedbo odvodnjavanja površinskih in zalednih voda iz samega plazu ter intervencijski ukrepi, da bi se preprečilo, da bi prišlo do zajezitve hudourniškega potoka Blate. Prav tako so strokovnjaki na območju plazov postavili različne sistem za spremljanje stanje na plazu ter sonde za spremljanje temperature ter ostale parametre. Glede na razsežnost plazu je na pobude in urgence Občine Kamnik država bolj aktivno pričela izvajati aktivnosti in pripravljati načrte. S plazu Blate je bil odstranjen ves les. S strani strokovnjakov je bila podana informacija, da so se razmere na samem plazu BLATE umirile. V zadnjem tednu ni bilo zaznanih nobenih premikov na mestih kjer se izvajalo meritve z estenziometri.

Skupaj si prizadevamo in želimo, da v najkrajšem možnem času pridobimo projekte urgentnih sanacij plazov in odobritve s strani državne tehnične pisarne, da bi zagotovitvi občankam in občanom, da bodo lahko varno živeli na svojih domovih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Varovance Društva Sožitje Kamnik obiskal Božiček

Podžupanja Romana Učakar se je pretekli konec tedna skupaj s Katjo Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti in podpredsednico Društva Sožitje Kamnik Vido Urbanc udeležila obdarovanja varovancev Društva Sožitje Kamnik. Z iskrenim veseljem in velikim nasmehom so varovanci pričakali Božička, ki pa na obisk ni prišel praznih rok ter jih razveselil z darili in lepimi željami za leto, ki prihaja.

Podžupanja Romana Učakar je ob prijetnem dogodku zbranim zaželela sreče, zdravja in zadovoljstva ter vse dobro ob prihajajočem letu 2024. S seboj je prinesla tudi darilo, ki ga je Božiček za varovance društva pustil na Občini Kamnik.

Obnova večnamenske dvorane v PGD Gozd

V PGD Gozd so v juniju 2021 pričeli z gradnjo prizidka k gasilskemu domu z namenom ureditve dodatne garaže, nove štabne sobe in garderobe za potrebe operativne enote PGD Gozd ter večnamenske dvorane v prvem nadstropju, ki bo služila tako gasilskemu društvu kot tudi organizaciji dogodkov, prireditev in drugih aktivnosti v celotni krajevni skupnosti.  V prvem letu gradnje so opravili izkop in večino zidarskih del, v letu 2022 uredili ostrešje, montirali vrata in okna, opravili še manjša gradbena dela ter uredili del elektroinštalacij.

V letu 2023 so z deli za ureditev dvorane nadaljevali. Na streho objekta je bila za namen zagotavljanja električne energije za nov sistem ogrevanja in za porabnike električne energije v gasilskem domu nameščena sončna elektrarna. Kupljena in montirana je bila električna peč za ogrevanje prostorov. Poleti so naredili zunanje stopnice in s tem zunanji dostop do dvorane. Načrte za nadaljnje delo v poletnih mesecih pa so žal prekinile številne intervencije. V juliju zaradi neurij z močnim vetrom, avgusta pa še zaradi katastrofalnega neurja s poplavami in plazovi, ki je močno prizadelo to območje.

Z deli v dvorani gasilnega doma so tako nadaljevali jeseni. Podrli so steno med staro in novo dvorano ter prostora združili. Prebili so tudi prehod med prostorom v katerem bodo v prihodnje urejene sanitarije in novo dvorano, omenjeni prostor izpraznili ter odstranili tlake. Do zadnje polovice decembra so v novih prostorih dvorane uredili vse potrebno za elektro in strojne inštalacije, v sanitarijah pa tudi odtoke ter vodovod. Prav tako so dokončno uredili dovod električnih inštalacij do dvorane ter uredili novo elektro omarico z varovalkami. V dvorani so bila narejena še manjša zidarska dela, izvedeni so bili ometi v novem delu dvorane, montirani so bili »knauf« stropi ter izvedena pleskarska dela. Pred božičnimi prazniki so priklopili še sistem novega ogrevanja, in pripravi vse potrebno za vlitje tlakov v dvorani, sanitarijah in na balkonu.

Nova dvorana je, čeprav še ne povsem končana v decembru že gostila prvo prireditev. Dne 17. 12. 2023 je v dvorani gasilskega doma potekala prireditev ob prihodu Dedka Mraza. Delo pa vsekakor še ni končano. V prihodnjem letu planirajo dokončno urediti zunanji dostop do dvorane, fasado, sanitarije, odvodnjavanje in čistilno napravo, inštalacije, pleskarska dela, polaganje vinila, vgradnjo notranjih vrat ter nakup opreme in pohištva za dvorano.

Da je dvorana urejena do te mere, gre zahvala vsem, ki projekt podpirajo. Poleg Občine Kamnik, ki je v ta namen letos zagotovila 20.000 evrov, vsem donatorjem,  krajanom KS Črna, obrtnikom, ki so dela opravili sponzorsko ter seveda vsem članom in članicam PGD Gozd, ki so v projekt vložili nešteto ur prostovoljnega dela. V letu 2024 bo Občina Kamnik namenila še dodatnih 25.000 evrov.

Novoletno srečanje v Domu starejših občanov Kamnik

Podžupanja Romana Učakar se je v sredo, 20. decembra 2023, v imenu Občine Kamnik skupaj z direktorico Doma starejših občanov Kamnik Majo Gradišek udeležila tradicionalnega prednovoletnega srečanja stanovalk in stanovalcev Doma starejših občanov Kamnik. Naše najstarejše občanke, občani, njihovi svojci, prijatelji in zaposleni so z velikim zanimanjem prisluhnili prijetnemu programu, ki je popestril njihovo bivanje v Domu in hkrati napovedoval najdaljšo noč v letu.

Podžupanja Romana Učakar je ob tej priložnosti dejala: »Spoštovani stanovalci, spoštovano osebje in ostali gosti, en lep dober dan v imenu Občine Kamnik. Danes smo tu, da se poveselimo ob prednovoletnem praznovanju. To je poseben čas, ko se ozremo nazaj na preteklo leto, se zahvalimo za lepe trenutke ter si zaželimo sreče, zdravja in ljubezni v prihajajočem letu. Verjamem, da ste v tem domu ustvarili svojevrsten skupen dom, poln smeha, prijateljstev in izjemnih zgodb. Vsak izmed vas je del te zgodbe, vsak ima svoj pomen in vrednost. In prav je, da se takole zberete, da proslavite to pripadnost in skupno pot. Danes se ozrite na preteklo leto in se spomnite vseh lepih trenutkov, ki ste jih delili. Kljub izzivom ste premagovali ovire, gradili smo mostove prijateljstva in se podpirali v težkih trenutkih. Vsak od vas ima svojo zgodbo, a skupaj tvorite bogato tkivo tega doma. Prihajajoče leto prinaša nove priložnosti, nove izzive in nove spomine, ki jih boste ustvarili skupaj. Bodite hvaležni za vse, kar ste doživeli in se veselite prihodnosti z optimizmom in radovednostjo. Naj bo prihajajoče leto polno ljubezni, zdravja, sreče in nepozabnih trenutkov. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem vam za vaš prispevek k temu domu, za vašo prijaznost, modrost in toplino, ki jo delite med nami. Želim vam čudovito prednovoletno praznovanje, in predvsem zdravo prihajajoče leto. Srečno.«

 

Oddelek za razvoj in investicije

Seja Sveta Ljubljanske urbane regije

V sredo, 20. decembra 2023, je v prostorih Mestne občine Ljubljana potekala četrta seja Sveta Ljubljanske urbane regije (LUR). Na seji so bile s strani Regionalne razvojne agencije LUR podane aktualne informacije glede sofinanciranja vsebin iz Dogovora za razvoj regije 2021-2027.

Občine bomo podobno kot v preteklem obdobju lahko kandidirale za projekte kolesarskih povezav (tokrat le državnih), za projekte na področju odvajanja in čiščena (min 2000 PE), oskrbe s pitno vodo (min 10.000 enot) ter za urejanje zelene infrastrukture v urbanih naseljih. Poleg tega bodo sofinancirane nekatere bolj regionalno naravnane vsebine, ki jih bo izvajala regionalna razvojna agencija. Podano je bilo tudi poročilo o delu Turizma Ljubljana v letu 2023 in potrditev nadaljnjega sodelovanja. Eden od ciljev regije je tudi poenotenje sistemov javne izposoje e-koles. Za obdobje 2021-2027 naši regiji pripada 59,69 mio EUR nepovratnih sredstev.

Brezplačno izobraževanje – Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Prihod zaposlenih na delo na trajnosten način ustvarja ugodne učinke za ustanovo ali podjetje, obenem pa za skupnost in okolje.

Vabljeni na brezplačno izobraževanje, ki bo 17. januarja 2024 od 10. do 12. ure Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Gre za zaključni dogodek v seriji izobraževanj, na katerem bodo podjetja in ustanove, ki z mobilnostjo zaposlenih že učinkovito upravljajo, predstavilo svoje dobre prakse in izkušnje ter učinke, ki jih prinašajo.

V okviru projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost so tekom jeseni potekali webinarji, na katerih se je več kot 100 zaposlenih ter vodstvenih kadrov seznanjalo s tem, kaj vse lahko storijo za doseganje bolj trajnostne mobilnosti in kaj lahko ob uvedbi ukrepov pričakujejo. Webinarji o različnih vidikih upravljanja mobilnosti v podjetjih in ustanovah so dostopni na kanalu Youtube. Vabljeni k ogledu:

  1. Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih
  2. Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila
  3. Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje
  4. Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih

Projekt PopUpUrbanSpaces

Občina Kamnik, vodilna partnerica projekta PopUpUrbanSpaces – Lažji prehod k aktivnim oblikam mobilnosti s spreminjanjem odnosa in potovalnega vedenja prebivalcev z uporabo rešitev zelenega taktičnega urbanizma in ustvarjanjem prostora, je pred dnevi v imenu celotnega partnerstva uspešno oddala prvi zahtevek za izplačilo projektnih nepovratnih sredstev.

V duhu prazničnega časa je partnerstvo pripravilo tudi zabaven novičnik, ki je povzel božično-novoletno vzdušje partnerjev. Novičnik si lahko ogledate na spletni povezavi: https://www.interreg-central.eu/wp-content/uploads/2023/12/e-Newsletter_Issue2-4-3.pdf.

Sanacije po poplavah

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here